VWS vraagt bijdrage uit Groeifonds voor Pallasreactor

Het ministerie van VWS heeft bij het Nationale Groeifonds subsidie aangevraagd voor de Pallasreactor. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Hoeveel VWS heeft aangevraagd is geheim, maar het kabinet is nog op zoek naar €330 miljoen voor de Pettense kernreactor, waarvan de kosten geschat worden tussen de €1,7 en € 2,2 miljard. De reeds gevonden 1,3 miljard wordt gefourneerd door 10 jaar lang Vitamine D te schrappen uit het basispakket.

Het ministerie van VWS vraagt subsidie bij het Nationaal Groeifonds aan in het cluster ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie’. Innovatie? In de omschrijving staat: “Deze fysieke reactor en het bouwtraject ernaartoe is in zichzelf innovatief, de innovaties in processen en radiochemie leveren nieuwe octrooien op.” Maar het bouwbedrijf was toch juist uitgekozen omdat het ervaring had met het bouwen van dit reactortype? En ál die beweringen dat het hier gaat om een bewezen technologie? De voorstellen zullen komende maanden worden beoordeeld. Daarbij zal de Adviescommissie Nationaal Groeifonds een zwaarwegend advies uitbrengen over de bijdrage van de voorstellen aan het “duurzaam verdienvermogen” van Nederland. Dan valt PALLAS vast af: “KPMG oordeelt dat het PALLAS-project een verwachte terugverdientijd heeft van circa 30 jaar. De kostenramingen zijn goed onderbouwd, maar kennen wel grote onzekerheden. Deze zijn inherent aan een dergelijk uniek nucleair bouwproject. Ook aan de opbrengstenkant zijn onzekerheden. Vanwege een snel ontwikkelend isotopen- en behandellandschap is het onzeker hoe de afzetmarkt er op het moment van ingebruikname van de reactor, precies uitziet.

Het zwaarwegende advies wordt in de zomer verwacht. Dit vormt de basis voor het besluit over de subsidievoorstellen door de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dat betekent dat het nog weer langer duurt voor financiering duidelijk is.

Dit bericht werd geplaatst in Pallas-kernreactor, Regering en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 juni 2023: Pallasreactor krijgt geen miljoenen uit het Groeifonds

  De Pallasreactor krijgt definitief geen geld uit het Nationaal Groeifonds. Dat heeft het Kabinet vanmiddag bekendgemaakt. Een logische beslissing gezien de criteria van het Groeifonds: We schreven er al eerder over. De beoordelingscommissie van het fonds beoordeelt de kwaliteit van het voorstel van Pallas matig, samenwerking en governance ook matig en het verdienvermogen ronduit onvoldoende. […]


 • 20 september 2023: Pallas: VWS vindt na een jaar nog €320 miljoen op eigen begroting

  Eric Kuipers, de demissionaire minister van VWS, laat op Prinsjesdag in een brief aan de Kamer weten dat de ontbrekende €320 miljoen voor de geplande Pallasreactor alsnog is gevonden op de begroting van VWS. Nadat alle procedures zijn doorlopen zal er in Petten een nieuw bedrijf (B.V. NewCo) worden opgericht voor de bouw van de […]


 • 8 augustus 2023: Ambtenaren: 5 miljard bezuinigen op kernenergie zonder gevolgen klimaatbeleid mogelijk

  Het ministerie van Financiën heeft een ‘Ombuigingslijst’ gepubliceerd met daarin mogelijkheden om de uitgaven van de Staat te verlagen en de gevolgen van die maatregelen. De lijst gaat over alle beleidsterreinen, dus ook over energie- en klimaatbeleid en het Klimaatfonds. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat de mogelijkheid om de € 5 miljard voor […]


 • 28 november 2022: Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

  Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd […]


 • 22 september 2022: Voorkomen beter dan genezen? Ministerie financiert kernreactor met bezuiniging vitamine D

  De duivel zit in het detail. Het blijkt dat minister Kuipers (D66) van plan is Pallas, de kernreactor in Petten, te financieren met het geld wat vrijkomt met het schrappen van Vitamine D-suppletie uit het basispakket. Zo'n 1,5 miljoen mensen per jaar - kinderen, ouderen, mensen met een donkere huid en vrouwen - krijgen door […]


 • 20 september 2022: Definitief besluit Pallas verder uitgesteld tot volgend voorjaar

  Het kabinet heeft besloten 129 miljoen beschikbaar te stellen aan Pallas in afwachting van een definitief besluit over investering van 1,65 miljard dat volgend voorjaar wordt verwacht. Dat definitieve besluit hangt van een aantal voorwaarden af, o.a. of ze het volledige bedrag gedekt kunnen krijgen: een deel van de investeringskosten is nu verkregen door de […]