VWS vraagt bijdrage uit Groeifonds voor Pallasreactor

Het ministerie van VWS heeft bij het Nationale Groeifonds subsidie aangevraagd voor de Pallasreactor. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Hoeveel VWS heeft aangevraagd is geheim, maar het kabinet is nog op zoek naar €330 miljoen voor de Pettense kernreactor, waarvan de kosten geschat worden tussen de €1,7 en € 2,2 miljard. De reeds gevonden 1,3 miljard wordt gefourneerd door 10 jaar lang Vitamine D te schrappen uit het basispakket.

Het ministerie van VWS vraagt subsidie bij het Nationaal Groeifonds aan in het cluster ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie’. Innovatie? In de omschrijving staat: “Deze fysieke reactor en het bouwtraject ernaartoe is in zichzelf innovatief, de innovaties in processen en radiochemie leveren nieuwe octrooien op.” Maar het bouwbedrijf was toch juist uitgekozen omdat het ervaring had met het bouwen van dit reactortype? En ál die beweringen dat het hier gaat om een bewezen technologie? De voorstellen zullen komende maanden worden beoordeeld. Daarbij zal de Adviescommissie Nationaal Groeifonds een zwaarwegend advies uitbrengen over de bijdrage van de voorstellen aan het “duurzaam verdienvermogen” van Nederland. Dan valt PALLAS vast af: “KPMG oordeelt dat het PALLAS-project een verwachte terugverdientijd heeft van circa 30 jaar. De kostenramingen zijn goed onderbouwd, maar kennen wel grote onzekerheden. Deze zijn inherent aan een dergelijk uniek nucleair bouwproject. Ook aan de opbrengstenkant zijn onzekerheden. Vanwege een snel ontwikkelend isotopen- en behandellandschap is het onzeker hoe de afzetmarkt er op het moment van ingebruikname van de reactor, precies uitziet.

Het zwaarwegende advies wordt in de zomer verwacht. Dit vormt de basis voor het besluit over de subsidievoorstellen door de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dat betekent dat het nog weer langer duurt voor financiering duidelijk is.

Dit bericht werd geplaatst in Pallas-kernreactor, Regering en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 28 november 2022: Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

  Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd […]


 • 22 september 2022: Voorkomen beter dan genezen? Ministerie financiert kernreactor met bezuiniging vitamine D

  De duivel zit in het detail. Het blijkt dat minister Kuipers (D66) van plan is Pallas, de kernreactor in Petten, te financieren met het geld wat vrijkomt met het schrappen van Vitamine D-suppletie uit het basispakket. Zo'n 1,5 miljoen mensen per jaar - kinderen, ouderen, mensen met een donkere huid en vrouwen - krijgen door […]


 • 20 september 2022: Definitief besluit Pallas verder uitgesteld tot volgend voorjaar

  Het kabinet heeft besloten 129 miljoen beschikbaar te stellen aan Pallas in afwachting van een definitief besluit over investering van 1,65 miljard dat volgend voorjaar wordt verwacht. Dat definitieve besluit hangt van een aantal voorwaarden af, o.a. of ze het volledige bedrag gedekt kunnen krijgen: een deel van de investeringskosten is nu verkregen door de […]


 • 19 september 2022: Kabinet komt op Prinsjesdag met brief over Pallas-kernreactor

  Het Kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om dinsdag, Prinsjesdag, een update over de besluitvorming rondom de Pallas-kernreactor naar de Kamer te sturen. In 2003 is besloten dat de Hoge Flux Reactor vervangen zou moeten. De beoogde opvolger werd de Pallas-kernreactor, te bouwen in de kwetsbare Pettense duinen. Maar sinds die tijd is het medische isotopen-landschap […]


 • 2 augustus 2022: Pallas laat zonder fiat Kabinet weg aanleggen door de duinen

  Vorige week berichtte de organisatie achter de Pallas kernreactor dat ze opdracht hebben gegeven om in augustus een toegangsweg door de Pettemerduinen aan te leggen. In december 2020 meldde toenmalig minister Van Ark de Kamer nog dat er “concrete en afdwingbare afspraken“ waren gemaakt om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Kabinet een positieve […]


 • 20 juli 2022: Investering in Pallas opnieuw uitgesteld

  En weer is het het Kabinet niet gelukt een beslissing te nemen over de Pallasreactor. Besluitvorming was eerder al uitgesteld tot afgelopen vrijdag, 15 juli. En het opnieuw geen witte rook: de besluitenlijst van de Ministerraad geeft aan dat Pallas wel is besproken in het 'RWIZO' – een onderraad waar besluitvorming wordt voorbereid – maar […]