Categoriearchief: RWE

Ontmantelingsfonds kerncentrale Borssele

De vragen zijn beantwoord die door de Zeeuwse Statenfractie van GroenLinks waren gesteld aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Ze gingen vooral, naar aanleiding van een notitie van WISE, over het fonds van EPZ voor de ontmanteling (“amovering”) van de kerncentrale Borssele. Ook de provincie praat in deze antwoorden EPZ opnieuw na: omdat de ontmanteling van de kerncentrale vanaf 2034 precies 489 miljoen euro kost (prijspeil 2013), is er eind 2033 voldoende geld betaald door de afnemers van de elektriciteit (Delta en RWE). “Eind 2033 zal(…) deze "voorziening amovering kerncentrale", zijn gegroeid tot circa € 500 miljoen. Op dat moment is er, naar de huidige inzichten, voldoende kapitaal opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te kunnen voldoen.Lees verder

Kerncentrale Borssele: blok aan been voor Delta

Borssele tot 2034? Nee bedankt!Het gaat niet goed met de eigenaar van de kerncentrale Borssele Delta, we hebben het al vaker gezegd: de grootste aandeelhouder (provincie Zeeland) eist ook strategische keuzes van het bedrijf.
Het Financieel Dagblad meldde vanmorgen dat het multi utilitybedrijf (Delta levert ook nog  water, kabeldiensten en internet) zakenbank Morgan Stanley heeft ingehuurd om de mogelijkheden tot verkoop van het bedrijf of een fusie te onderzoeken. Delta is samen met Essent (RWE) eigenaar van kerncentrale Borssele. Maar de kerncentrale is steeds meer een blok aan het been voor Delta.
Volgens het artikel in het FD zijn er maar een beperkt aantal mogelijkheden: fusie (belangrijkste kandidaat Eneco) of verkoop. Officieel is zelfstandig verder ook nog een optie, maar volgens FD wordt dat steeds moeilijker. Lees verder

Borssele aandelen Essent niet in handen RWE

Het Hof in Arnhem heeft in hoger beroep bepaald dat Essent zijn 50%-belang in de kerncentrale Borssele niet mag overdragen aan zijn nieuwe eigenaar, het Duitse RWE. Mede-eigenaar Delta uit Zeeland beroept zich met recht op statuten die aan de overdracht in de weg staan. Met de uitspraak neemt het Hof het oordeel van de kort geding-rechter over. Die bepaalde in juli dat uit de statuten die zijn opgemaakt tussen Essent en Delta volgt dat de aandelen in de kerncentrale in handen moeten zijn van publieke lichamen. Ook de oplossing die Essent en RWE bedacht hadden - alleen de economische overdracht van de aandelen, niet de juridische - mocht niet van de rechter. Overigens kan volgens de Volkskrant de ruzie tussen Essent en Delta wel gevolgen hebben. De beoogde plek voor de nieuwe kerncentrale is grond dat Delta samen met Essent bezit. Essent zal voor gebruik dus toestemming moeten geven.

RWE wil kerncentrale: Bulgarije niet gelukt, dan Nederland?

Eigenlijk niets nieuws, maar de Telegraaf opent er prominent mee: het Duitse energiebedrijf RWE is nog 'zeer geïnteresseerd' in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Bestuursvoorzitter Grossmann zei dat bij de presentatie van de jaarcijfers. RWE nam vorig jaar het Nederlandse Essent over, en dacht daarmee voor de helft eigenaar van de kerncentrale Borssele te worden. Volgende week wordt de uitspraak van het hoger beroep verwacht over het in publieke handen moeten blijven van de aandelen van Essent in Borssele I. Financiering van Borssele II is een probleem en het is al langer bekend dat Delta in gesprek is met o.a. RWE daarover. Na het fiasco van de Bulgaarse kerncentrale Belene, waar RWE zich vorig jaar uit terugtrok, kijkt men nu naar Nederland, want in Duitsland is, zelfs met het kernenergie-vriendelijk nieuwe kabinet, de bouw van nieuwe kerncentrales zeer onwaarschijnlijk.

Noord-Brabant akkoord verkoop Essent zonder kerncentrale

Provinciale Staten van Noord-Brabant, de grootste aandeelhouder van Essent, heeft zich in meerderheid neergelegd bij de verkoop van de aandelen Essent aan het Duitse RWE, zonder de kerncentrale in Borssele. Daardoor brengt de verkoop van de aandelen voor Brabant 300 miljoen euro minder op. De verkoop van de kerncentrale kon niet doorgaan omdat de andere eigenaar, het Zeeuwse energiebedrijf Delta, daar via de rechter een stokje voor stak. Brabant blijft nu waarschijnlijk mede-eigenaar van Borssele tot de rechter een definitieve uitspraak doet. Dat kan wel vijf of zes jaar duren.

RWE: 950 miljoen minder voor Essent zonder Borssele

Het Duitse energiebedrijf RWE betaalt 950 miljoen euro minder voor Essent, omdat de kerncentrale Borssele voorlopig niet in de verkoop inbegrepen is. Door die beslissing is de formele overname van Essent op 1 oktober mogelijk, kondigden partijen aan. Provincie Noord-Brabant (de grootste aandeelhouder) heeft dat laten weten. De provincie spreekt van een tijdelijke situatie tot de rechter de verkoop van kerncentrale Borssele toestaat. Mede-eigenaar van de kerncentrale Delta verzette zich tegen de verkoop en won een rechtszaak daarover. Tegen die uitspraak heeft Essent hoger beroep ingesteld en er loopt nog een bodemprocedure.

Essent in beroep tegen uitspraak kort geding

Energiebedrijf Essent gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het zijn belang in de kerncentrale Borssele niet mag meeverkopen aan RWE. Op 10 juli besliste de rechter in Arnhem in een kort geding dat Essent en RWE het juridische en economische eigendomsrecht van Borssele niet mogen scheiden. Volgens het Financiële Dagblad is het probleem welke prijs RWE op tafel moet leggen voor Essent als de kerncentrale buiten de overeenkomst blijft. RWE heeft een bod van euro 9,3 mrd gedaan op Essent en de aandeelhouders zijn daarmee akkoord gegaan. Bronnen schatten het medebezit van de kerncentrale op circa euro 500 mln. Een extra premie is waarschijnlijk, zeggen zij, omdat de locatie in Zeeland de mogelijkheid biedt tot het bouwen van een tweede kerncentrale, aldus het FD.

RWE: 50-70 miljoen minder als Borssele niet in verkoop Essent zit

Volgens de Volkskrant gaat RWE ongeveer 50-70 miljoen euro minder betalen voor Essent als Borssele niet inbegrepen is in de verkoop. De precieze korting is niet bekendgemaakt. De deal gaat dus gewoon door - met of zonder Borssele. Op 10 juli oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de Essent-helft van de kerncentrale niet aan RWE mag worden verkocht, omdat de statuten van de centrale voorschrijven dat die in publieke handen moet blijven.
Essent heeft symbolisch de aandelen overgedragen aan het Duitse RWE De totale verkoopprijs van Essent bedroeg 9,3 miljard euro. Na verrekening van schulden en andere verplichtingen blijft daar 7,7 miljard van over: dat is het geld dat per 31 juli aan de huidige aandeelhouders van Essent, provincies en gemeenten, wordt overgemaakt.
Update: Andere media (waaronder de Gooi en Eemlander) melden dat RWE voorlopig de uitstpraak van de rechter negeert en het volle bedrag voor Essent zal betalen.

Rechter verbiedt constructie Essent Borssele

De president van de rechtbank te Arnhem heeft de constructie verboden waarmee Essent de verkoop van haar belang in kerncentrale Borssele aan RWE mogelijk wilde maken. Het verbod duurt tot de rechter in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan. Het belang van Essent in Borssele blijft hierdoor daadwerkelijk in handen van publieke aandeelhouders zolang het verbod van kracht is. Het vonnis is hier beschikbaar.

Kort geding Delta ‘Borssele in publieke handen’

Kern van het door Delta aangespannen kort geding tegen Essent is een 'kwaliteitseis', waarin bepaald wordt dat de kerncentrale in handen blijft van de lagere overheden. Die is bij de oprichting van EPZ (Essent en Delta ieder 50%) in 1987 opgesteld. Als een van de partijen niet aan deze eis kan voldoen moet die de aandelen verkopen aan de partner. Bij een reorganisatie in 2001 is de kwaliteitseis blijven staan, maar werd - om onduidelijke redenen - de sanctionering geschrapt. Essent en RWE hebben een constructie bedacht om na overname wel aan de kwaliteitseis te voldoen, maar Delta gaat daar niet mee akkoord. De rechter doet over 2 weken uitspraak
Het is overigens wel wat vreemd dat Delta er zo voor pleit dat Borssele in publieke handen moet blijven, want het is hoogst waarschijnlijk dat voor de bouw van een tweede kerncentrale een commerciële partner gekozen zal worden (het Franse EdF over Electrabel uit Belgie -overigens ook in Franse handen).