Onderzoek kindersterfte rond nucleaire installaties

Tegenstanders van kernenergie in het Duits-Nederlandse grens-gebied willen een onderzoek naar kanker bij kinderen in de grensplaatsen Gronau en Ahaus. De eis is een reactie op de resultaten van een studie van de Duitse federale dienst voor stralingsbescherming. Daaruit blijkt dat kinderen die binnen een straal van 5 kilometer van een kerncentrale wonen een aantoonbaar groter risico lopen op leukemie of een andere vorm van kanker. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) scoort Zeeland beduidend onder het landelijk gemiddelde, waar het gaat om het jaarlijkse aantal gevallen van kanker. Maar het gaat nu eenmaal niet over 'een landelijk gemiddelde', maar over 'vergelijkbare omstandigheden'! En over het aantal leukemiegevallen zijn geen cijfers beschikbaar.