Meer merkwaardigs over bedrijfsduurverlenging Borssele

Het Convenant Kerncentrale Borssele is op 17 juni 2006 in werking getreden. Dat convenant regelde de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale tot 2033. Een van de voorwaarden voor de verlenging was de eis dat de kerncentrale tot de 25% veiligste kerncentrales in de EU, VS en Canada moet behoren. Al met al geen erg strenge eis. Hiervoor zou (wat anders) een commissie worden ingesteld die een methodiek moest gaan ontwikkelen om dat te meten: er zijn namelijk geen lijstjes met de veiligste kerncentrale, want hoe meet je dat?
Bijna twee jaar later (op 15 januari 2008) werd bekend dat de Commissie Benchmarking KCB eindelijk was ingesteld: 5 heren uit de kernenergiewereld zaten er in (onder leiding van Wiechers - oud KEMA, en tot z'n pensionering bestuursvoorzitter Essent -toevallig aandeelhouder van KCB, hoezo onafhankelijk…?). Verder Versteegh natuurlijk (van NRG) en wat ex-IAEA-types die een eigen consultantbureau zijn begonnen. Ze werden voor 5 jaar benoemd.
Hun eerste benchmark (dus beoordeling of Borssele tot de 25% veiligste behoorde) zou er moeten zijn in 2013. Dat is al belachelijk laat, temeer omdat dat juist een eis is voor bedrijfsduurverlenging en voor die verlenging al een vergunning is afgegeven (die door ons bij de Raad van State wordt aangevochten). Dus zonder te weten of er aan die (ongeveer ene) eis is voldaan! Maar nu is dat rapport ook nog eens verlaat! De commissie heeft "voor de afronding van het opstellen van dit rapport meer tijd nodig" en haalt dus niet de afgesproken datum. Daarom is afgelopen week de benoeming van de commissieleden (met terugwerkende kracht) nog met een jaar verlengd, want die liep oorspronkelijk tot 14 januari 2013. Vergeten ws. Foutje … bedankt!
En is er ondertussen helemaal geen relatie meer met de eis voor bedrijfsduurverlenging uit het convenant van 2006!