Minister: geen m.e.r. nodig veranderen Kew-vergunning NRG

De ANVS heeft namens minister Kamp besloten dat er voor het veranderen van de kernenergiewet-vergunning in verband met het bouwen van een beladingsinstallatie voor de afvoer van het historisch afval geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden: “er zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te verwachten”.

Dit besluit is een “voorbereidingsbeslissing in de procedure voor een Kernernergiewetvergunning.” Dat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. In een later stadium kunnen wel zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om een Kernenergiewetvergunning, waar je ook nog in kunt gaan op evt. bezwaren tegen deze beslissing.