Raad van State buigt zich over kernafval NRG Petten

Gisteren, 18 juli, diende bij de Raad van State in Den Haag het beroep van Laka tegen het goedkeuringsbesluit van de ANVS voor het plan van aanpak voor de verwerking en afvoer het radioactief afval van NRG in Petten naar de COVRA in Zeeland. Laka meent dat, zonder dat de milieugevolgen van de verschillende opties in kaart zijn gebracht, er reeds is gekozen voor een plan van aanpak die voor het milieu niet het meest wenselijk is. Er is bijvoorbeeld voor gekozen om vaten met hoogradioactief afval in België te laten samenpersen tot dunne 'pucks', die weliswaar goedkoper zijn om op te slaan bij de COVRA in Vlissingen, maar waardoor het onmogelijk is geworden om het afval later te bewerken of te recyclen.
Laka meent dat dat in het plan van aanpak besluiten zijn genomen die vooral betaalbaar zijn, maar dat de milieugevolgen bij de besluitvorming een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Ook is Laka bang dat door dit plan van aanpak onomkeerbare stappen worden gezet, waardoor er later in de vergunningverlening voldongen feiten zijn waar inspraak geen zin meer heeft.

In de loop van de zitting werden de door Laka vermoedde gang van zaken achter het vorig jaar door de ANVS goedgekeurde Plan van Aanpak bevestigd. Zo stelde de vergunningverlener ANVS dat het persen van de vaatjes nu eenmaal de goedkoopste optie is, terwijl eerder gesteld werd dat het samenpersen een eis van afvalopslagorganisatie COVRA zou zijn. NRG bevestigde omslachtig dat nadat de afvalvaten geperst zijn, het vrijwel onmogelijk is om nog iets met het afval te doen. Eerder werd nog gezegd dat dat wel mogelijk zijn. Nadat Laka er op wees dat in principe alles mogelijk is, zelfs het terughalen van de in door de voorloper van NRG in de Atlantische oceaan gedumpte radioactieve afval, vulde NRG haar stelling aan, dat het opnieuw verwerken van samengeperst hoogradioactief afval mogelijk, maar niet makkelijk zou zijn. Terugneembaarheid en omkeerbaarheid zijn internationaal erkende uitgangspunten bij het beheer van radioactief afval.

Verder vindt Laka dat er ook een millieueffectrapportage (mer) gehouden moet worden omdat er uit het plan voortvloeiende –en al opgesomde- activiteiten mer-plichtig zijn. En in dat geval moet met de eerste gelegenheid zo’n mer gehouden worden: anders is het misschien geen salami-tactiek, maar wel een salami-praktijk.

Hier de pleitnota van mr. Kloostra namens Laka en een artikel in het Noord-Hollands Dagblad.

Uitspraak volgt over zes weken (en anders later).

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, NRG, Radioactief afval en getagged met , , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 21 november 2018: Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS […]


 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 20 april 2018: NRG vindt onverwacht verloren splijtstof terug

  NRG heeft in november 2012 een vat met radioactieve splijtstoffen uit de Hoge Flux Reactor verkeerd geregistreerd als niet-splijtstofhoudend afval. Als gevolg hiervan is de proliferatiegevoelige inhoud van het vat in augustus 2017 naar de Waste Storage Facility (WSF) afgevoerd. Daardoor ontstond tot overmaat van ramp ook nog een fout in NRG's splijtstofboekhouding. In augustus […]


 • 9 juni 2016: Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

  Laka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het […]


 • 20 mei 2016: Geld voor medische isotopen gaat op aan kernafval Petten

  Na de kerncentrales Dodewaard en Borssele en de Covra in Nieuwdorp verslikt nu ook NRG zich in de financiering van haar nucleaire back-end NRG gebruikt een lening van € 82 miljoen van minister Henk Kamp voor het zekerstellen van de productie van medische isotopen voor de verwerking en afvoer van kernafval. Dit blijkt uit stukken van […]


 • 10 maart 2023: Gevolgen uitbreiding kernafvalopslag COVRA moeten beter worden beschreven

  De nucleaire toezichthouder ANVS moet, voordat ze vergunning verleent voor de uitbreiding een nieuw kernafval-opslaggebouw bi de COVRA, meer duidelijkheid krijgen over de milieueffecten bij calamiteiten en rampen en over de gevolgen van klimaatverandering. Kernafvalbeheerder COVRA moet ook beter uitleggen waarom de nieuwbouw noodzakelijk zou zijn. Dat zegt de Commissie m.e.r. in haar toetsingsadvies over […]