Radioactief afval: uitstelbeleid getoetst door Raad van State

KernafvalGisteren, 23 augustus, verliep de deadline voor de Nederlandse overheid om het Nationaal Programma Eindberging verbruikte splijtstof en radioactief afval in te dienen. De Raad van State zal op 8 september het Nederlandse afvalbeleid toetsen in een door Laka aangespannen zaak tegen de uitbreiding van de afvalopslag bij de Covra.
Het Nationaal Programma moet concrete stappen beschrijven om te komen tot een eindberging voor radioactief afval. Maar minister Kamp heeft begin 2013 al laten weten dat het Nationaal Programma geen locaties zal noemen voor eindberging. Dat zal volgens de planning pas in 2115 gebeuren. Maar de richtlijn 2011/70/Euratom is er juist gekomen om een eind te maken aan het wait-and-see beleid. De richtlijn stelt dat een open-einde regeling ongewenst is. Lidstaten worden juist verplicht om tastbaar vooruitgang te boeken op weg naar een geologische eindberging.

Op 8 september zal het Nederlandse radioactief afvalbeleid getoetst worden door de Raad van State. Stichting Laka is, samen met 34 anderen, in beroep gegaan tegen de afgegeven vergunning voor vergroting van de capaciteit voor opslag van hoogradioactief afval. Die opslag moest uitgebreid worden omdat de kerncentrale Borssele langer in bedrijf mocht blijven.

Het accepteren van hoogradioactief en ander langlevend kernafval door de Covra, zonder dat bekend is of – en hoe – dit afval veilig kan worden afgevoerd naar een eindberging, is in strijd met zowel de letter als de geest van richtlijn 2011/70/Euratom. Stichting Laka gaat er dan ook van uit dat de Raad van State de vergunning van de uitbreiding van kernafval opslag bij de Covra vernietigd en het kabinet zal gaan opdragen om op korte termijn de knoop van wat te doen met het kernafval door te hakken, en om dus niet honderd jaar te wachten.

Meer informatie over de zaak bij de Raad van State op 8 september volgt.

Je kunt ook nog steeds de online petitie “Géén subsidie voor kernafval!” ondertekenen