COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe kerncentrales en geen Pallasreactor of SHINE; of: Borssele langer open, twee kerncentrales erbij, wel Pallas en wel SHINE. Niet verrassend is dat met twee nieuwe kerncentrales de kernafvalberg flink zal toenemen. Wel bijzonder zijn de merkwaardige hoeveelheden kernafval die COVRA toedicht aan SHINE en Pallas.

In oktober publiceerde de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) de tweede Nationale Radioactief Afval Inventarisatie. Daarin:

 • een overzicht van het radioactief afval en de verbruikte splijtstoffen die per 2020 zijn opgeslagen bij de COVRA;
 • een prognose van de verwachte hoeveelheden radioactief afval en verbruikte splijtstoffen in 2030, 2050 en 2130;
 • een onderscheid tussen regulier radioactief afval en radioactief afval dat voortkomt uit ontmanteling;
 • een uitgewerkt scenario met een levensduurverlenging van de KCB en de mogelijke komst van de Pallas-reactor en/of de SHINE-fabriek voor medische isotopen en twee nieuwe kerncentrales.

Tot zover niets opmerkelijks.

Maar als je vervolgens beter naar de cijfers kijkt is er iets geks aan de hand, met name bij de hoeveelheid radioactief afval die COVRA bij SHINE verwacht. SHINE, de geplande fabriek in Veendam waarmee medische isotopen zonder kernreactor kunnen worden gemaakt, zou volgens de COVRA enorm veel kernafval opleveren. Serieus 36 keer meer hoog radioactief afval (HRA) als Pallas en grofweg evenveel als een nieuw kerncentrale. Ook zou SHINE, volgens COVRA, meer laag- en middel radioactief afval (LMRA) opleveren dan twee nieuwe kerncentrales:

Laka heeft SHINE daarop gevraagd of de opmerkelijke prognose van COVRA klopt en SHINE echt zo veel kernafval zouden gaan produceren als COVRA aan het ministerie rapporteert. Het antwoord is kort: Nee:

“COVRA heeft voor de nationale inventarisatie onderzocht wat de huidige en de toekomstig verwachte hoeveelheid en samenstelling van radioactief afval is in Nederland. Men heeft hiervoor ook SHINE Europe benaderd. Wij hebben aan COVRA laten weten op dit moment geen accurate informatie omtrent samenstelling en hoeveelheden toekomstig radioactief afval te kunnen aanleveren. COVRA heeft, aan de hand van publiekelijk beschikbare informatie uit Amerika, vervolgens zelf een toekomstverwachting van de hoeveelheid en samenstelling van radioactief afval van SHINE Europa opgesteld. Deze informatie is hiervoor echter onbruikbaar, o.a. omdat relevante USA HRA afvalinfrastructuur, maar ook wet- en regelgeving in de VS onvergelijkbaar zijn met die in Nederland. In het verdere verloop onze vergunningsaanvraag zullen wij aan relevante partijen, zoals ANVS en COVRA, duidelijkheid geven over de verwachte hoeveelheid en samenstelling van radioactief afval van SHINE Europe.” (mail SHINE, 27 oktober 2022)

Niet alleen COVRA's prognose voor SHINE lijkt losgezongen van de realiteit, ook die voor de Pallas-kernreactor roept vragen op. Want hoezo dat Pallas nu geen warmteproducerend kernafval zou produceren? COVRA ging er tijdens de vorige inventaris in 2014 nog van uit dat 2/3 van het hoog radioactief afval van Pallas warmteproducerend zou zijn: "Zonder PALLAS zou de inventaris HRA 12% kleiner zijn (8% warmteproducerend plus 4% niet-warmteproducerend)".

Je vraagt je af of staatsbedrijf COVRA, reeds lang onderdeel van de Nederlandse kernenergie-lobby Nucleair Nederland soms een broertje dood heeft aan SHINE? En dat ze menen met hun 'prognoses' Pallas een steuntje in de rug te kunnen geven? Gelukkig buigt eind november de Raad van State zich eindelijk over de vraag of COVRA onder Wob (WOO) valt. Als dat antwoord bevestigend is, wat Laka wel verwacht, is COVRA eindelijk verplicht openheid over over dit soort zaken te geven.


COVRA's radioactief afval inventarisatie wordt door het ministerie van IenW gebruikt als input voor het Nationaal Programma Radioactief Afval ('NPRA' voor beleidsmakers), waarvan de tienjaarlijkse update in 2025 naar de Europese Commissie moet worden gestuurd. Daarvoor kunnen te zijner tijd ook nog zienswijzen worden ingediend.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, COVRA, Eindberging, Europese Commissie, Pallas-kernreactor, Radioactief afval en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]


 • 25 maart 2022: IenW wil kader voor retour kernafval kerncentrale Borssele

  Terwijl kerncentrale Borssele al decennia verbruikte splijtstof in Frankrijk laat opwerken om daarna het hoog radioactieve restafval bij de COVRA te stallen, gaat staatssecretaris van IenW Heijnen (CDA) nu pas een kader voor de acceptatie van dit opwerkingsafval ontwikkelen. De reden hiervoor is dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, onlangs toestemming heeft gevraagd om […]


 • 3 februari 2021: Europa stelde Nederland vragen over financiering radioactief afval

  We komen er wel: De Europese Commissie heeft Nederland medio 2018 vragen gesteld over de financiering van het beheer van radioactief afval. Eerst was namelijk alleen maar duidelijk dat de Commissie Nederland op de vingers had getikt dat Europese regels over het beheer vanen radioactief afval niet goed in Nederlands beleid waren omgezet. Alhoewel we […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 20 juli 2020: COVRA wil dat ANVS voorgenomen dwangsom geheim houdt

  Toezichthouder ANVS meldde in haar recente jaarverslag een inspectie te hebben gedaan bij kernafvalbeheerder COVRA en naar aanleiding daarvan staatssecretaris Van Veldhoven te hebben geadviseerd de financiering van de opslag en eindberging van kernafval te herzien. Laka heeft de ANVS daarop om meer informatie gevraagd, en het blijkt nu dat de ANVS de COVRA na […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]