Categoriearchief: EU

Subcategorieën: Euratom (13), Europees Parlement (4), Europese Commissie (41)

Kamer roept kabinet op uranium-import uit Rusland te beperken


PVV en FvD stemmen tegen uranium-embargo Rusland

Vorige week heeft de de Tweede Kamer een motie van Jesse Klaver aangenomen waarmee het kabinet wordt opgeroepen zich op Europees niveau in te spannen om de import van uranium uit Rusland in te laten perken, en vooruitlopend daarop te onderzoeken hoe de (in)directe import naar Nederland nu al kan worden aangepakt.
De Partij van Geert Wilders en het Forum voor Democratie stemden tegen de motie.

Europese Investeringsbank: Risico kernenergie te groot

De financiering van kerncentrales is actueel in Brussel. De afgelopen maanden hebben de industrie en verschillende regeringen aangedrongen dat de Europese Investeringsbank (EIB) kernenergie steunt. In een uitgelekte routekaart van de EIB, voor de periode 2023-2027, staat opnieuw dat de bank ‘technologieneutraal’ is en daarom het financieren van kernenergie niet per se uitsluit. "Lekker voor kernenergie" zou je kunnen denken, want daarvoor is financiering juist een heikel punt. Maar nieuwe kerncentrales hebben, wat de EIB betreft, hier wel een groot probleem: winstgevendheid. Want hoewel de EIB overheidsgeld lijkt, moeten leningen van de EIB wel voldoende rendement opleveren. Dankzij haar prestigieuze ‘AAA’-rating kan de EIB zelf tegen lage rentes geld ophalen, maar om die rating te behouden, verstrekt de bank geen leningen als er een aanzienlijk kans bestaat op geen of onvoldoende rendement. Exit kernenergie dus.
Lees verder

EU and US doubled purchases of nuclear fuel & uranium from Russia in 2023

An analysis by the Norwegian NGO Bellona of transborder trade operations with the customs code 840130 (irradiated fuel assemblies or fuel elements) show a more than twofold increase of import to EU countries of fresh nuclear fuel in cash terms – from 280 million Euros in 2022 to 686 million Euros in 2023. In physical terms this means an increase of deliveries from 314 tons of nuclear fuel to 573 tons.
Bellona also reported that the import of enriched uranium from Russia to the USA grew in 2023 to a record level of $1.2 billion, 40% more than the import volume for 2022. With rising prices, import also increased in physical volumes by around 20%, from 588 tons in 2022 to 702 tons in 2023.

Europese Commissie akkoord met €11 miljoen subsidie voor levensduurverlenging kerncentrale Borssele

De Europese Commissie heeft half oktober ingestemd met €11,3 miljoen Nederlandse subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. Twee maanden later heeft Jetten, de minister van EZK de daadwerkelijke subsidie verleend aan EPZ, de uitbater van de kerncentrale. Dat blijkt uit stukken die half januari zijn gepubliceerd. De Europese Commissie stemde in met de steunmaatregel omdat niemand anders, ook de aandeelhouders van EPZ niet, wil investeren in de levensduurverlenging. Als de kerncentrale daadwerkelijk na 2033 openblijft, moet EPZ 40% van de ontvangen subsidie terugbetalen. Lees verder

CieMer: betere afbakening Nationaal Programma Radioactief Afval noodzakelijk

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de regering om meer duidelijkheid te geven over de besluitvorming rond kernenergie en radioactief afval. De CieMer vindt dit belangrijk omdat er sprake is van “een stapeling van onzekerheden”. Duidelijkheid over afbakening is noodzakelijk om een goed milieueffectrapport op te kunnen stellen voor het tweede nationaal programma radioactief afval voor de periode tot 2035. Het kabinet had de Commissie Mer om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Lees verder

Nuclear electricity production in 2022 down 16.7% compared with 2021

From WNN:

In 2022, 13 EU countries with nuclear electricity production generated 609,255 GWh of nuclear electricity - down 16.7% compared with 2021, according to figures released by Eurostat, the statistical office of the European Union. It noted this is the lowest level registered in the period from 1990, the first year for which comparable data are available for all EU countries.

Tsja…. als je maar de helft van de elektriceitsopwek in beeld brengt…

Tsja, als je maar de helft van de elektricteitsopwek in beeld brengt, dan was kernenergie, van die helft dus, in de EU + het VK, vorig jaar inderdaad nog het grootst...

Electricity generation in the Netherlands on 31 dec 2023 according to Entso vs. according to Netanders, to scale

Electricity generation in the Netherlands on 31 dec 2023 according to Entso vs. according to Netanders, to scale

(Vergelijk op 31 dec: 5,5 GW opwek in Nederland volgens  ENTSO vs. 11 GW opwek bij NetAnders)

cc. @ekomoderna

 

ESA: Russische afhankelijkheid van Europese kernenergiesector blijft aanzienlijk

Na de invasie in Oekraïne is de Russische nucleaire sector nog steeds uitgezonderd van internationale sancties. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de Russische afhankelijkheid van de Europese kernenergiesector. Daarvoor is het Jaarverslag van vorig jaar van het gezamenlijke ‘inkoopbureau’ van de Europese Unie, de Euratom Supply Agency, een goede graadmeter. Wat blijkt: Europa is voor 97% van haar uraniumbehoefte afhankelijk van landen van buiten de EU, 16,9% van dat uranium komt uit Rusland. Die afhankelijkheid van Europa van de Russische nucleaire sector - en omgekeerd - blijkt dus nog aanzienlijk. Lees verder

Verboden staatssteun: De hete aardappel voor meer kernenergie in Nederland

Bij alle overheidsstudies naar de (on)mogelijkheid van meer kernenergie in Nederland is er nog steeds een grote blinde vlek. Want ondertussen is het wel duidelijk datvoor meer kernenergie een forse bijdrage van de staat onafwendbaar is. Alleen dan kijkt "Europa" mee, want subsidies mogen wel, zolang ze de marktwerking maar niet verstoren. En met door het PBL verwachte 85% hernieuwbare elektriciteit in 2030 en de beperkte flexibiliteit van kerncentrales, is er geen niche voor door de staat gesteunde kerncentrales, zonder dat duurzame energieproducenten hier last van krijgen. Schuift Rutte IV de hete aardappel van een staatssteuntoets voor meer kernenergie voor zich uit om maar kernenergie-sprookjes te kunnen blijven vertellen? Lees verder