SP: Borssele moet ook dicht

2016-sp-nuwijIn het nieuwste concept verkiezingsprogramma van de SP 'Nu Wij' is opgenomen dat de kerncentrale Borssele gesloten moet worden. De SP had in het eerste concept een merkwaardige zin over het sluiten van de Belgische kerncentrales, terwijl er niets in stond over Borssele. Dat is nu in het tweede concept zoals we al verwachtten aangepast.

Letterlijk staat er nu in de energieparagraaf:
"14: 6- De kolencentrales worden zo spoedig mogelijk gesloten, we gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas in het Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. De centrale in Borssele gaat zo snel mogelijk dicht. We zetten ons in om de onveilige kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie. Eneco en Delta worden niet gesplitst. Splitsing dient geen doel meer, maar brengt wel onnodige onrust op de energiemarkt en kost honderden banen, onder meer in Zeeland."

En over radioactief afval:
"16: 10- We gaan werken aan een concreet actieplan voor de verwerking, opslag en eindberging van al ons nucleaire afval".