Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s van 2023

Speelde kernenergie bij de verkiezingen van 2017 eigenlijk geen rol, dat is getuige het overzicht van 2023 nu wel anders. Ondanks het ontbreken van echte doorbraken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of afvalopslag, is er sinds de eerste keer dat atoomenergie genoemd werd in een verkiezingsprogramma, nog nooit zoveel aandacht besteed aan kernenergie. Sneuvelde in 2017 nog een positieve passage over kernenergie op het VVD-congres omdat niemand er in wilde investeren, nu zijn er geen grenzen aan positieve verhalen en het techno-optimisme. Terwijl er nog steeds niet wordt geïnvesteerd. De huidige push voor kernenergie begon zich bij de verkiezingen in 2021 al een beetje af te tekenen.

Opmerkingen van het D66-congres
Partijcongressen discussiëren af en toe over de programma-passages over kernenergie op. Bij D66 is er na het congres van 21 oktober in het definitieve programma een alinea toegevoegd die eisen stelt over subsidiëring en zelfs participeert op de mogelijkheid om kerncentrales te sluiten wanneer “een schoner en goedkoper duurzaam energiesysteem voorhanden en door de overheid gewenst is”. Hieronder de passage over kernenergie, met onderstreept het na het congres toegevoegde deel:“Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. Ook kernenergie niet. Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval. Tegelijkertijd levert het veel CO2-vrije energie met weinig ruimtegebruik. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen. Daarbij zorgen wij ook voor transparantie van de vereiste subsidiëring en financiële steun en garanties voor en tijdens de exploitatie, de eerlijke verdeling van de kosten van die steun over alle energiegebruikers en beperken we de verstorende werking van deze gesubsidieerde dure kernstroom op de activiteiten van andere duurzame stroomaanbieders. Daarnaast moet vooraf zeker gesteld zijn dat de overheid tegen een redelijke vergoeding van restwaarde tot sluiting van centrales over kan gaan wanneer een schoner en goedkoper duurzaam energiesysteem voorhanden en door de overheid gewenst is. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals thoriumreactoren en kleine centrales (SMR’s).”

Hoewel er de laatste jaren geen bijzondere technologische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de opslag van radioactief afval, of de veiligheid van kerncentrales, is de toon in verkiezingsprogramma's heel anders dan een paar jaar geleden. Twijfels over veiligheid zijn als sneeuw voor de zon verdwenen en radioactief afval wordt vaak niet eens meer genoemd, zelfs niet meer met een dooddoener als "We slaan het kernafval veilig op".
Bij een aantal partijen is zelfs sprake van het afschuiven van de Nederlandse verantwoordelijkheid: Volt zegt bijvoorbeeld onomwonden te gaan voor een 'Europese oplossing', anders wordt het te duur.
En vaak, gaat een pleidooi voor kernenergie gepaard met een aanval op (of minimaal het limiteren van) zon en wind; kunnen de kolencentrales openblijven, moeten we doorgaan met gas, en wordt er op grote schaal ingezet op nog nauwelijks ontwikkelde technologie zoals kleine modulaire kernreactoren (SMR) en thorium. Hier gaat op: hoe minder geloof in de urgentie van een door mensen veroorzaakte klimaatverandering, hoe groter het geloof in kernenergie.

(Artikel gaat verder onder de tweet)

Bijzonder hierbij is ook dat veel partijen hun overall standpunt ‘geen subsidies’ aan de kant schuiven als het over (grote of kleine) kerncentrales gaat. Het wordt dan ook wel duidelijk dat kernenergie weinig te maken heeft met klimaatbeleid, maar nu wordt uitgespeeld om werkelijk klimaatbeleid te negeren. En daarom is het zo teleurstellend dat in het publieke debat voor de verkiezingen  klimaatbeleid is vernauwd tot voor of tegen kernenergie. Daarmee wordt de rode loper uitgelegd voor de klimaatsceptische partijen.

Een (terug) blik op de historische ontwikkeling van standpunten van politieke partijen over kernenergie - aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s vanaf 1952 - is te vinden in het  artikel uit 2017.

Het overzicht van de passages uit alle verkiezingsprogrammas staat hier.

Dit bericht werd geplaatst in D66, Politieke partijen, Verkiezingen, Volt en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 24 februari 2017: Kernenergie en de verkiezingen

  Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde […]


 • 15 december 2021: “Nieuw kabinet wil nieuwe kerncentrales voorbereiden”

  In het net nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat kerncentrale Borssele langer openblijft en dat het aanstaande VVD-D66-CU-CDA kabinet “de benodigde stappen zet” voor de bouw van twee kerncentrales. Voor dat laatste wordt tot 2030 vijf miljard uitgetrokken, nog voor er maar een spade de grond in gaat. Ook gaat het kabinet zorgen voor “veilige, permanente opslag […]


 • 3 maart 2017: Rechts, links en kernenergie

  Bij veel sociaal–economische vraagstukken, zien we een erosie van de politieke begrippen rechts en links. Bij milieu en klimaat zien we dat minder en bij (kern)energie zien we dat eigenlijk helemaal niet. Daar zijn de posities blijkbaar traditioneel en diep ingegraven. Wat is dat dan toch, dat zodra rechtse regeringen aan de macht komen, kernenergie […]


 • 10 november 2023: De crisis is nu! Zondag klimaatdemonstratie

  Samen met WISE en Stroom naar de Toekomst maakte Laka de Klimaatkrant. Zondag wordt de krant verspreid op de Klimaatdemonstratie en de komende week op allerlei plaatsen in het land. Wilt u zondag helpen, of wilt u een stapel kranten ontvangen om zelf te verspreiden, geef u dan zo snel mogelijk op via de website […]