HFR: koelwater lekt door reactorbodem weg

Het reactorbassin van de HFR in Petten is lek. Dat schrijft het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) in een rapportage over hun missie. Het weglekkende water wordt weliswaar opgevangen in een draineersysteem, maar IAEA is bang dat het lekwater het beton aantast. Verder vraagt IAEA aandacht voor een aantal maatregelen die na hun vorige missie in 2011 nog steeds niet (volledig) geïmplementeerd zijn. Van dat getreuzel heeft de Nederlandse toezichthouder nu genoeg en eist een plan van aanpak.

Bij de ‘Integrated Safety Assessment for Research Reactors’ of INSARR-missie die plaatsvond van 4-11 oktober, zijn, naast de technische situatie van de HFR, “de organisatorische aspecten en de veiligheidscultuur bij NRG beschouwd.” Gisteren, 31 januari, is het volledige IAEA missie-rapport aangeboden aan de Kamer. In november was er al een voorlopig verslag geweest van de missie bij de hoge flux reactor.

Over de lekkage van water uit het reactorbassin schrijft de minister van IenM in de brief aan de Kamer het volgende: “In het bijzonder acht het IAEA van belang dat onderzoek naar waterverlies in het reactorbassin wordt uitgevoerd omdat lekwater het beton zou kunnen aantasten. Dit waterverlies was, na de missie in 2011 en de daarop genomen maatregelen, teruggebracht tot nihil maar is in 2016 weer toegenomen. Omdat het waterverlies niet kan worden verklaard, zal NRG in het eerste en tweede kwartaal van 2017 nieuwe onderzoeken, inspecties en berekeningen uitvoeren. Daarbij wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht om met een fluorescerend middel te werken, waardoor eventuele lekpaden makkelijker zichtbaar worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2017 zal NRG ook nader onderzoek doen om vast te stellen hoe robuust de betonconstructie van de reactor is.” De minister voegt er aan toe dat bij de bouw van de reactor “in de betonconstructie drainage is aangebracht om lekpadwater af te voeren en te registreren en dat het lekwater niet in het milieu terecht komt.”

In die aanbiedingsbrief staat ook de reactie van de toezichthouder (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) op het IAEA-rapport. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen, maar dan blijkt dat de ANVS niet echt tevreden is. Een aantal conclusies:

* De ANVS heeft “het beeld opgebouwd dat er IAEA eisen zijn op het gebied van veiligheidsgedrag die NRG beter kan en dient na te leven
* NRG heeft “moeite met het realiseren van de termijn waar binnen storingen moeten worden gemeld
* Daarnaast komt het te vaak voor dat “de uiteindelijke afhandeling van storingen (…) een te lange doorlooptijd heeft waarbij afgesproken termijnen niet altijd gehaald worden”. Daar heeft de ANVS ook al meerdere keren op gewezen, maar met te weinig resultaat

De ANVS vindt het “noodzakelijk dat de aanbevelingen en suggesties uit de INSARR rapportage” toch echt wel worden opgevolgd. Daarvoor moet NRG een Plan van Aanpak opstellen. “In dit Plan van Aanpak zal NRG per aanbeveling en suggestie van de INSARR rapportage, ingaan op de wijze van en het tijdspad van implementatie.

In dezelfde brief gaat het ook nog even over historisch afval, maar meer daarover in een separaat artikel.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, HFR, NRG en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 3 juli 2019: IAEA: veiligheidsanalyse kernreactor Petten nog steeds niet in orde

  Bij een IAEA-inspectie van de Hoge Flux Reactor in Petten in 2016 werd exploitant NRG er op gewezen dat de veiligheidsanalyse van de kernreactor aangepast moest worden om te kunnen voldoen aan IAEA-veiligheidsregels. Nu, bijna drie jaar later, staat dit opnieuw in het vervolgrapport. Heeft NRG de veiligheidsanalyse dan nog niet aangepast? En wat doet […]


 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]


 • 8 mei 2019: Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

  In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op […]


 • 26 oktober 2018: HFR buiten bedrijf na lek primaire koelsysteem

  Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw van de HFR in Petten is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Weglekken van […]