2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. Zeven gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele. De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone gebeurtenis en de overige installaties bij NRG vier. Bij de overige nucleaire installaties in Nederland vonden twee ongewone gebeurtenissen plaats.

De gebeurtenissen zijn opgenomen in de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2018', en worden vanaf 1981 gepubliceerd. De ongewone gebeurtenissen hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. Recent heeft ANVS nog weer een handreiking gepubliceerd over wát er allemaal gemeld moet worden. De ANVS publiceert deze meldingen dan op de website. Laka heeft meermaals (bijvoorbeeld hier en hier) kritiek gehad op de trage publicatie en de ANVS.

De ANVS concludeert op basis van de uit de rapportages en inspecties verkregen informatie dat de vergunninghouders van de nucleaire installaties de afhandeling van de in 2018 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt.

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft. In 2018 zijn, net als in 2016 en 2017, geen van de ongewone gebeurtenissen ingeschaald als een INES-inschaling van 1 of hoger.