NRG: onvoldoende informatie over veiligheid kerncentrales ouder dan 40 jaar

Volgens NRG in Petten is er wereldwijd nog onvoldoende kennis en data aanwezig om de levensduur van kerncentrales te verlengen tot meer dan veertig jaar. Een nieuw onderzoek van NRG moet daar verandering in brengen. Enkele jaren geleden werd de levensduur van de kerncentrale in Borssele –mede op informatie van NRG- verlengd van 40 naar 60 jaar. Maar op basis waarvan als er internationaal onvoldoende kennis aanwezig is?

In een aankondiging van het nieuwe onderzoeksprogramma van NRG, het STRUMAT-project, stelt NRG dat de meeste lichtwaterreactoren (zoals de kerncentrale in Borssele) “zijn ontworpen voor een periode van veertig jaar”. Het staal in het reactorvat “degradeert onder invloed van de neutronenstraling in de reactorkern.” Maar onafhankelijke toezichthouders voeren “periodieke monitorprogramma’s uit op het staal in het reactorvat om vast te stellen of de kerncentrale veilig in bedrijf gesteld kan worden.

En dan volgt een onthutsende alinea: “Deze monitoringsprogramma’s zijn ontworpen voor veertig jaar. Daarom ontbreekt het in de wereld aan voldoende kennis en data over hoe het staal veroudert na die periode. Om de levensduur van bestaande kerncentrales te verlengen tot 60 of 80 jaar moet er meer inzicht komen in deze processen en de eventuele ongunstige verandering van de eigenschappen van het metaal.

Dus volgens NRG weten we nog niet voldoende om kerncentrales langer in bedrijf te laten dan 40 jaar. Merkwaardig. In september 2011 schreef NRG –ondanks de blijkbaar onvoldoende aanwezige kennis- een 56 pagina’s tellende 'bewijsvoering' voor EPZ over de LTO (Long Term Operation) van de kerncentrale.

Onzekerheid over “eventuele ongunstige verandering van de eigenschappen van het metaal”  was één van de argumenten van Laka en Greenpeace in de juridische procedures tegen de verlenging van de levensduur van de in 1973 in bedrijf genomen kerncentrale Borssele. In die procedure ging het bijvoorbeeld over de risiso-analyse. We voerden aan dat die veranderde door de verlengde levensduur o.a. door stralingsinvloeden op het staal van het reactorvat. De minister was het daar niet mee eens. Hij stelde “dat de verouderingsprocessen worden beheerst waardoor vastgestelde limieten niet worden overschreden. De bij het bestreden besluit verleende vergunning is volgens de minister derhalve niet van invloed op een of meer gegevens uit de risicoanalyse.” De Raad van State was het daar mee eens en verwierp de beroepsgrond.

Jaren later blijkt er onvoldoende “kennis en data over hoe het staal veroudert na die periode” aanwezig te zijn en kondigt NRG daar een onderzoeksprogramma over aan.

Onzekerheid over de invloed van de levensduur op de veiligheid zou zeker een reden moeten zijn om de kerncentrale Borssele snel te sluiten.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, NRG, Veiligheid en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 oktober 2021: Mailsysteem kerncentrale kwetsbaar voor cybercriminelen

  De kerncentrale in Borssele en de Veiligheidsregio Zeeland beschermen hun e-mail onvoldoende tegen cybercriminaliteit, zoals phishing, spoofing en ransomware. Dat concludeert tv-programma Zembla, die de belangrijkste veiligheidsmaatregelen tegen misbruik van e-mails van honderd bedrijven onderzocht. De beheerder van de kerncentrale, EPZ, zegt wel goed weerstand te kunnen bieden tegen computercriminaliteit, maar heeft de beveiliging na […]


 • 22 oktober 2020: Kamervragen GroenLinks over tarieven COVRA en Urenco export naar Rusland

  GroenLinks vraagt aan het kabinet of het klopt dat ziekenhuizen betalen voor het kernafval van kerncentrale Borssele. Ook vragen GroenLinks Kamerleden hoeveel ziekenhuizen zullen besparen als ze hun radioactief afval zelf langer mogen opslaan en minder afval naar de COVRA zullen afvoeren. De vragen van Kröger en Renkema komen na berichten over prijsdiscriminatie bij de […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 3 juni 2020: ANVS: Schade in kerncentrale Borssele door uitstel onderhoud

  Uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de ANVS blijkt dat kerncentrale Borssele tien jaar lang onderhoud voor zich uitschoof, waardoor in 2018 het primaire koelsysteem van de kerncentrale beschadigd raakte en de kerncentrale anderhalve maand buiten gebruik was. Afgelopen vrijdag is kerncentrale Borssele stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwissel. De komende drie weken wordt een […]


 • 14 juni 2019: “Beveiliging plutonium Borssele inadequaat”

  Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat plutonium in kerncentrale Borssele mogelijk inadequaat wordt beveiligd. Een onderzoeker van de Universiteit van Texas maakt dit op uit gesprekken die hij heeft gevoerd met staf van Borssele. Omdat plutonium, wat sinds 2014 in Borssele als splijtstof wordt gebruikt, ook geschikt is voor atoombommen, zijn de beveiligingseisen veel strenger dan […]


 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]