Oud-Pallas directeur adviseert EZ voor meer subsidie voor Pallas-reactor


Ministerie verlangt weinig professionele afstand bij de toekenning forse nucleaire subsidies

Het Ministerie van Economische Zaken reageerde op vragen van het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van het bericht van Laka dat EZ eigenlijk geen idee of een nieuwe kernreactor in Petten wel nuttig is. Het ministerie stelt dat het subsidieverzoeken worden getoetst door een Externe Beoordelingscommissie (EBC) met nucleaire deskundigen die onafhankelijk zijn van NRG. In de EBC van NRG zit onder meer Paul de Jong, voormalige projectdirecteur van de Pallas-reactor. Verder bevestigt EZ dat in het najaar van 2015, dus toen Noord Holland eigenlijk al de stekker uit de reactor wilde trekken, er überhaupt geen extern advies is ingewonnen. Daarmee is de opsplitsing van de lening aan de Pallas-reactor in verschillende tranches in feite een farce.

Het ministerie bevestigde Noordhollands Dagblad dat de tweede tranche van €28 miljoen van de lening aan Pallas is verstrekt op basis van kennis die EZ en de provincie zelf hadden over de markt voor medische isotopen. Dat was een maand nadat EZ constateerde geen kennis in huis te hebben om dit te kunnen beoordelen. In 2013 stelde EZ nog dat volgende tranches van de lening zouden worden uitgekeerd op basis van een adequate voortgang binnen budget en planning en uitzicht op private financiering voor de bouw en exploitatie. Dat was in 2015 dus niet meer van belang.

NHD schrijft: "EZ bevestigt desgevraagd dat het niet beschikt over hoogtechnologische (nucleaire) kennis en kunde, maar stelt dat dit ook niet noodzakelijk is. Voor het verstrekken van subsidie voor nucleair onderzoek aan NRG laat EZ zich bijstaan door een externe beoordelingscommissie (EBC) met deskundigen die onafhankelijk zijn van NRG, aldus een woordvoerder."

NRG meldde voor het laatst in het jaarverslag van 2011 wie er in de EBC zitten. Toen waren dat – naast een aantal professoren van de TU Delft – onder andere H. Rakhorst, oud-directeur van uraniumverrijkingsconcern Urenco, H. Codée, oud-directeur bij kernafvalorganisatie Covra, P. Buijs, directeur bij energiebedrijf Delta -toen volop bezig met een nieuwe kerncentrale in Borssele- en M. Crajé, medewerker bij kerncentrale Borssele: een dwarsdoorsnede van de Nederlandse nucleaire sector. Momenteel zit, volgens eigen opgave, P. de Jong in de commissie die subsidieaanvragen voor NRG's nucleaire projecten onafhankelijk toets. De Jong was tot 2012 bij NRG projectdirecteur Pallas. Kennelijk verlangt EZ weinig professionele afstand bij de toekenning van forse nucleaire subsidies.

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Noord-Holland, NRG, Pallas-kernreactor, Regering en parlement en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 24 januari 2019: CEO ASML: belastingbetaler boet voor vasthouden aan Pallasreactor

  In niet mis te verstane bewoording spreekt de CEO van ASML zich uit tegen het beleid om vast te houden aan de Pallas-kernreactor. Volgens Peter Wennink dupeert de Nederlandse overheid de belastingbetaler door Lighthouse, de in 2016 tot Nationaal Icoon uitgeroepen uitvinding van ASML, links te laten liggen. Hij spreekt over een ‘onvoorstelbare lobby’ van de […]


 • 18 januari 2019: NRG onderzoekt langer openhouden van de HFR

  NRG onderzoekt de mogelijkheid om de uit 1960 stammende Hoge Flux Reactor (HFR) 10 jaar langer in bedrijf te houden. De levensduur van de HFR was eerder vastgesteld tot 2015 maar met €82 miljoen aan investeringen mocht de kernreactor in 2014 tot 2025 in bedrijf blijven. Nu wordt daar wellicht nog eens 10 jaar aan […]


 • 19 december 2017: EZ: Honderden miljoenen extra voor kernenergiesector

  Uit stukken uit het archief van de kabinetsformatie blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat er rekening mee houdt dat de kernenergiesector honderden miljoenen extra overheidsgeld nodig heeft. Er moet onder andere nog veel geld naar NRG in het Noord-Hollandse Petten. Zo heeft Petten naar verwachting €100 miljoen extra nodig voor de afvoer […]


 • 21 februari 2017: Economische Zaken heeft geen idee of nieuwe kernreactor in Petten nuttig is

  Uit stukken die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Stichting Laka blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken al jaren forse subsidies uitdeelt in de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed. Economische Zaken stelt geen knowhow in huis te hebben om te beoordelen of geld naar […]


 • 28 juni 2022: Kabinet worstelt met Pallas – Canadees alternatief dient zich aan

  En weer lukt het het Kabinet niet om een besluit te nemen over de Pallas-kernreactor. Nadat de gewraakte kernreactor in Petten al niet in in het regeerakkoord belandde, en ook het eerste kwartaal een beslissing uitbleef, wordt het nu ook erg kort dag voor een beslissing in het huidige kwartaal. En dan heeft de Kamer […]


 • 15 juni 2022: Rekenkamer: €45 miljoen subsidie aan Pettense kernreactor onrechtmatig

  De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vingers getikt voor onrechtmatige staatssteun ter waarde van € 45 miljoen aan de Pallas-kernreactor in Petten. Eén van de basisrechten van de Tweede Kamer is het Budgetrecht. Dat houdt in dat de Tweede Kamer vóóraf toestemming moet geven voor uitgaven van het […]