Vergunning Urenco: stabiele isotopen nu onder kernenergiewetvergunning

Urenco in Almelo heeft een vergunning gekregen voor en aantal wijzigingen. Zo wordt de terreingrens zo aangepast dat het bedrijfsonderdeel Stable Isotopes nu op het terrein van Urenco en onder de Kernenergiewetvergunning valt. Dat zou een eventuele verzelfstandiging van dit bedrijf, dat niet-radioactieve isotopen bewerkt voor industrie en medische sector, kunnen bemoeilijken. Ook wordt uit de stukken duidelijk dat Urenco lang niet haar maximaal vergunde capaciteit benut.

De ANVS heeft de Ontwerpvergunning URENCO in verband met aanpassing terreingrens, verplaatsing activiteit ‘stabiele isotopen’ en overige wijzigingen gepubliceerd. Tot 29 augustus 2017 ligt de ontwerpvergunning ter inzage en kan iedereen zienswijzen indienen.

Sinds 1993 heeft Urenco een Kernenergiewetvergunning waaronder ook het verrijken van stabiele isotopen valt. Deze activiteit was voorzien in een nieuw te realiseren gebouw Stable Isotopes Building (SIB) op het terrein van Urenco maar dat gebouw is “tot op heden niet gerealiseerd.” Urenco wil de terreingrens nu aanpassen waardoor de huidige locatie Stable Isotopes binnen de grenzen van het Urenco-terrein –en dus binnen de Kernenergiewet vergunning-  gaat vallen. Het verrijken van stabiele isotopen wordt tot op heden op basis van een gemeentelijke omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgevoerd. Formeel wordt deze activiteit vanaf nu op basis van onderhavige vergunning op grond van de Kernenergiewet uitgevoerd.

Urenco heeft een aangrenzend terrein gekocht van het bedrijf Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC NL). Daarmee wordt het terrein van Urenco, dat ruim 30 hectare groot is, uitgebreid met “ca. 4 ha van aanliggende gronden met gebouwen aan de noordwestzijde van het terrein, aan de overzijde van de Weezebeek.” Met ETC (een joint venturen tussen het Franse Areva en Urenco) gaat het economisch gezien zeer slecht.

Overigens wordt uit de stukken bij de vergunningsaanvraag ook duidelijk dat Urenco lang niet haar vergunde maximale capaciteit heeft bereikt. “URENCO Nederland BV. heeft vergunning voor een, op enig moment, maximale operationele capaciteit van 6.200 tSW/jaar. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd. Op dit moment is de operationele verrijkingscapaciteit ca. 5.400 tSW/jaar. (…)  De reeds vergunde hallen 8 en 9 zijn nog niet gerealiseerd.” Zoals al eerder bericht gaat het niet al te goed met de uranium verrijkingsindustrie en Urenco leed vorig jaar een verlies van een half miljard euro.

De vergunningswijziging was vorig jaar al aangekondigd toen er na een ernstig ongeluk onduidelijkheid ontstond over wie de wettelijke toezichthouder was van de Stable Isotopes fabriek. Dat wordt met deze wijziging de nucleaire toezichthouder ANVS.

Overigens heeft de SP fractie in de Tweede Kamer vragen gesteld over de mogelijkheden om dit Stable Isotopes los te koppelen van het uraniumverrijkingsbedrijf: “Deze leden vernemen graag van het kabinet in hoeverre het onderdeel dat stabiele isotopen maakt een zelfstandige staatsdeelneming kan worden gemaakt.” Een goed plan vinden wij.

Dat loskoppelen zou wel eens bemoeilijkt kunnen worden als het allemaal onder dezelfde Kernenergiewetverguning valt.
Er is ook geen noodzaak om het onder een kernenergiewetvergunning te laten vallen: stabiele isotopen zijn niet radioactief en bij het verrijken komt ook geen straling vrij. De stabiele isotopen worden gebruikt in o.a de medische sector.