Gedeputeerde: Pallasreactor en Lighthouse kunnen naast elkaar bestaan

Terwijl onderzoeken en minister Wiebes het tegendeel beweren, zegt verantwoordelijk Gedeputeerde van Noord-Holland, Jaap Bond, dat Pallas en Lighthouse naast elkaar kunnen bestaan. Hij zegt dit na een gesprek met minister van Medische Zorg en Sport over het uitbetalen van het laatste deel van de lening aan de Pallasreactor. De Stichting Voorbereiding Pallasreactor had om uitbetaling van die €17,5 miljoen voor 1 juli gevraagd. Bond is er van overtuigd dat het Rijk snel betaalt en dat de Provincie dat dan ook kan gaan doen.

In de Provincie Noord-Holland was onrust ontstaan naar aanleiding van de twijfel die minister van Economische zaken en Klimaat Wiebes uitte over de nieuwe geplande Pallasreactor. Die reactor zou er moeten komen voor de productie van medische isotopen. Maar het door ASML ontwikkelde Lighthouse kan de belangrijkste isotoop (gebruikt bij 80% van handelingen met medische isotopen) eerder, goedkoper en schoner (met heel weinig kortlevend radioactief afval) produceren. En zonder die isotoop is het bouwen van de nieuwe reactor Pallas onzinnig.

Eind april werd -in opdracht van Economische Zaken- de door Strategy& uitgevoerde Pallas/Lighthouse Review gepubliceerd. Er was één duidelijke conclusie: Pallas en Lighthouse kunnen niet naast elkaar bestaan. Ze zijn elkaars concurrenten, geen aanvulling op elkaar.

Dat zet de Pallas business case enorm onder druk, want Lighthouse wordt echt eerder verwacht dan 2025 wanneer de Pallasreactor in bedrijf zou moeten gaan. Naar aanleiding daarvan zei Wiebes dat we maar even af moeten wachten en in 2020 kijken hoe de ontwikkelingen dan zijn. Heeft de -door de overheid met €80 miljoen euro gesteunde- reactor al private financiers kunnen vinden en hoe staat het dan met Lighthouse, waarvan de ontwikkeling door de overheid is gesteund met de titel Nationaal Icoon en een medaille die daar bij hoort.

Jaap Bond, gedeputeerde in Noord-Holland, trekt er zich weinig van aan: hij wil Pallas in Petten en stelt -na het gesprek met minister Bruins van Medische Zorg en Sport- dat alles is opgelost. "Beide systemen kunnen naast elkaar bestaan.”. Hij verwacht dan ook het resterende deel van de lening snel te kunnen overmaken.