Nu ook labellen atoomstroom verplicht

Door een aangenomen motie is het nu verplicht ook bij grijze stroom de oorsprong aan te geven ('full disclosure'). Tot nu toe waren die Garanties van Oorsprong (GvO's) alleen verplicht voor groene stroom. Tegen deze motie voor volledige transparantie in de elektriciteitssector werd gestemd door VVD, PVV, SGP en FvD. De motie van Dik-Faber (CU) en Jetten (D66) concludeert dat het vrijwillig certificeren van grijze stroom niet heeft gewerkt en dat, voor 100% transparantie van de stroommarkt en voor “een gelijk speelveld voor producenten van groene en grijze stroom” certificeren wel noodzakelijk is.

Hoewel de motie vooral op de Europese markt gericht lijkt te zijn, is de laatste zin voor Nederland bepalend: “en op nationaal niveau afspraken te maken met energieleveranciers om op korte termijn tot transparantie over de herkomst van elektriciteit te komen”. De verwachting is overigens niet dat dit veel gaat veranderen; Groene GvO's zijn heel goedkoop en het idee dat zo de markt vervuilende kolen en kernstroom zal terugdringen is een gepasseerd station. Het is de regering die vergroening af moeten dwingen en kern- en kolencentrales moeten sluiten.