Meerderheid Kamer: schrap Eemshaven als locatie voor kerncentrale

Gisteravond (10 maart) werd in de Kamer een motie aangenomen om Eemshaven te schrappen uit het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening als mogelijke locatie voor een kerncentrale. Dat is opmerkelijk, de Eemshaven is 40 jaar planologisch vrijgehouden als mogelijke locatie, maar na het proefballonnetje van premier Rutte in het verkiezingsdebat weer hevig ter discussie. Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening  is in 2009 aangenomen, met daarin Borssele, Maasvlakte I en Eemshaven die planologisch gereserveerd zijn voor kernenergiecentrales; de zogeheten Waarborglocaties.

Met het aannemen op woensdag 10 maart van de door de SP, PvdA en GL ingediende motie dat “de Eemshaven als mogelijke locatie in SEV III geschrapt moet worden” (95 voor en VVD, CDA en SGP -54 zetels – tegen), is Rutte’s proefballonnetje, een week eerder in het verkiezingsdebat “een kerncentrale past prima in energietransitie provincie Groningen” flink op hem teruggeslagen. Enkele dagen later kwam hij al terug op z’n woorden (“ik had in mijn hoofd dat daar misschien draagvlak is”) en trok z’n bewering weer in: “In de Eemshaven komt geen kerncentrale”.

Ook dat was wel vreemd, want de VVD wil tien kerncentrales bouwen, waar moeten die dan komen als Groningen al zo snel afvalt? Want bij de Maasvlakte is de provincie ook tegen (blijkbaar het criterium voor ‘draagvlak”?) En bij Borssele is er, planologisch gezien, echt geen ruimte voor 10. Het CDA-standpunt bij monde van Agnes Mulder was wel heel stoer dat Groningen er “op dit moment geen discussie over een kerncentrale” bij kan hebben, omdat ze nog bezig zijn met “de afhandeling van de aardbevingsschade en de versterkingsoperatie”. Maar het CDA zou wel tegen de motie stemmen, dat was een brug te ver.
Er leek dan ook geen meerderheid voor de motie om Eemshaven uit de Waarborglocaties in SEV III te schrappen: maar verrassend stemden de pro-kernenergie partijen PVV en FVD voor de motie waarmee een meerderheid werd bereikt.

VVD wil zon en wind kapot
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) neemt plannen op het gebied van kernenergie niet mee in haar berekeningen: het zijn plannen voor de verre toekomst. Dat is de reden dat de VVD niet heeft willen meewerken aan de doorberekening van haar milieu-praragraaf - die geeft dan een onvolledig beeld. Je zegt als partij namelijk dat je het klimaatproblemen oplost door het nog even 10 jaar door te schuiven, want zolang gaat het minimaal duren voor er een nieuwe in Nederland staat.

Maar in de economische doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) van het VVD programma zijn wel enkele details te vinden van de energieplannen. Twee van de vier punten die het CPB noteert wegens de effecten op de begroting gaan over het energiebeleid. Ten eerste wil de VVD €100 mln reserveren voor het stimuleren van kernenergie en de afvang en opslag van CO₂ (carbon capture and storage, of CCS). Ten tweede wil de VVD de uitgaven aan de SDE++ met 25% verlagen. Dat is dus de subsidie voor de stimulering van hernieuwbare energie als zon, wind en groen gas, en sinds dit jaar ook uitstootreducerende maatregelen als CCS en elektrificatie in de industrie. Het feit dat aan de ene kant CCS gesubsidieerd moet worden maar op het mechanisme daarvoor (SDE++) sterk bezuinigd moet worden tekent wel de ware bezuinigingsreden: zon en wind.

Nu is stimuleren van kernenergie met (maximaal) 100 miljoen per jaar (waarvan dan ook nog een deel naar CCS zal gaan) echt peanuts en veel te weinig om de kans op kerncentrales te vergroten. Tekenend voor de halfslachtige houding en het geringe belang dat de VVD hecht aan ‘goed klimaatbeleid’ (waarvoor volgens hen kerncentrales en CCS immers noodzakelijk zijn).

Dit bericht werd geplaatst in , , , , , , , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 12 april 2022: CDA: Lekker dromen over kernenergie

  De dromen van voorstanders van kernenergie worden steeds onrealistischer. Nu heeft Zeeuws gedeputeerde De Bat aan minister Jetten gezegd dat er over 6 jaar 2 kleine kernreactoren in Zeeland kunnen staan: een in Vlissingen-Oost (dicht bij de bestaande) en een aan de andere kant van de Westerschelde, in de kanaalzone bij Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen. […]


 • 11 juni 2021: Rechtse Kamermeerderheid wil lobby dat kernenergie zichzelf ‘duurzaam’ mag noemen

  Dilan Yeşilgöz, kersvers VVD staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, zal niets doen met een gisteren door een rechtse Kamermeerderheid aangenomen motie om in Brussel te lobbyen om kernenergie op te nemen in de 'taxonomie'. De taxonomie bepaalt welke activiteiten 'duurzaam' mogen worden genoemd en daarmee in aanmerking komen voor duurzaaamheidsfondsen. Over de taxonomie is […]


 • 2 maart 2021: WISE en Laka: Kernenergie is een afleiding van de energietransitie 

  Kernenergie is teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. De VVD, PVV, het CDA en FvD hielden in de verkiezingsdebatten - bij de NOS en RTL - een pleidooi voor kernenergie. Volgens milieuorganisaties WISE en Laka is het opnieuw praten over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke energietransitie uit te stellen en door te gaan met business […]


 • 1 oktober 2020: Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

  En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw […]


 • 23 mei 2017: Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

  Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. […]