Urenco gaat opgewerkt uranium verrijken voor Franse kerncentrales

Het Duits-Brits-Nederlandse bedrijf Urenco heeft een contract getekend met het Franse EdF voor de verrijking van uranium voor brandstof dat in Franse kernreactoren gebruikt zal gaan worden. Bijzonder is dat het hier gaat om uranium dat vrijkomt na opwerking van gebruikte splijtstof. Dit betekent een volgende slag voor de uranium mijnbouw-industrie die al bezig is met een overlevingsstrijd. Hergebruik betekent in dit geval niet alleen maar goed nieuws. En een economische ratio voor EDF achter het contract is op z'n minst onduidelijk. Voor Urenco is het 'gewoon' een contract in moeilijke tijden, maar wel één die de centrifuges met allerlei vervelende (splijt-)stoffen besmet, zoals plutonium.

Het contract dat EDF en Urenco getekend hebben, is bedoeld “to serve EDF’s French reactor fleet”. Om hoeveel verrijkingsarbeid het gaat is niet meegedeeld, maar Urenco spreekt in een persbericht van een “high value and long-term contract”. Verder geeft het bedrijf geen bijzonderheden.

Voor EDF is het een vreemd moment om zo’n contract te tekenen: de prijs van ‘vers’ uranium is historisch laag, dus economisch gezien is het nauwelijks logisch. Er zijn ook nog enorme voorraden ‘tails’ (verarmd uranium; restproduct van verrijking) die sinds kort ook op grote schaal herverrijkt worden. Het zorgt er dus voor dat de voorraden uranium nog verder toenemen (en de prijs dus niet zal stijgen) en dat ook de prijs van verrijken –ook historisch laag- laag zal blijven. Een van de redenen waardoor Urenco een strategie ontwikkeld die uitgaat van een verminderende vraag naar verrijkt uranium.

Volgens World Nuclear News ligt de oorzaak van het contract bij de plannen van Framatome en EDF “to design, fabricate and supply fuel assemblies using enriched reprocessed uranium to EDF between 2023 and 2032.” Maar waarom (economische gezien) blijft daarmee onduidelijk. Urenco directeur Dominic Kieran zegt trots te zijn om deel uit te maken van EDF’s plannen gebruikte uranium te hergebruiken.

Besmetting door verrijken opgewerkt uranium
Men kan het natuurlijk omschrijven als hergebruik van uranium en daarom beter voor het milieu –zoals EdF en Urenco het ook doen-, maar het noodzaakt het blijven opwerken van brandstof, een van de meest vervuilende stappen in de kernketen –en zeker veel viezer dan de directe opslag van splijtstof-; en het besmet de verrijkingsinstallatie (de centrifuges) met de resten van splijtingsproducten die in het opwerkte uranium bij de opwerking zijn achter gebleven. ook het Internationaal Atoom Energie Agentschap (vanaf blz 39) is die mening toegedaan: "There are a number of potential chemical impurities in the RepU that may be of particular interest to processors or fuel vendors. These impurities include chloride, sulphate, 99Tc and Pu." Dat is ook een van de redenen waarom Urenco tot nu toe geen opgewerkt uranium verrijkte. De nood in de verrijkingssector zal wel hoog zijn.

Voor welke Urenco-vestiging(en) dit contract gaat gelden is onduidelijk, maar aangezien het gaat om verrijking voor de brandstof van de Franse reactoren, zal het gaan om de Europese vestigingen van Urenco: Gronau, Capenhurst en/of Almelo.