Opnieuw Europese subsidie voor kernreactor Petten

De Europese Commissie heeft de bijdrage voor de hogeflux reactor in Petten voor 2020-2023 vastgesteld op 27,8 miljoen euro. Het heet 'onderzoeksprogramma' maar is natuurlijk gewoon een structurele bijdrage in de exploitatie van de kernreactor. Het is voortzetting van staand beleid: al vanaf 1961 draagt Europa bijdrage aan de exploitatie van de kernreactor. Deze keer is de bijdrage wel 2,5 miljoen euro lager dan de vorige keer. Exploitant NRG, dat zich graag als commercieel bedrijf afficheert, blijft toch maar afhankelijk van het staatsinfuus.

16 juni nam de Europese Raad het voorstel van de Europese Commissie over om de nieuwe Europese bijdrage aan de HFR in Petten voor de periode 2020-2023 vast te stellen op 27.854.000 euro, “mits de HFR in normaal bedrijf blijft en regelmatig wordt onderhouden”. Dat het hier niet gaat om geld voor specifiek onderzoek, maar om een structurele bijdrage, subsidie dus, wordt duidelijk in overwegingen in bij het besluit van de EC: “(5) Die bijdragen moeten de exploitatie van de HFR financieren om een onderzoeksprogramma en het normale gebruik en onderhoud van de HFR te ondersteunen.” Ook de specifieke doelstellingen van het besluit (bijlage 1) tot financiering laat niets te gissen over: ‘1) zorgen voor een veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR om de beschikbaarheid van de neutronenflux voor experimenten te waarborgen; 2) een efficiënt gebruik van de HFR door onderzoeksinstellingen mogelijk maken voor een breed scala van gebieden”.
De 28 miljoen euro wordt vooral door Nederland opgehoest. Een klein gedeelte (€1,2 miljoen) door Frankrijk.

Een (klein) deel van de subsidie is voor het ontmanteling van de HFR. Het fonds waar de Nederlandse Rekenkamer over verklaarde dat er financiële risico’s voor het Rijk aan zitten: de Europese Commissie heeft weliswaar verklaard die ontmanteling te zullen betalen, maar “[D]e vraag is of dit een volledig juridisch afdwingbare zekerheidstelling is.”

Het vorige aanvullende programma werd in 2017 vastgesteld en bestreek ook 2016-2019. De programma’s worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) in opdracht van Euratom, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De bijdrage voor het aanvullend onderzoeksprogramma dat 2016-2019 kwam ook van Nederland en Frankrijk, en had een totaal budget van 30,2 miljoen euro.

Dit bericht werd geplaatst in Euratom, Europese Commissie, HFR, NRG en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 18 september 2017: NRG blijft weer eens in gebreke

  Uit een brief over de stand van zaken van “verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming” die minister Schultz (IenM) naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat NRG weer eens in gebreke is gebleven. Het bedrijf had in 2016 een ontmantelingsplan voor de HFR aan de nucleaire toezichthouder moeten sturen maar voldeed niet aan de […]


 • 24 maart 2021: Spinwatch: “Geen hoogverrijkt uranium meer in Petten”

  Vorige week meldde NRG dat de HFR geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt. Voortaan wordt molybdeen, een medisch isotoop, in Petten alleen nog maar gemaakt uit laagverrijkt uranium. Klinkt bekend? Dat klopt. Kernreactor exploitant NRG meldde dat namelijk al in 2018. Begin vorig jaar kwam Laka er alleen achter dat er nog steeds kernwapen-gevaarlijk hoogverrijkt uranium […]


 • 15 januari 2021: Pallas pas in 2028; HFR tot 2030 in bedrijf; áls er geld komt

  Gisteravond, 14 januari, werd in de gemeenteraad van Schagen het ontwerp van de Pallasgebouwen gepresenteerd. Het leek een beetje of de boodschap van de minister, vorige maand (’geen geld’) aan het gezelschap was voorbij gegaan. En passant werd wel bevestigd wat velen al vermoedden: Pallas komt in ieder geval niet in 2025 in bedrijf. Áls […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]