Rekenkamer: onvoldoende controle op kosten ontmanteling nucleaire installaties

Er is onvoldoende controle of er genoeg geld opzij wordt gezet voor de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de begroting en het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De rekenkamer zet ook vraagtekens bij de kostenramingen voor de sloop van de kerncentrale, die eind 2033 sluit. Ook constateert de Rekenkamer dat de Hoge Flux reactor in Petten flink onderverzekerd is en de afspraken met de Europese Commissie om de ontmanteling te betalen onzeker.

De Rekenkamer publiceerde haar verantwoordingsonderzoek van de uitgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de financiële risico’s die het ministerie loopt. Na het eind vorig jaar bekend geworden rapport van de 'hoogambtelijke werkgroep', is dit opnieuw een rapport dat duidelijk maakt dat het maar moeizaam gaat met de Nederlandse kernenergie-sector.

Kosten ontmanteling
Over de kosten van ontmanteling van de kernenergie-installaties zegt ze dat “de regelgeving in opzet goed in elkaar zit, maar dat de uitvoering op onderdelen voor verbetering vatbaar is.” Maar in enkele gevallen wijkt de financiële zekerheidstelling af van de bedoeling van de wetgever; moet er bij de beoordeling van het plan voor financiële zekerheidstelling meer "zichtbare aandacht zijn voor de beoordeling van de raming van de kosten van het ontmantelingsplan"; en moeten er “dwingender regels kunnen worden gesteld voor de te hanteren onzekerheidsmarges bij de ramingen, rentevoeten en verwachte rendementen.” Daar komt nog bij dat de kostenramingen erg onzeker zijn. Opmerkelijk is ook dat de nucleaire toezichthouder ANVS de dossiers niet op orde heeft: "dossiervorming rondom de goedkeuring van de plannen behoeft verbetering".

Over de financiële risico’s van het Rijk voor de ontmanteling van de hoge flux reactor in Petten stelt de Rekenkamer dat de Europese Commissie weliswaar verklaart heeft die te zullen betalen, maar “[D]e vraag is of dit een volledig juridisch afdwingbare zekerheidstelling is.

Aansprakelijkheid kernongevallen
In het onderzoek naar de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) constateert de Rekenkamer dat voor één installatie, namelijk de Hoge flux reactor in Petten, het door “de exploitant verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid onvoldoende is voor de verwachte maximale schade in geval van een kernongeval”. Die onderverzekering is ontstaan doordat het verzekerde bedrag niet hoeft te worden geïndexeerd of periodiek te worden geherwaardeerd. Gezien de garantstelling op grond van de Wako loopt het Rijk het risico dat het in geval van een kernongeval het meerdere boven het verzekerde aansprakelijkheidsbedrag moet betalen. “Voor dit risico hoeft de exploitant van deze installatie geen vergoeding aan het Rijk te betalen.
Maar, zo vervolgt het rapport, dat risico is sowieso voor het Rijk: “Als zich in Nederland een groot kernongeval voordoet waarbij de schade een veelvoud is van het bedrag waarvoor het Rijk op grond van de Wako garant staat, is het risico groot dat de rekening toch grotendeels bij het Rijk terecht komt als gevolg van maatschappelijke druk.
En dat geldt dan vooral voor de kerncentrale in Borssele “omdat bij deze installatie de schade bij een ongeval groot kan zijn in vergelijking tot de andere installaties.”

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Europese Commissie, HFR, Kosten/budget, Ontmanteling en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 9 juli 2020: Laka vraagt dwangsom voor hoger sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Al meer dan twintig jaar is bekend dat de bedrijven Uniper, Engie, Nuon en EPZ, de eigenaars van kerncentrale Dodewaard, te weinig geld opzij hebben gezet om de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale te kunnen betalen. In 2017 ging de overheid er zelfs van uit dat als Dodewaard 'de komende tijd' zou worden […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]


 • 4 oktober 2016: Openhouden Borssele kan belastingbetaler half miljard kosten

  Overheidssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele brengt grote financiële risico’s met zich mee, zo blijkt uit een analyse van Spring Associates in opdracht van Greenpeace en WISE. Alleen bij een verdubbeling van de stroomprijzen over de aankomende tien jaar zullen de benodigde investeringen lonend zijn. Bij gelijke of dalende energieprijzen kunnen de verliezen oplopen tot […]


 • 12 juli 2016: Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

  Nuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een […]


 • 23 maart 2016: Kamp: Rijk gaat niets doen om Borssele te sluiten

  Minister Kamp heeft de vragen beantwoord van Jan Vos (PvdA) over de financiële problemen bij Delta, verliesgevendheid van de kerncentrale Borssele en nationalisatie van de kerncentrale. Op concrete vragen over de financiële problemen gaat de minister niet in: “Ik beschik niet over de benodigde informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden.” Wel is de overheid […]