Greenpeace veroordeeld tot vergoeding EPZ

De Amsterdamse rechtbank heeft Greenpeace veroordeeld tot een schadevergoeding van ca. 140.000 euro aan de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, de EPZ. De schadevergoeding bestaat uit de gemaakte kosten voor reparatie- en schilderswerkzaamheden en gemiste uren door een actie in mei 2005 (zie actieoverzicht) De rechtbank bepaalde bovendien dat Greenpeace, al dan niet in samenspraak met anderen, gedurende een heel jaar niet mag actievoeren op het EPZ terrein. Dit op straf van een dwangsom van 500.000 euro per keer met een maximum van 2.000.000 euro.