Genoeg reden om beleid vestigingsplaatsen kerncentrales niet te handhaven

Er is een tussentijdse evaluatie gemaakt van het SEV III. Het Derde Structuurschema ElektriciteitsVoorziening (met een looptijd tot 2020) gaat om vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en om globale tracés van mogelijke hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV). In het SEV is ook het waarborgingsbeleid Kernenergie geregeld: het voorkomen van processen die de evt. komst van een kerncentrale op een bepaalde locatie bemoeilijken of belemmeren.
Er zijn nog drie van dergelijke vestigingsplaatsen over: Borssele natuurlijk, en verder Eemshaven en Maasvlakte (waarvan de elektriciteitsproducenten overigens zeggen dat er niet voldoende fysieke ruimte is voor de bouw van een kerncentrale).
In de evaluatie komt dit waarborgingsbeleid niet uitgebreid ter sprake, maar men (de opstellers zijn ECN en Kwinkgroep) ziet geen reden dat beleid op te heffen. En in het algemeen: "Er is geen behoefte aan meer of andere vestigingsplaatsen en er is geen reden vestigingsplaatsen te laten vervallen."
Wel is de constatering interessant dat er een steeds grotere centralisatie plaatsvindt op een beperkt aantal vestigingsplaatsen: in 2020 zal 52% van de elektriciteitsproductie opgesteld staan op 4 locaties: Eemshaven, Maasvlakte, Borssele en Maasbracht. De concentratie van productielocaties heeft twee effecten die volgens de evaluatie ongewenst zijn. Het vereist vaak aanzienlijke investeringen in verzwaring en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. "De kosten hiervan zijn mogelijk niet in verhouding met het kostenvoordeel die de elektriciteitsproducent realiseert door te kiezen voor die specifieke vestigingsplaats. Er zijn immers ook vestigingsplaatsen beschikbaar waar nieuwe productie kan worden gerealiseerd zonder verzwaring en uitbreiding van het netwerk." Een tweede ongewenst effect is interessant: "het opstellen van meer dan 3000 MW vermogen op één vestigingsplaats vormt een risico voor de leveringszekerheid, omdat volgens de landelijke netbeheerder een ongeplande vermogensuitval van meer dan 3000 MW (bijvoorbeeld als gevolg van een locatiegebonden calamiteit) niet kan worden opgevangen binnen het Europese netwerk, met mogelijk een grote black-out als gevolg."
Kortom, alleen daarom al genoeg redenen om met het beleid dat drie van die vier locaties waar die centralisatie plaats vindt, ook nog te reserveren voor kerncentrales te stoppen!
Andere conclusies: horizon van SEV III moet verlengd van 2020 naar 2030, meer aandacht voor infrastructuur op land ivm aansluiting en trace's wind op zee.
Enfin, hier is het eindrapport van de evaluatie van het SEV III.

Dit bericht werd geplaatst in Locatiekeuze, Nieuwe kerncentrales op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 april 2021: Mail jouw burgemeester: Geen kerncentrale in jouw gemeente!

  Op dit moment worden alle gemeentes in Nederland gevraagd of ze binnen hun gemeentegrenzen een kerncentrale willen. Dit na een VVD-motie in de Tweede Kamer om te kijken of er regio's zijn die dat zouden willen. Laat daarom nu je burgemeester weten dat jij een kerncentrale in jouw gemeente geen goed idee vindt. Dat kan […]


 • 7 april 2021: Welke gemeente wil er graag een kerncentrale?

  KPMG vraagt provincies of ze belangstelling hebben voor een kerncentrale in hun regio. De uitvraag is het gevolg van de motie van voormalig Kamerlid Dijkhoff (VVD) die de regering vroeg te onderzoeken of marktpartijen geïnteresseerd zijn in het bouwen van een kerncentrale in Nederland. KPMG heeft de opdracht voor dit onderzoek gewonnen. Omdat zo'n kerncentrale […]


 • 30 april 2015: Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

  Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de […]


 • 30 maart 2021: ‘Ook geen kernenergie in Brabant!’

  Een paar weken na Groningen, is nu de volgende provincie aan de beurt in de 'misschien-daar-maar-een-kerncentrale'-fantasie. Ondanks een door hun gevraagd rapport dat duidelijk maakt dat de bouw van een kerncentrale heel lang duurt en bovendien te duur en niet rendabel is, wil het Provincie bestuur van Noord-Brabant onder leiding van FvD toch inzetten op […]


 • 11 maart 2021: Meerderheid Kamer: schrap Eemshaven als locatie voor kerncentrale

  Gisteravond (10 maart) werd in de Kamer een motie aangenomen om Eemshaven te schrappen uit het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening als mogelijke locatie voor een kerncentrale. Dat is opmerkelijk, de Eemshaven is 40 jaar planologisch vrijgehouden als mogelijke locatie, maar na het proefballonnetje van premier Rutte in het verkiezingsdebat weer hevig ter discussie. Het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening  […]


 • 2 maart 2021: WISE en Laka: Kernenergie is een afleiding van de energietransitie 

  Kernenergie is teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. De VVD, PVV, het CDA en FvD hielden in de verkiezingsdebatten - bij de NOS en RTL - een pleidooi voor kernenergie. Volgens milieuorganisaties WISE en Laka is het opnieuw praten over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke energietransitie uit te stellen en door te gaan met business […]