Verkoop Urenco: SP als voorvechter kernenergie?

Tijdens het AO Staatsdeelnemingen, afgelopen maandag ging het natuurlijk ook over de uraniumverrijkingsfabriek Urenco en de plannen van de regering om het Nederlandse eenderde deel te privatiseren. Er werden zelfs  2 moties ingediend over die mogelijke verkoop. En allebei door het opmerkelijke samenwerkingsverband CDA/SP. De ene (motie 173 Van Hijum/Jansen) stelt dat de aandelen van Urenco niet verkocht moeten worden; de andere is opmerkelijker (motie 172 Jansen/Van Hijum): de Nederlandse staat moet onderzoek doen naar het verwerven van 51% van de aandelen (dus 18% bijkopen). Met spoed zelfs. De minister zegt overigens daarover: "Als u vraagt of wij dat als parallelle, dus gelijkwaardige, optie alvast het bijkopen van die 17% kunnen verkennen, is mijn antwoord: nee. Wij zien hier namelijk een volgtijdelijkheid in." Dijsselbloem ontraad later in het debat beide moties. Wanneer ze in stemming komen is nog onbekend, maar lees je tzt hier. Verder stelt Mei Li Vos (PvdA) dat eigenlijk alleen de VVD voor verkoop van de aandelen is, maar ook dat de PvdA nog geen standpunt heeft ingenomen omdat nog niet alle informatie bekend is.
VEDAN heeft het conceptverslag (71 blz) van de commissievergadering doorgespit en er 11 blz over Urenco van uitgehaald. Dat kun je hier lezen.
Maar de SP als grote aanjager van kernenergie? Misschien nog met een paar nieuwe kerncentrales in Borssele om dat verrijkt uranium te gebruiken? (update "SP en kernenergie")

En wat stond er ook al weer in hun verkiezingsprogramma 2012 'Nieuw vertrouwen'?

"5. Kolen- en kernenergie hebben geen toekomst.
We verlenen daarom geen vergunningen voor de bouw van nieuwe kolen- of kerncentrales. We zorgen voor een zo veilig mogelijke bovengrondse opslag van kernafval. Kernafval wordt niet hergebruikt of bewerkt. We stoppen met het onnodig heen en weer slepen van kernafval naar opwerkingsfabrieken."

Maar ondertussen wel graag uranium verrijken voor kerncentrales?? En dat zelfs als nationaal belang zien!

Update: SP en kernenergie

We werken prima samen met SP-groepen op een provinciaal en lokaal niveau. We waarderen hun inzet, of het nu de afdelingen van Hengelo/Almelo/Enschede zijn die telkenmale protesteerden tegen de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland; de SP in Zeeland die de afgelopen jaren aan de wieg van het verzet tegen Borssele-2 stond, of de Staten-afdeling in Noord-Holland waar we prima mee samenwerken tegen de geplande Pallas reactor. We weten ook dat lokale activiteiten in de periode 2010-2012 tegen nieuwe kerncentrales in veel plaatsen gedragen werden door SP-afdelingen.

We weten en waarderen dat. Maar in de Tweede Kamer is de situatie toch ernstig anders. En daar ging het bericht gisteren over.

We zijn veel minder te spreken over de standpunten die de Tweede Kamer fractie, vooral bij monde van woordvoerder energie Paulus Jansen, inneemt. En dat zou ook juist die leden die op lokaal of provinciaal niveau tegen kernenergie actief zijn moeten verontrusten. En moeten leiden tot een interne discussie over de standpunten die de energiewoordvoerder in neemt. En dat was precies de conclusie gisteren: tijd voor discussie.

Wij zijn hier ook niet zo heel zeker of we nu voor of tegen verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco moeten zijn, en misschien is dat ook helemaal niet zo belangrijk, tegen allebei is veel te zeggen. De belangrijke vraag is: wat brengt sluiting dichterbij en vermindert de (binnenkort weer oplaaiende) roep om meer kerncentrales? We denken wel dat een commercieel bedrijf eerder sluit door faillissement -daarom maakt het ons ook niet veel uit of Areva –de belangrijkste kandidaat- het gaat kopen; dat is een Frans overheidsbedrijf dat enorme verliezen heeft geleden, maar door staatssteun overeind blijft. We zijn ons ervan bewust dat het enige geprivatiseerde uranium verrijkingsbedrijf, USEC, failliet is.

Aan de andere kant geloven we ook niet dat alle proliferatie-gevaren gewaarborgd zijn als het maar staatseigendom blijft. Wat dat betreft heeft de geschiedenis ons voldoende geleerd.

En we vinden zeker niet dat Urenco hoort bij de nutsbedrijven waarvan het goed is dat die in overheidshanden blijven.

We vinden het echter van een totaal andere orde als er gepleit wordt om aandelen van Urenco bij te kopen en zo een meerderheidsaandeel te verwerven. En daarbij in zeer positieve bewoordingen over het bedrijf te spreken ("de parel van de Nederlandse industrie") en te doen alsof het niets met kernenergie te maken heeft. In dat geval (Nederland bezit meerderheid Urenco) verandert de positie van kernenergie in het politieke en economische landschap totaal. Dan zou Nederland in een klap eigenaar zijn van een van de wereldwijd grootste bedrijven die een onmisbare schakel zijn voor kernenergie. Dat zou vooral de binnenlandse politieke druk op meer kernenergie een enorme impuls geven ("alleen produceren voor het buitenland?"). En dat is iets dat we als antikernenergie-organisatie niet moeten willen. En een partij die tegen kernenergie zegt te zijn ook niet moet nastreven.

Dat is ons belangrijkste argument. En het kan best zijn dat het voornamelijk de standpunten van de woordvoerder energie is, maar dat lijkt ons dan des te meer een reden om intern eens wat druk uit te oefenen en een discussie te starten.