Categoriearchief: Eemshaven

GroenLinks en die Grünen: “Geen onderzoek naar kerncentrale Eemshaven!”

De provinciale GroenLinks-fracties in Groningen en Drenthe hebben zich samen met Bündnis ’90/die Grünen uit Nedersaksen uitgesproken tegen een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Met het aannemen van de  gezamenlijke resolutie “Radioactiviteit kent geen grenzen: Geen nieuwe kerncentrales in Nederland - voor een klimaatvriendelijke en veilige energievoorziening in Nederland en Duitsland”, roepen de twee partijen de Nederlandse regering op om te stoppen met plannen voor nieuwe kerncentrales. De groene partijen willen dat er in grensoverschrijdend Europees verband gezocht wordt naar een duurzame en klimaatvriendelijke energievoorziening. Hierin is geen plaats voor kernenergie of fossiele brandstoffen. Lees verder

Geen kerncentrale in Delfzijl; maar Eemshaven kan nog altijd

De gemeente Delfzijl heeft besloten dat in het nieuwe bestemmingplan van het Chemiepark Delfzijl de mogelijkheid van een kerncentrale weggestreept wordt. Die bestemmingsplannen dateren nog uit 1952 en 1965 en waren aan actualisatie toe. Veel gejuich in Groningen: 'komst kerncentrale onmogelijk gemaakt'. Maar ietwat voorbarig: het Chemiepark was al lang geen mogelijkheid meer. Maar slechts enkele kilometers verder is de Eemshaven nog steeds wél één van de drie ‘waarborglocaties’ waar een kerncentrale gebouwd kan worden; de andere twee zijn de Maasvlakte en Borssele. En daar hebben noch gemeente noch Provincie ook maar iets over te vertellen. Lees verder

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

De PvdA en de locatie Eemshaven

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)De PvdA in de provincie Groningen ging twee weken geleden in de aanval tegen de Eemshaven als locatie voor een kerncentrale: schrap de Eemshaven uit het Structuurplan ElektriciteitsVoorziening (SEV) als mogelijke locatie. Er werd ook meegedeeld dat er vragen waren gesteld aan minister Kamp: “Onze Kamerleden hebben de minister nu gevraagd om te bevestigen dat de Eemshaven ongeschikt is als vestigingsplaats voor een kerncentrale en deze definitief te schrappen bij de herziening van het SEV III”. Toen we er over schreven waren die vragen echter nog niet gesteld. Een week bellen later is het nog steeds onduidelijk. Of toch ook weer niet?
Ik heb nagevraagd of de vragen gesteld zijn, maar we horen ook niets uit Den Haag hierover”, aldus de woordvoerster van de PvdA Groningen. “Een misverstand, ik zal uitzoeken of de vragen zijn gesteld, maar ik weet niet of dat nog voor de verkiezingen lukt”, aldus de PvdA-fractiemedewerker in Den Haag. Het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer laat weten dat er daarover tot op heden geen vragen zijn gesteld.

Update:
De vragen van de PvdA zijn dan toch nog gesteld. Na enige druk op 20 maart, 2 dagen na de verkiezingen. Eemshaven is niet geschikt wegens de kans op aardbevingen, en of de minister “bereid [is] de Eemshaven bij de eerstvolgende evaluatie te schrappen uit het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)?”

Verkiezingen en locaties nieuwe kerncentrales

stem_tegen_kernenergieHet is verkiezingstijd. In Groningen wil de PvdA de Eemshaven van het lijstje mogelijke locaties nieuwe kerncentrales en in Zuid-Holland is de eerste vraag in de Stemwijzer: “De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken.” Behalve VVD en PVV zijn ongeveer alle (grote) partijen in Zuid-Holland het eens met deze stelling.
Er zijn in Nederland nog drie mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales: Borssele, Eemshaven en de Maasvlakte (en niet de Tweede Maasvlakte) Dit zgh. Waarborgingsbeleid (via aanwijzingen in het Structuurschema Elektriciteits Voorziening -SEV) zorgt er al decennia voor dat bepaalde locaties geschikt moeten blijven voor de bouw van kerncentrales. Dat betekent planologische beperkingen (woningbouw, industrie) waar gemeentes en provincies geen zeggenschap over hebben. Lees verder

Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen. Lees verder

Groningse VVD: geen kerncentrale in Eemshaven

De VVD in de Provinciale Staten van Groningen vindt dat er in de Eemshaven geen plaats is voor een kerncentrale. De mogelijke komst van een kerncentrale remt volgens de VVD de ontwikkeling van de Eemshaven af. Woensdag zal tijdens de Statenvergadering een motie worden ingediend, die het Rijk oproept om de ruimte vrij te geven.
Dat kan de provincie wel vinden, maar het bijzondere van het 'waarborgingsbeleid kerncentrales' is, dat ze daar niets over te zeggen heeft. Integendeel, keer op keer zijn provincies door de landelijke overheid op de vingers getikt als ze in bestemmingsplannen geen rekening dreigden te gaan houden met de mogelijke komst van een kerncentrale. Dus het zou de Groningse VVD beter staan als ze de partijgenoten in Den Haag eindelijk eens om zouden praten. Want daar is de VVD van oudsher de partij die het waarborgingsbeleid handhaaft. Dan liggen er nu kansen zou je zeggen, moet in een kwartiertje geregeld zijn met de PvdA, heb je een meerderheid en in de Eerste Kamer is hiervoor ook wel een meerderheid (46 stemmen tellen we snel, heb je CDA en D'66 helemaal niet bij nodig). Eitje, dus.

Update 8 november: Motie met grote meerderheid aangenomen

‘Planologische reservering kerncentrale Eemshaven moet vervallen’

De Eemshaven moet vervallen als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. Dat bepleit Energy Valley, in een brief Uitgangspunten voor Energieparagraaf Regeerakkoord aan de kabinetsonderhandelaars. Letterlijk: 7. De planologische reservering in de Eemshaven met betrekking tot kernenergie kan vervallen ten gunste van duurzame energie. Energy Valley is het platform voor de noordelijke energiesector.
De Eemshaven is een van de drie plaatsen in Nederland die zijn aangewezen als mogelijke vestigingsplaats van zo'n kerncentrale. De andere twee zijn Borssele en de Maasvlakte.

Geen deelname milieuorganisaties aan ‘stakeholders-overleg’

Alle uitgenodigde milieuorganisaties hebben besloten niet mee te doen met het stakeholders-overleg dat de ministeries van VROM en EZ organiseren om de beslissing over kernenergie van een volgend kabinet voor te bereiden. De vijf, waaronder Stichting Laka en WISE, vinden deelname aan het debat niet nuttig om de volgende redenen

  • Een extra kerncentrale is niet nodig omdat er al teveel stroom in Nederland wordt geproduceerd. Bovendien zal een extra kerncentrale duurzame energie verder uit de markt drukken;
  • Kernenergie als basislast is absoluut niet nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen;
  • De nadelen van kernenergie gelden nog steeds;
    Praten over energiescenario's met nog meer extra-basislast is onzin.

Meer over de argumenten Lees verder

Groningen: geen ‘bespreekruimte’ kerncentrale

Volgens een bericht in het Nederlands Dagblad is een uitnodiging van het ministerie van VROM om binnenkort mogelijke locaties als de Eemshaven onder de loep te nemen, door het provinciebestuur in Groningen meteen afgeslagen. Groningen wil niet aan de gesprekken meedoen om de indruk te vermijden dat er 'bespreekruimte' zou zijn. Het provinciebestuur wil geen kerncentrale binnen zijn grenzen om vervolgens het radioactieve afval 'bij de buren' over de heg te storten. Op 21 september en 14 oktober zijn bijeenkomsten belegd waarin 'stakeholders' (belanghebbenden) zich oriënterend kunnen buigen over diverse kernenergiescenario's. Als locaties zijn Borssele, de Maasvlakte en ook de Eemshaven in beeld. De uitkomst van deze ronde wordt mogelijk verwerkt in een brief of advies aan de Tweede Kamer. Maar "om toch te weten wat er op het ministerie wordt besproken sturen we een waarnemer."