Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS kiezen voor de goedkoopste, in plaats van voor de veiligste afvoerroute. De Raad van State stelt, onder meer, dat samenpersen omkeerbaar is, en, heel formalistisch, dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. De RvS verklaart het beroep dan ook ongegrond.

NRG gaat hoogradioactief afval, wat nu nog is opgeslagen in de Pluggenloods in Petten, afvoeren naar Belgoprocess in Dessel, België, waar het afval met de ‘supercompactor’ tot platte schijven wordt samengeperst. Deze hoogradioactieve ‘pucks’ worden daarna naar Zeeland vervoerd waar ze tot 2130 worden opgeslagen in de HABOG van COVRA, naast de kerncentrale Borssele.

Op dit moment ligt het historisch hoogradioactief van NRG nog niet-samengeperst opgeslagen in betonnen pijpen in Petten. Doordat dit kernafval indertijd is gemengd met PVC, zijn de vaten gaan roesten waardoor een aantal klem is komen zitten. Alleen met veel moeite en hele hoge kosten is het afval nu boven de grond te halen.

Laka vreest dat, als na verloop van jaren (weer) een probleem ontstaat met Pettens' afval, en het afval dan tot een platte schijf is geperst, het dan praktisch onmogelijk zal zijn om het radioactief afval in een acceptabele toestand te brengen.

Daarom heeft Laka voor de Raad van State gepleit dat het hoogradioactief afval uit Petten niet-samengeperst naar de COVRA in Zeeland kan. Dit zou ook nog minder riskante kernafval-transporten betekenen. NRG en de ANVS hebben op de zitting aangegeven dat niet-samengeperst opslaan van hoogradioactief afval in het gele HABOG-gebouw te duur zou zijn.

De Raad van State concludeert nu:

Daargelaten de vraag in hoeverre de Autoriteit de aanvaardbaarheid van het samenpersen door Belgoprocess bij het goedkeuringsbesluit diende te beoordelen, heeft de Autoriteit onweersproken gesteld dat het samenpersen, indien nodig, ongedaan kan worden gemaakt. Voor zover daarmee, zoals Stichting Laka naar voren heeft gebracht, hoge kosten zijn gemoeid, betekent dat nog niet dat het samenpersen als een onomkeerbare maatregel moet worden aangemerkt.

Alsof je tegen een muur praat. En het is natuurlijk niet NRG die hier ter zijner tijd voor gaat opdraaien.

De Raad van State stelt verder dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. Daarmee negerend dat het “Plan van Aanpak RWMP” gewoon onderdeel is van de geldende vergunning.

Voor zover Laka weet is er nog geen transportvergunning afgegeven voor de afvoer naar de België. Volgens een ongelakt exemplaar van de laatste versie van het goedgekeurde plan van NRG die Laka heeft gezien, zou het afval in NRG's 'best case scenario' in het tweede kwartaal van 2020 naar België gaan. In het 'pessimistische' scenario zou die afvoer in 2022 beginnen. Dat geeft nog wat respijt.

Dit bericht werd geplaatst in , , , , , en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.org


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 juli 2018: Raad van State buigt zich over kernafval NRG Petten

  Gisteren, 18 juli, diende bij de Raad van State in Den Haag het beroep van Laka tegen het goedkeuringsbesluit van de ANVS voor het plan van aanpak voor de verwerking en afvoer het radioactief afval van NRG in Petten naar de COVRA in Zeeland. Laka meent dat, zonder dat de milieugevolgen van de verschillende opties […]


 • 9 februari 2024: Raad van State buigt zich maandag over kernafvaltarieven COVRA

  Maandag buigt de Raad van State zich over Laka's handhavingsverzoek bij de ANVS over de tarieven van kernafvalverwerker COVRA. De COVRA neemt onder "finale kwijting" kernafval over van kerncentrale Borssele zonder een risicopremie in rekening te brengen. Terwijl niet bekend is hoeveel eindberging van dit kernafval uiteindelijk gaat kosten. Dit is, volgens Laka, in strijd […]


 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 30 januari 2018: Eindberging radioactief afval: twee miljard en meer onderzoek zal volgen

  Het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de eindberging van radioactief afval heeft berekend dat een eindberging 2,05 miljard euro gaat kosten. Volgens dat onderzoek is zo'n eindberging overal in Nederland in diepe geologische formaties mogelijk. Acceptatie en maatschappelijke betrokkenheid is nog een probleem. Eindberging is echter pas voorzien in het jaar 2130 en dit was slechts […]


 • 9 mei 2017: Strategy&: Historisch radioactief afval is van NRG

  Eén van de belangrijkste redenen dat NRG van haar historisch radioactief afval af wil, is dat het afval-dossier investeerders voor een door NRG gewenste nieuwe kernreactor afschrikt. Tegelijkertijd is er geen juridisch houdbare grond voor de claim van NRG dat de verantwoordelijkheid van het kernafval in Petten niet bij ECN/NRG maar bij de overheid berust. […]