Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS kiezen voor de goedkoopste, in plaats van voor de veiligste afvoerroute. De Raad van State stelt, onder meer, dat samenpersen omkeerbaar is, en, heel formalistisch, dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. De RvS verklaart het beroep dan ook ongegrond.

NRG gaat hoogradioactief afval, wat nu nog is opgeslagen in de Pluggenloods in Petten, afvoeren naar Belgoprocess in Dessel, België, waar het afval met de ‘supercompactor’ tot platte schijven wordt samengeperst. Deze hoogradioactieve ‘pucks’ worden daarna naar Zeeland vervoerd waar ze tot 2130 worden opgeslagen in de HABOG van COVRA, naast de kerncentrale Borssele.

Op dit moment ligt het historisch hoogradioactief van NRG nog niet-samengeperst opgeslagen in betonnen pijpen in Petten. Doordat dit kernafval indertijd is gemengd met PVC, zijn de vaten gaan roesten waardoor een aantal klem is komen zitten. Alleen met veel moeite en hele hoge kosten is het afval nu boven de grond te halen.

Laka vreest dat, als na verloop van jaren (weer) een probleem ontstaat met Pettens' afval, en het afval dan tot een platte schijf is geperst, het dan praktisch onmogelijk zal zijn om het radioactief afval in een acceptabele toestand te brengen.

Daarom heeft Laka voor de Raad van State gepleit dat het hoogradioactief afval uit Petten niet-samengeperst naar de COVRA in Zeeland kan. Dit zou ook nog minder riskante kernafval-transporten betekenen. NRG en de ANVS hebben op de zitting aangegeven dat niet-samengeperst opslaan van hoogradioactief afval in het gele HABOG-gebouw te duur zou zijn.

De Raad van State concludeert nu:

Daargelaten de vraag in hoeverre de Autoriteit de aanvaardbaarheid van het samenpersen door Belgoprocess bij het goedkeuringsbesluit diende te beoordelen, heeft de Autoriteit onweersproken gesteld dat het samenpersen, indien nodig, ongedaan kan worden gemaakt. Voor zover daarmee, zoals Stichting Laka naar voren heeft gebracht, hoge kosten zijn gemoeid, betekent dat nog niet dat het samenpersen als een onomkeerbare maatregel moet worden aangemerkt.

Alsof je tegen een muur praat. En het is natuurlijk niet NRG die hier ter zijner tijd voor gaat opdraaien.

De Raad van State stelt verder dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. Daarmee negerend dat het “Plan van Aanpak RWMP” gewoon onderdeel is van de geldende vergunning.

Voor zover Laka weet is er nog geen transportvergunning afgegeven voor de afvoer naar de België. Volgens een ongelakt exemplaar van de laatste versie van het goedgekeurde plan van NRG die Laka heeft gezien, zou het afval in NRG's 'best case scenario' in het tweede kwartaal van 2020 naar België gaan. In het 'pessimistische' scenario zou die afvoer in 2022 beginnen. Dat geeft nog wat respijt.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, België, COVRA, Decentraal on-site, NRG, Radioactief afval en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 juli 2018: Raad van State buigt zich over kernafval NRG Petten

  Gisteren, 18 juli, diende bij de Raad van State in Den Haag het beroep van Laka tegen het goedkeuringsbesluit van de ANVS voor het plan van aanpak voor de verwerking en afvoer het radioactief afval van NRG in Petten naar de COVRA in Zeeland. Laka meent dat, zonder dat de milieugevolgen van de verschillende opties […]


 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 9 mei 2017: Strategy&: Historisch radioactief afval is van NRG

  Eén van de belangrijkste redenen dat NRG van haar historisch radioactief afval af wil, is dat het afval-dossier investeerders voor een door NRG gewenste nieuwe kernreactor afschrikt. Tegelijkertijd is er geen juridisch houdbare grond voor de claim van NRG dat de verantwoordelijkheid van het kernafval in Petten niet bij ECN/NRG maar bij de overheid berust. […]


 • 9 juni 2016: Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

  Laka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het […]


 • 25 maart 2022: KPMG: ANVS kan wèl handhaven op gebrekkige tarieven COVRA

  KPMG heeft voor staatssecretaris Heijnen van IenW (CDA) een onderzoek gedaan naar de tarieven van kernafvalbeheerder COVRA. DIt naar aanleiding van de constatering van de ANVS dat Nederlandse ziekenhuizen de rekening gepresenteerd krijgen voor het kernafval van Urenco en kerncentrale Borssele. Toezichthouder ANVS wilde COVRA in 2019 hierom een dwangsom opleggen, maar kwam daar op […]


 • 19 juli 2021: “COVRA in de duinen”: Rijk wil Pallas bij formatie regelen

  Uit stukken vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka, blijkt dat het Rijk afgelopen herfst de 'financiële zaken voor NRG-Pallas' in de voorjaarsnota of bij de formatie had willen 'regelen'. Voor NRG's historisch radioactief afval is dat, in de voorjaarsnota, gelukt. Met de formatie wil het alleen nog niet zo vlotten. Mogelijke investeerders in de Pallas […]