Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS kiezen voor de goedkoopste, in plaats van voor de veiligste afvoerroute. De Raad van State stelt, onder meer, dat samenpersen omkeerbaar is, en, heel formalistisch, dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. De RvS verklaart het beroep dan ook ongegrond.

NRG gaat hoogradioactief afval, wat nu nog is opgeslagen in de Pluggenloods in Petten, afvoeren naar Belgoprocess in Dessel, België, waar het afval met de ‘supercompactor’ tot platte schijven wordt samengeperst. Deze hoogradioactieve ‘pucks’ worden daarna naar Zeeland vervoerd waar ze tot 2130 worden opgeslagen in de HABOG van COVRA, naast de kerncentrale Borssele.

Op dit moment ligt het historisch hoogradioactief van NRG nog niet-samengeperst opgeslagen in betonnen pijpen in Petten. Doordat dit kernafval indertijd is gemengd met PVC, zijn de vaten gaan roesten waardoor een aantal klem is komen zitten. Alleen met veel moeite en hele hoge kosten is het afval nu boven de grond te halen.

Laka vreest dat, als na verloop van jaren (weer) een probleem ontstaat met Pettens' afval, en het afval dan tot een platte schijf is geperst, het dan praktisch onmogelijk zal zijn om het radioactief afval in een acceptabele toestand te brengen.

Daarom heeft Laka voor de Raad van State gepleit dat het hoogradioactief afval uit Petten niet-samengeperst naar de COVRA in Zeeland kan. Dit zou ook nog minder riskante kernafval-transporten betekenen. NRG en de ANVS hebben op de zitting aangegeven dat niet-samengeperst opslaan van hoogradioactief afval in het gele HABOG-gebouw te duur zou zijn.

De Raad van State concludeert nu:

Daargelaten de vraag in hoeverre de Autoriteit de aanvaardbaarheid van het samenpersen door Belgoprocess bij het goedkeuringsbesluit diende te beoordelen, heeft de Autoriteit onweersproken gesteld dat het samenpersen, indien nodig, ongedaan kan worden gemaakt. Voor zover daarmee, zoals Stichting Laka naar voren heeft gebracht, hoge kosten zijn gemoeid, betekent dat nog niet dat het samenpersen als een onomkeerbare maatregel moet worden aangemerkt.

Alsof je tegen een muur praat. En het is natuurlijk niet NRG die hier ter zijner tijd voor gaat opdraaien.

De Raad van State stelt verder dat de ANVS met de goedkeuring van het plan, geen toestemming heeft gegeven het plan ook echt uit te voeren. Daarmee negerend dat het “Plan van Aanpak RWMP” gewoon onderdeel is van de geldende vergunning.

Voor zover Laka weet is er nog geen transportvergunning afgegeven voor de afvoer naar de België. Volgens een ongelakt exemplaar van de laatste versie van het goedgekeurde plan van NRG die Laka heeft gezien, zou het afval in NRG's 'best case scenario' in het tweede kwartaal van 2020 naar België gaan. In het 'pessimistische' scenario zou die afvoer in 2022 beginnen. Dat geeft nog wat respijt.