Geen uitbreiding opslag kernafval. Zitting Raad van State

stop-uitbreiding-covraVanochtend (dinsdag 8 september) boog de Raad van State zich over het beroep van Stichting Laka c.s. tegen de uitbreiding van de opslag van kernafval bij de Covra in Vlissingen. De stemming werd meteen een beetje gespannen nadat voorzitter Wortmann zich direct bij de opening van de zitting zich beklaagde over de hoeveelheid stukken die Laka pas laat had ingediend en Laka maande haar pleidooi kort te houden.
Laka mocht vervolgens echter gewoon haar uiteenzetting over de ontvankelijkheid en de inhoud van het beroep voorlezen. Namens het ministerie werd daarna nog een kort verweer uitgesproken, waarbij het opmerkelijk was dat een aantal van de punten die namens de minister werden ingebracht, juist daarvoor door Laka onderuit waren gehaald.

Na het pleidooi van de kant van de minister vroeg de Voorzitter het ministerie of men nog in wilde gaan op hetgeen Laka net had ingebracht, maar dat hoefde niet. De Covra kreeg ook het woord, maar zag daar van af.

Hierna nam de rapporteur, mw. Sorgdrager het woord. Zij ging het beroep van Laka puntsgewijs na. Het ging dus eerst over het Veiligheidsrapport van Covra, oa. of de Covra nu wel of niet een 'Waste Repository' is, en over de gecompliceerde situatie met de bouwvergunning voor de uitbreiding van de HABOG en het VOG-2. Ook had Sorgdrager vragen over de financiering van de eindberging, want was het niet zo dat elke vijf jaar die financiering werd herzien?

Vervolgens kwam de afvoer van afval uit de Covra aan de orde. Laka stelt dat op grond van het Veiligheidsrapport het niet mogelijk is om 'uitgewerkt' radioactief afval uit de Covra te verwijderen en dat het ook niet mogelijk is om, vóórdat de ontmanteling van de huidige installaties bij de Covra aan de orde is, langlevend (hoog) radioactief afval uit de Covra te verwijderen. Sorgdrager was hier verbaasd over, dit zou toch pas over 100 jaar plaatshebben? Laka wees er op dat het mogelijk is dat de voorliggende vergunning de laatste vergunning voor bedrijfsvoering van de Covra is, en dat het dan dus niet is aangetoond dat het afval wel veilig kan worden afgevoerd.

Het ministerie stelde dat hetgeen wat door Laka naar voren was gebracht, namelijk dat bij de beoordeling van een vergunning alle activiteiten die zullen plaatsvinden in het Veiligheidsrapport in ogenschouw moeten worden genomen, hier niet aan de orde was.

Ook ging de minister kort in op de Euratom-richtlijn, waarvan Laka in haar pleidooi had gesteld dat deze niet volledig in de Kernenergiewet was geïmplementeerd.

Lid Van de Gronden haakte hier aan en vroeg of de appellanten ook van mening waren dat naast niet goed geïmplementeerd, Artikel 7.3 van 2011/70/EURATOM wel voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk was - voorwaarden voor directe werking van de Richtlijn. Aangezien Artikel 7.3 precies is geformuleerd kon Laka dit beamen.

Daarna vroeg Lid Sorgdrager of het ministerie ondertussen het Nationaal Afval programma al aan de Europese Commissie had voorgelegd - dit had 23 augustus j.l. moeten gebeuren - en namens de minister werd dit beschaamd ontkend.

Het laatste punt van Laka, over het samenpersen van radioactief afval werd dan ook snel afgehandeld, omdat dit volgens de minister staand beleid is. Dat staande beleid wordt beschreven in... het vertraagde 'Nationaal programma'! Dat was dus lastig discussiëren.

Uitspraak over 6 weken.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Radioactief afval, Vergunningen en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]


 • 24 oktober 2019: Geen geheimen over de eindberging van kernafval!

  In april heeft Laka radioactiefafvalbeheerder Covra gevraagd naar onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval. Alhoewel de Centrale organisatie voor radioactief afval publiekelijk altijd beweert heel transparant te zijn, paste het antwoord van de Covra op één velletje: “Nee”. Laka vindt dat mensen het recht hebben om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het […]


 • 21 november 2018: Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS […]


 • 14 januari 2015: Vergunning voor uitbreiding Covra verleend

  Het ministerie van Economische Zaken heeft de Covra vergunning verleend om meer radioactief afval op te slaan. Laka had, net als 128 anderen, haar zienswijze ingestuurd met onze bezwaren tegen de vergunningswijziging. Het is vervelend (maar niet onverwacht) dat het ministerie al onze bezwaren terzijde heeft geveegd en de vergunning zo goed als ongewijzigd heeft […]


 • 31 december 2014: Toetsingsadvies CieMER over uitbreiding Covra

  Gisteren, 30 december, publiceerde de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies over de uitbreiding van de Covra. Dat is snel, horen we je denken. Jazeker! Tot kerstavond, 24 december, was er mogelijkheid om te reageren op de ontwerpbeschikking van de minister op dit voornemen (en dus ook op het MER van de Covra). En de […]


 • 19 juli 2021: “COVRA in de duinen”: Rijk wil Pallas bij formatie regelen

  Uit stukken vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka, blijkt dat het Rijk afgelopen herfst de 'financiële zaken voor NRG-Pallas' in de voorjaarsnota of bij de formatie had willen 'regelen'. Voor NRG's historisch radioactief afval is dat, in de voorjaarsnota, gelukt. Met de formatie wil het alleen nog niet zo vlotten. Mogelijke investeerders in de Pallas […]