Categoriearchief: COVRA

de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval, te Nieuwdorp, Zeeland.

COVRA houdt accountancy-rapport over kostenschatting eindberging geheim


Onderzoek naar eindberging uit 2018 incompleet, COVRA denkt aan eindberging onder de zeebodem

Vorig jaar diende Laka een Woo-verzoek in over COVRA's kostenschatting voor een radioactief afval eindberging. Op grond van die Woo werden toen twee documenten openbaar gemaakt: een excelsheet en een kostenreview. Maar naar nu blijkt, houdt COVRA een rapport van een accountant over die kostenschatting geheim. Volgens de Woo had dat rapport ook openbaar moeten worden gemaakt. Ook blijkt dat COVRA, alhoewel ze daar wel €5 miljoen subsidie voor kreeg, nooit een onderzoek naar eindberging in klei heeft afgerond, en dat op de achtergrond wordt gedacht aan een eindberging onder de zeebodem.
Lees verder

Laka in beroep bij de Raad van State tegen opslag verarmd uranium bij COVRA

Laka heeft dinsdag beroep ingesteld tegen de weigering van de ANVS om handhavend op te treden tegen de opslag van meer dan 200.000 ton verarmd uranium bij de COVRA in Zeeland. Laka vindt dat de kernafvalverwerker verarmd uranium opslaat dat niet in Nederland is geproduceerd.
Op grond van internationale afspraken moet kernafval worden geborgen in het land waar het is geproduceerd. Het verarmd uranium, bij COVRA opgeslagen in de gebouwen VOG-1 en VOG-2, is geproduceerd in Frankrijk.

Laka wint beroep handhaving kernafvaltarieven COVRA

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Laka tegen de weigering van de ANVS om te handhaven op de intransparante tarieven van de COVRA. De Raad van State heeft het beroep van Laka gegrond verklaard en bevolen dat de ANVS opnieuw beslist op Laka's handhavingsverzoek uit 2020. Vorige week publiceerde de ANVS nog een toezichtskader voor COVRA's kernafval-tarieven maar had dat juist niet van toepassing verklaard op COVRA's langlopende kernafvalcontracten met, onder andere, kerncentrale Borssele. Door deze uitspraak moet de ANVS nu alsnog een standpunt innemen over de toelaatbaarheid van de contracten van Nucleair Nederland zonder risico-opslag. Lees verder

“COVRA op de Betuwe”: Sloop Dodewaard kost Staat €180 miljoen

Vorig jaar mei liet het kabinet weten dat het van zins was de GKN, de eigenaar van kerncentrale Dodewaard, aan de COVRA te geven en de ontmanteling van de in 1997 stilgelegde kerncentrale te betalen. Eigenaar GKN heeft namelijk te weinig geld voor die ontmanteling en zal tijdens de ontmanteling failliet gaan. Hoeveel dat het Rijk zou gaan kosten was onduidelijk, maar vrijdag schatte de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de rijksbijdrage op €180 miljoen, van de totale kosten van 347 miljoen euro. De bouw van de in 1969 in bedrijf genomen kerncentrale kostte indertijd rond de 145 miljoen gulden. Lees verder

ANVS wil niet handhaven: “Verarmd uranium pas op drempel COVRA radioactief afval”

Laka had vorige zomer gevraagd om een verbod op de opslag van verarmd uranium bij COVRA in Zeeland, omdat Urenco, de Almelose uraniumverrijker, in haar vergunningen nooit de vele tonnen aan verarmd uranium, die in haar naam naar COVRA worden afgevoerd, als radioactief afval heeft benoemd. Goed beschouwd is het verarmd uranium wat bij COVRA is opgeslagen misschien ook wel gewoon Frans radioactief afval. En dat hoort in Frankrijk te worden opgeslagen, niet in Zeeland.
De ANVS is het hier niet mee eens, maar wel met de advocaat van Urenco, die op een hoorzitting, december vorig jaar, stelt dat "het ontstaan van het afval [...] pas [gebeurt] bij COVRA door het aanmerken als afval."
Een juridisch dingetje dus weer. Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn... Lees verder

ANVS matst Nucleair Nederland met uitgesteld toezicht op kernafvaltarieven, ten koste van ziekenhuizen

Vanochtend publiceerde de ANVS, na de consultatie vorig jaar, het toezichtskader tarieven radioactief afval. Met het kader legt de ANVS, 8 jaar na de eerste inspectie, eindelijk vast hoe men de begrippen transparant, objectief en niet-discriminerend uitlegt. Volgens wet- en regelgeving moeten de tarieven van kernafvalverwerker COVRA namelijk aan deze drie eisen voldoen. De adder bij het nieuwe kader zit in de staart: De ANVS voegt namelijk toe dat het nieuwe kader alleen van toepassing is op nieuwe tarieven.
Het geval wil dat de COVRA met Nucleair Nederland - oa. kerncentrale Borssele, Urenco, NRG, de TU Delft, Dodewaard - langjarige contracten heeft afgesloten. In die contracten, voor Borssele mogelijk tot ruim voorbij 2034, zijn geen onzekerheidsmarges vastgelegd. Daardoor wentelt COVRA verliezen op de contracten met Nucleair Nederland nu af op haar reguliere klanten, ziekenhuizen bijvoorbeeld. Het nieuwe kader is alleen van toepassing op nieuwe overeenkomsten.

Lees verder

PZC: Organisatie tegen kernenergie: ‘Covra moet inzicht geven in tarieven voor vervoer en opslag afval’

Uit het PZC, een verslag van de rechtszitting bij de Raad van State: ’Anti-kernenergieorganisatie Laka eist dat Covra laat zien hoe de tarieven in elkaar zitten voor het ophalen en opslaan van radioactief afval. Volgens Laka komen klanten met langlopende contracten zoals Urenco in Almelo en de kernreactor in Petten er beter vanaf dan kleine afvalaanbieders zoals ziekenhuizen.'
Uitspraak over zes weken, en anders later.

Raad van State buigt zich maandag over kernafvaltarieven COVRA

Maandag buigt de Raad van State zich over Laka's handhavingsverzoek bij de ANVS over de tarieven van kernafvalverwerker COVRA. De COVRA neemt onder "finale kwijting" kernafval over van kerncentrale Borssele zonder een risicopremie in rekening te brengen. Terwijl niet bekend is hoeveel eindberging van dit kernafval uiteindelijk gaat kosten.
Dit is, volgens Laka, in strijd met het beginsel 'de vervuiler betaalt'.
De ANVS moet er op toezien dat de tarieven van COVRA "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief" zijn. In 2018 kwam de toezichthouder tot de conclusie dat ze dat niet kon vaststellen. Laka heeft de ANVS daarop verzocht te handhaven. De toezichthouder weigerde, omdat ze eerst meer duidelijkheid wil over de begrippen "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief". Laka verwacht dat de Raad van State zal vaststellen dat COVRA's finale kwijting hier niet aan voldoet en dat de toezichthouder zal moeten ingrijpen.

COVRA sorteert voor op ondergrondse opslag kernafval in Friesland, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant

Kleilagen eindbergingMet de kostenraming van €2,05 miljard sorteert COVRA voor op ondergrondse eindberging van kernafval in klei, dus mogelijk in een strook grofweg van Friesland, Flevoland, Gelderland tot Noord Brabant. Dit blijkt uit informatie die COVRA onder de Woo vrij moest geven na een verzoek van Laka hiertoe.
Het plan van de overheid is om kernafval over een eeuw ondergronds op te slaan in een klei- óf in een zoutlaag. COVRA is verplicht om de kosten voor die eindberging nu al in rekening te brengen bij de producenten van radioactief afval. Uit de door Laka opgevraagde stukken blijkt dat COVRA voor die rekening sinds 2018 de kostenraming voor eindberging in klei gebruikt. Daarmee sorteert de kernafvalverwerker, zonder enig overleg, voor op een besluit hierover van de overheid. Lees verder

“Bouwterrein buiten de grenzen van Sloegebied geen optie”

Voor de CDA-gedeputeerde van de Zeeuwse Provinciale Staten Jo-Annes de Bat en voor gemeente Borsele zijn de Sloegrenzen harde grenzen bij de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales. Niet alleen moeten de twee kerncentrales binnen de Sloegrenzen, maar ook het bouwterrein. Dat hebben De Bat en gemeente opnieuw bevestigd tegenover de PZC. Dat lijkt te betekenen dat bouwen van twee kerncentrales wel erg moeilijk wordt in Borssele: er is namelijk niet genoeg ruimte. Dat de Sloegrenzen voor de Borselse bevolking belangrijk zijn, bleek ook al in de jaren 80, toen de COVRA op het (toenmalig) PZEM-terrein bij de kerncentrale zou worden gebouwd. Toen de lokale bevolking zich dat realiseerde betekende dat de lont in het kruitvat en was het verzet groot. Resultaat was dat de COVRA 600 meter verderop aan de andere kant van de Zeedijk (maar dus wel buitendijks) ín het Sloegebied werd gebouwd. Lees verder