Steeds meer vragen over scheurtjesonderzoek Borssele

KCB-scheurtjes-vergrootglasLiesbeth van Tongeren (GL) heeft (opnieuw) vragen gesteld over het scheurtjesonderzoek van de kerncentrale Borssele. Een aantal gaan er over het rapport met de resultaten van het scheurtjesonderzoek en waarom dat niet openbaar is (teken de petitie!). Anderen gaan over waarom er geen 100% controle is uitgevoerd en (ook die is heel interessant) over of onderzocht is hoe beschadigd staal reageert op straling. De reden dat Doel 3 en Tihange 2 nu al weer bijna een jaar stilliggen is de niet verwachte uitkomst van tests (een voorwaarde bij het herstarten van de centrales) over hoe het staal met de scheurtjes zich gedraagt. In België duurden die tests een paar weken. Dezelfde tests met staal uit Borssele duren een jaar of zes! Dus weten we pas in 2020 hoe dat staal reageert onder druk. In een schriftelijke reactie op een brief daarover van Laka, liet minister Kamp, weten het ook geen reden te vinden om de test in België uit te voeren zodat de resultaten snel bekend zijn.

We zijn benieuwd naar de antwoorden op deze vragen. Eind februari waren er ook al vragen gesteld door de PvdA-fractie over het scheurtjesonderzoek, op die antwoorden wachten we ook nog.

Ondertussen zijn de vragen van de GL-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant over Borssele wel beantwoord. Ook die gingen voor een deel over de resultaten van het scheurtjesonderzoek. Antwoord op de eerste vraag is wel interessant; Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is ook bezorgd over het reactorvat in Borssele en “gezien het belang van de situatie gaan wij bij EPZ inzage vragen in het rapport. Wij zullen PS hierover informeren.

Maar verder gaat GS ook niet, ze gaan bijvoorbeeld niet aandringen op een 100% controle, dat is al voldoende door minister Kamp uitgelegd naar aanleiding van dezelfde vragen van PS Zeeland. En dan zegt GS wel wat interessants, namelijk: “De metingen zijn uitgevoerd, voorbereid en geëvalueerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, de nucleaire veiligheidseisen en de internationale stand der techniek.” En doen voorkomen dat dit het resultaat van het onderzoek is. Ze praten hier weer Kamp na die dat ook aan de Kamer meedeelde. Maar dit (het gaat over een rapport van Lloyds) gaat alleen over hoe het onderzoek is uitgevoerd: dat iedereen de juiste diploma’s had en de apparaten ge-ijkt. Dit zegt helemaal niets over de resultaten van het onderzoek.

Een reden temeer om openbaarheid te eisen van dat rapport en de petitie te ondertekenen!