Ook provincie Overijssel tegen ondergrondse opslag kernafval

Met het bericht afgelopen week dat de Covra de kleilagen onder (delen van) Overijssel geschikt vindt voor de opslag van radioactief afval is de publicatie van de Omgevingsverordening van de provincie interessant. Daar staat namelijk in dat ze niet mee zullen werken aan de opslag van radioactief afval in de bodem. Dat hebben ondertussen ook meer provincies vastgelegd.

Liet een maand geleden de provincie Groningen nog weten dat ze tegen de opslag van radioactief afval zijn en daar dan ook niet aan mee zullen werken, nu laat Overijssel dat ook weten. In de bodem van Groningen gaat het vooral om zoutlagen, onder Overijssel liggen kleilagen die de Covra geschikt vindt voor de opslag.

Beetje vreemde passage in de Omgevingsverordening Overijssel 2017 over de opslag is het wel. Maar kern is dat de provincie niet mee zal werken de aan opslag van radioactief afval.

Titel 2.5 Radioactief afval
(…)
Berging en opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond wordt niet toegestaan, tenzij daarvoor een onherroepelijk geworden vergunning op grond van de Kernenergiewet is verleend. Hetzelfde geldt voor bovengrondse opslag van hoog radioactief afval.
Het onderscheid tussen opslagmogelijkheden voor hoogradioactief afval en laagradioactief afval is bewust gemaakt. In de diepe ondergrond is zelfs de opslag van laagradioactief afval niet toegestaan. Voor de bovengrondse opslag van radioactief afval geldt een genuanceerder standpunt omdat dit afval afkomstig is uit laboratoria, ziekenhuizen, meetinstellingen etc. Overigens wordt dit afval afgevoerd naar de Covra in Borsele.

Vooral de laatste zin is opmerkelijk: ál het radioactief afval wordt immers afgevoerd naar de Covra in Borsele, ook het hoogradioactieve afval. Daarna, zo is het staande beleid, moet het opgeslagen worden in geologische formaties.

Dit bericht werd geplaatst in , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 28 mei 2024: Overijssel heeft liever energie uit zon en wind dan kernenergie

  ZWOLLE (ANP) - De inwoners van Overijssel zien liever zonnepanelen en windturbines dan kleine kerncentrales. Dat komt volgens de provincie naar voren uit een onderzoek onder duizend mensen. In dit jaarlijkse onderzoek is voor het eerst gevraagd hoe de inwoners van Overijssel denken over kernenergie [...] In het inwonersonderzoek krijgen duizend mensen uit Overijssel vragen […]


 • 16 januari 2024: COVRA sorteert voor op ondergrondse opslag kernafval in Friesland, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant

  Met de kostenraming van €2,05 miljard sorteert COVRA voor op ondergrondse eindberging van kernafval in klei, dus mogelijk in een strook grofweg van Friesland, Flevoland, Gelderland tot Noord Brabant. Dit blijkt uit informatie die COVRA onder de Woo vrij moest geven na een verzoek van Laka hiertoe. Het plan van de overheid is om kernafval […]


 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 3 mei 2018: Waterbedrijven vinden ondergrondse berging radioactief afval onacceptabel

  Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vindt ondergrondse opslag van kern­afval in zoutkoepels of (klei)lagen die direct of indirect in contact staan met watervoerende lagen die wor­den gebruikt voor de drinkwatervoorziening onacceptabel. Dat blijkt uit een eind april gepubliceerd ‘position paper’. Een andere aanbeveling is om diepere kleilagen in het onderzoek naar mogelijke eindberging […]