Ook provincie Overijssel tegen ondergrondse opslag kernafval

Met het bericht afgelopen week dat de Covra de kleilagen onder (delen van) Overijssel geschikt vindt voor de opslag van radioactief afval is de publicatie van de Omgevingsverordening van de provincie interessant. Daar staat namelijk in dat ze niet mee zullen werken aan de opslag van radioactief afval in de bodem. Dat hebben ondertussen ook meer provincies vastgelegd.

Liet een maand geleden de provincie Groningen nog weten dat ze tegen de opslag van radioactief afval zijn en daar dan ook niet aan mee zullen werken, nu laat Overijssel dat ook weten. In de bodem van Groningen gaat het vooral om zoutlagen, onder Overijssel liggen kleilagen die de Covra geschikt vindt voor de opslag.

Beetje vreemde passage in de Omgevingsverordening Overijssel 2017 over de opslag is het wel. Maar kern is dat de provincie niet mee zal werken de aan opslag van radioactief afval.

Titel 2.5 Radioactief afval
(…)
Berging en opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond wordt niet toegestaan, tenzij daarvoor een onherroepelijk geworden vergunning op grond van de Kernenergiewet is verleend. Hetzelfde geldt voor bovengrondse opslag van hoog radioactief afval.
Het onderscheid tussen opslagmogelijkheden voor hoogradioactief afval en laagradioactief afval is bewust gemaakt. In de diepe ondergrond is zelfs de opslag van laagradioactief afval niet toegestaan. Voor de bovengrondse opslag van radioactief afval geldt een genuanceerder standpunt omdat dit afval afkomstig is uit laboratoria, ziekenhuizen, meetinstellingen etc. Overigens wordt dit afval afgevoerd naar de Covra in Borsele.

Vooral de laatste zin is opmerkelijk: ál het radioactief afval wordt immers afgevoerd naar de Covra in Borsele, ook het hoogradioactieve afval. Daarna, zo is het staande beleid, moet het opgeslagen worden in geologische formaties.