Kleilagen volgens Covra geschikt voor kernafval

Volgens kernafvalbeheerder Covra kan het Nederlands radioactief afval opgeslagen worden in Boomse Klei. Die kleilaag op minimaal 500 meter diepte, met minimaal 100 meter dikte is bijvoorbeeld te vinden onder de Noordoostpolder, de Kop van Overijssel, onder Veluwe en de Gelderse en Overijsselse IJsselstrook. De Stentor schrijft vandaag dat de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland tégen eventuele geologische eindberging van radioactief afval zijn onder hun grond zijn.

Kleilagen die mogelijk in aanmerking komen voor de opslag van kernafval zijn geel weergegeven, zoutkoepels donkerblauw en zoutlagen lichtblauw Link naar een grotere kaart

Het eindrapport van het in 2011 gestarte  Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) is er nog niet, maar plaatsvervangend Covra-directeur Ewoud Verhoef wil al wel vast kwijt dat Boomse Klei uitermate geschikt is voor de opslag van kernafval. Boomse Kleilagen zijn te vinden onder de Noordoostpolder, de Kop van Overijssel, Veluwe en de Gelderse en Overijsselse IJsselstrook. De regionale krant De Stentor heeft navraag gedaan bij de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland, die alle drie melden tegen de opslag te zijn. Dat is een bevestiging van eerder ingenomen standpunten. Verder komt Boomse Klei voor in Noord-Brabant, rond Eindhoven en de Belgische grens.

In het verleden is er (veel) meer onderzoek geweest naar opslag in zoutkoepels, dat al vanaf 1976 de voorkeur heeft van de verschillende kabinetten en de industrie. Maar door grote tegenstand is het daar nooit van gekomen.

In 1984 is er gekozen voor bovengrondse ‘tussenopslag’ van 50-100 jaar, ondertussen is dat veel langer geworden: volgens het staande beleid moet er rond 2130 een eindopslag gerealiseerd zijn. Laka vecht dit beleid al enkele jaren bij elke gelegenheid aan.

Omdat de nadruk van het Nederlandse onderzoek de afgelopen decennia vooral op zout gericht was, heeft Covra met OPERA een soort 'inhaalslag' gemaakt voor de eindberging van kernafval in klei.

Gelukkig hebben we nog tachtig jaar voor we moeten beslissen”, aldus Verhoef in De Stentor. Dit onderzoek heeft met dat uitstelbeleid dan ook geen enkele wetenschappelijke relevantie - niemand gaat beslissen op grond van een onderzoek van 85 jaar geleden. Het lijkt niet meer dan een poging om te laten zien dat er gewerkt wordt aan de oplossing van het kernafvalprobleem. Een eis van bijvoorbeeld de Europese Commissie, waaraan Nederland volgens Laka niet voldoet.

Vorig jaar publiceerde Laka een door Herman Damveld geschreven boek met de geschiedenis van 40 jaar Nederlands kernafvalbeleid. Het boekje is te brstellen voor €7,50.

Dit bericht werd geplaatst in , , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 30 januari 2018: Eindberging radioactief afval: twee miljard en meer onderzoek zal volgen

  Het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de eindberging van radioactief afval heeft berekend dat een eindberging 2,05 miljard euro gaat kosten. Volgens dat onderzoek is zo'n eindberging overal in Nederland in diepe geologische formaties mogelijk. Acceptatie en maatschappelijke betrokkenheid is nog een probleem. Eindberging is echter pas voorzien in het jaar 2130 en dit was slechts […]


 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 18 oktober 2017: Nederlands kernafvalbeleid: import kernafval verder onderzoeken

  Net verschenen het rapport van Nederland voor de zesde toetsingsbijeenkomst van het 'Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval'. Een 130 pagina’s tellend overzicht van beleid en ontwikkelingen waarin af en toe zaken voor het eerst benoemd worden. Zo staat er […]


 • 29 april 2024: COVRA houdt accountancy-rapport over kostenschatting eindberging geheim

  Vorig jaar diende Laka een Woo-verzoek in over COVRA's kostenschatting voor een radioactief afval eindberging. Op grond van die Woo werden toen twee documenten openbaar gemaakt: een excelsheet en een kostenreview. Maar naar nu blijkt, houdt COVRA een rapport van een accountant over die kostenschatting geheim. Volgens de Woo had dat rapport ook openbaar moeten […]


 • 4 november 2022: COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

  Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe […]


 • 31 mei 2022: Nieuwe website over kernafval en straling

  Eind 2020 publiceerde Peter Löhnberg ‘Radioactief afval. Waar laten we het?’. Inmiddels kent het boek een tweede druk en is een website online: kernafvalstraling.nl. Op die site, en in zijn boek, geeft Löhnberg, een gepensioneerd onderzoeker, kort en duidelijk aan waarom COVRA in het  onderzoeksprogramma 'OPERA' niet heeft aangetoond dat veilige opslag van radioactief afval […]