Minister: Belangrijke medische isotopen kunnen zonder kernreactor worden geproduceerd

De business case van de nieuwe Pallas-reactor is voor een groot gedeelte afhankelijk van de productie van Moybdeen-99. Dit medische isotoop kan op termijn inderdaad zonder kernreactor geproduceerd worden. Dit schrijft minister Wiebes op vragen naar aanleiding van het bericht dat de geplande Pallas-kernreactor in Petten niet nodig zal zijn voor 98,8% van de nucleaire geneeskundige behandelingen. Wiebes blijft in zijn antwoorden echter vaag. Hij houdt het er op dat het RIVM verwacht dat het percentage behandelingen waar de Pallas reactor wel onmisbaar voor is, zal groeien. Laka had het percentage van 98,8% afgeleid uit de officiële cijfers van de stichting die de Pallas-kernreactor voorbereidt.

Afgelopen maand berichtte Laka dat een groot gedeelte van de markt voor medische isotopen is weggevallen als Pallas-reactor in 2025 in gebruik komt. Uit door Pallas geleverde cijfers blijkt zelfs dat tot 98,8% van de nucleair geneeskundige interventies zal worden gedaan zónder medische isotopen uit een kernreactor. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde naar aanleiding van het bericht daarom vragen aan de verantwoordelijk minister van Economische Zaken en Klimaat.

Kernreactor in Petten hoofdzakelijk voor de industrie?
Minister Wiebes schrijft in zijn antwoord dat Pallas een "breed scala aan isotopen” hoopt te produceren. De conclusie dat er door nieuwe technologieën er geen sluitende business case voor een kernreactor meer is neemt de minister niet over, maar hij ontkent hem ook niet. “Een stijging in de vraag naar therapeutische isotopen” en een “stabiele markt voor industriële toepassingen” zorgen er volgens de minister voor dat er nog een business case is. Een stabiele markt’ voor industriële isotopen kan echter het verlies in het medische segment niet opvangen. Ook is het natuurlijk de vraag of een nieuwe kernreactor, hoofdzakelijk bestemd voor industriële isotopen, überhaupt wel gewenst is.

Opmerkelijk is wel dat de minister stelt dat een nieuwe kernreactor voor medische isotopen niet per se in Nederland hoeft te komen: “Gezien de wereldwijde markt voor isotopen, hoeft een toekomstige reactor niet per se in Nederland te komen.” Maar zo stelt hij vervolgens “Pallas is op dit moment wel het meest vergevorderde Europese initiatief om in de toekomstige vraag naar medische radio-isotopen te voorzien.” Zou zo'n kernreactor wel in Europa moeten komen? Gezien de ontwikkeling van de vraag in Azië zou een kernreactor terplekke veel logischer zijn  - alhoewel daar natuurlijk ook medische isotopen met deeltjesversnellers geproduceerd gaan worden.

Komend voorjaar wordt het vervolgonderzoek van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap gepubliceerd over “de samenhang van Lighthouse en de beoogde Pallas-reactor. Het doel van het onderzoek” zo schrijft de minister “is om te weten hoe beide trajecten zich tot elkaar verhouden en in hoeverre ze elkaar op onderdelen kunnen versterken of vervangen.

Het onderzoek is een vervolg op het eindrapport van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap uit juli vorig jaar. In december bleek dat er ook een versie is met de cijfers die in de gepubliceerde versie niet staan. Daarin staat dat er rekening gehouden moet worden met een subsidie voor de bouw en exploitatie van Pallas van 60- 100 miljoen.

Informatiebijeenkomst over Lighthouse Isotopes
Dinsdagavond organiseert de vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! een bijeenkomst over de door ASML ontwikkelde technologie om medische isotopen te produceren met een elektronenlasers, dus zonder een kernreactor. Directeur Patrick de Jager van Lighthouse Isotopes zal een presentatie geven over de ontwikkeling, stand van zaken en verwachtingen van Lighthouse.
Dinsdagavond 13 maart 2018, 20.00 uur, Dorpshuis De Uitkijk, Maarten Breetstraat 1, Sint Maartensbrug

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Pallas, Regering en getagged met , , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 4 juli 2017: Subsidie, subsidie en doorsukkelen of stoppen?

  Zoals bekend, staat de Nederlandse nucleaire sector er niet al te rooskleurig voor. Daarom heeft het Kabinet onderzocht welke nucleaire kennisinfrastructuur nog van belang is voor medische toepassingen en of men nog wat kan doen aan de kosten van het historisch kernafval in Petten. Het gisteren verschenen eindrapport van de 'hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap’ beschrijft […]


 • 24 januari 2019: CEO ASML: belastingbetaler boet voor vasthouden aan Pallasreactor

  In niet mis te verstane bewoording spreekt de CEO van ASML zich uit tegen het beleid om vast te houden aan de Pallas-kernreactor. Volgens Peter Wennink dupeert de Nederlandse overheid de belastingbetaler door Lighthouse, de in 2016 tot Nationaal Icoon uitgeroepen uitvinding van ASML, links te laten liggen. Hij spreekt over een ‘onvoorstelbare lobby’ van de […]


 • 30 april 2018: Pallasreactor: nog geen private financiering; beslissing in 2020

  Er zijn nog steeds geen private financiers voor de Pallasreactor, het laatste deel van de lening voor de reactor zal binnenkort uitbetaald moeten worden, maar een definitieve beslissing over het doorgaan van de nieuwe reactor is pas noodzakelijk in 2020. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op nieuwe onderzoeken van de Hoogambtelijke werkgroep Nucleair Landschap. Verder […]


 • 19 mei 2021: Concurrent Pallas: productie medische isotopen door SHINE in Veendam

  Het Amerikaanse bedrijf SHINE gaat in Veendam in de provincie Groningen medische isotopen produceren zonder kernreactor. SHINE heeft een methode ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Dat is goed nieuws voor het milieu. SHINE gaat € 200 miljoen investeren in de fabriek […]


 • 12 maart 2021: Van Ark: Nederlands bouwbedrijf stapte uit Pallas vanwege grote risico

  Minister Van Ark (VVD) van medische zorg stuurde gisteren de in december aangekondigde Kamerbrief over de Pallas-kernreactor. In de brief moest ze erkennen dat Pallas er zelf in december pas achter kwam dat de prijs voor de bestelde kernreactor was verdubbeld. Voor zover daar nog twijfel over was, Pallas kan uitsluitend worden gebouwd wanneer de […]


 • 14 september 2020: Radioactief afval NRG risico voor investeerders Pallas

  Zoals we al eerder meldden, liggen gesprekken met investeerders in de geplande Pallasreactor al een poos stil. Gehoopt wordt dat die in het najaar weer opgestart kunnen worden. Eén van de knelpunten, zo blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad, is het historisch radioactief afval in Petten. Ondanks de vele tientallen miljoenen die hier […]