Noodafschakeling kernreactor TU-Delft trager dan vergund

Op 14 februari is de Hoger Onderwijs Reactor op de campus van de TU Delft stilgelegd. Volgens berekeningen van het Reactor Instituut Delft zou de kernreactor bij het falen van de hoofdpomp van het primaire koelsysteem niet binnen de vereiste tijd afschakelen maar “enkele seconden later”. De ‘vereiste tijd’ blijkt binnen één seconde; waarmee ‘enkele seconden later' toch een andere lading krijgt. Het snelafschakelmechanisme van de Delftse kernreactor is, volgens de melding, inmiddels aangepast.

Op 15 februari meldde het Reactor Instituut Delft aan de nucleaire toezichthouder ANVS dat er op 14 februari een preventieve afschakeling had plaats gevonden van de HOR, de Hoger Onderwijs Reactor. Reden hiervoor was dat men tijdens het uitvoeren van een veiligheidsstudie merkte dat “bij een eventuele uitval van de koelwaterpomp de reactor mogelijk enkele seconden later zou afschakelen dan hetgeen in het veiligheidsrapport is vermeld.” Hoeveel seconden wordt niet vermeld maar zonder nadere informatie ben je al snel geneigd te denken 'Wat maakt een paar seconden nu uit?'.

Fragment uit het Veiligheidsrapport (p. 6-17)

Toch het laatste Veiligheidsrapport Hoger Onderwijs Reactor (1995) er maar bij gepakt. In dat Veiligheidsrapport, onderdeel van de Kernenergiewetvergunning maar niet online, staat dat bij een RSA (reactorsnelafschakeling) de kernreactor binnen 0,65 seconden (<0,65s) moet zijn afgeschakeld. De moderatorstaven moeten dus binnen één seconde in de kern kunnen worden gebracht om de kettingreactie te stoppen.

Als 0,65 seconde vergund is, is “enkele seconden” dan niet gevaarlijk? Is het uitgesloten dat bij een vertraging van de noodafschakeling de splijtstof in de reactor bijvoorbeeld door oververhitting beschadigd raakt?

Volgens de Delftse ingenieurs in ieder geval niet: "Het RID heeft berekend dat de reactor, ook met die verkeerd gebleken instelling, bij uitval van de koelwaterpomp altijd voldoende koeling zou hebben gehad."

De ANVS spreekt zich er in haar bericht niet over uit. Of toch: De toezichthouder heeft deze gebeurtenis, op basis van de tot nu toe beschikbare informatie, voorlopig ingeschaald als INES-niveau 0; 'een kleine afwijking'.

Vanwege het geringe vermogen van de Delftse onderzoekreactor wordt er in principe alleen binnen een straal van 500 meter rond de kernreactor jodium gedistribueerd. Maar omdat het nucleaire onderzoeksinstituut binnen een straal van 100 km van de kerncentrales van Doel en Borssele ligt, is in heel Delft vorig jaar toch jodiumprofylaxe verspreid.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, HOR Delft, Ongelukken en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]


 • 2 augustus 2022: COVRA merkt radioactieve lozing pas na twee weken op

  Radioactief afval-verwerker COVRA heeft april vorig jaar een radioactief tritium lozing pas nadat de lozing al twee weken bezig was, opgemerkt. De kernafvalverwerker had afgeschreven nooduitgangbordjes met radioactief tritium in een stalen vat gestopt, dat volgestort met cement, en het vat te drogen gezet. Na twee weken bleek dat twee dagen na het cementeren uit […]


 • 22 september 2021: Grote vertraging bij upgrade kernreactor Delft: IAEA ziet nog verbeterpunten

  Na meer dan tweeënhalf jaar buiten bedrijf te zijn geweest, ruim twee keer langer dan gepland, is de planning dat de kernreactor in Delft later dit jaar weer opgestart wordt. Het internationale atoomenergieagentschap IAEA is in Delft op bezoek geweest om allerlei aspecten te beoordelen. Het IAEA, een ‘waakhond’ met de statutaire opdracht om kernenergie […]


 • 17 mei 2021: Opnieuw melding van bijna jaar geleden onzichtbaar op site ANVS, nu van Urenco

  Nadat we vorige week meldden dat een ongewone gebeurtenis bij NRG een jaar later ‘onzichtbaar’ op de website van de toezichthouder ANVS was vermeld, was het de afgelopen dagen weer raak met een oude melding over een ‘ongewone gebeurtenis’ bij Urenco. Op 21 juli vorig jaar meldde de uraniumverrijkingsfabriek namelijk aan de ANVS dat drie […]


 • 12 mei 2021: Transparantie ANVS: Publiceren van incident bij NRG duurt langer dan een jaar

  De trage meldingen op de website van de ANVS over ‘ongewone gebeurtenissen’ hebben een dieptepunt bereikt. Afgelopen week is een melding toegevoegd van een radiologisch incident bij NRG in Petten van meer dan een jaar geleden. Ook al gaat het om een relatief klein incident - in dit geval een overschrijding van de toegestane hoeveelheid […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]