Energiepact België: sluiting kerncentrales 2025 ‘tenzij’….

Afgelopen vrijdag hebben de Belgische regeringspartijen een akkoord bereikt over de energiestrategie waarin de sluiting van alle kerncentrales uiterlijk in 2025 is afgesproken. Enige scepsis over dit bereikte resultaat is niet onlogisch aangezien de ontsnappingsclausule ‘tenzij er een elektriciteitstekort dreigt’ de afgelopen 10 jaar meermalen is gebruikt om de uitfasering van kernenergie op te schuiven en waardoor investeren in nieuw vermogen niet gestimuleerd wordt. Maar optimisme voert de boventoon bij de reacties, al moet er nog veel gebeuren.

De vrijdag, 30 maart, afgesproken Federale Energiestrategie gaat uit van sluiting van alle kerncentrales uiterlijk in 2025. Om de sluiting van de centrales op te vangen en aan de klimaateisen van Parijs te kunnen voldoen, moet er ingezet worden op hernieuwbare energie, onder meer door meer windparken in de Noordzee neer te zetten. Uiterlijk 1 januari 2021 moeten de eerste drie windparken in bedrijf genomen worden.

Afgelopen december was er een akkoord over een Energiepact maar de grootste regeringspartij N-VA dreigde niet akkoord te gaan met het sluiten van kerncentrales. Dit akkoord gaat deels in op die eisen: de ‘kernuitstap’ gaat niet door als er niet genoeg vervangend vermogen dreigt te komen en de prijzen mogen niet harder stijgen. Alle kerncentrales zouden aanvankelijk vanaf 2015 worden stilgelegd na veertig bedrijfsjaren (zie kader).

Kernuitstap
In 2003 besliste de paars-groene regering Verhofstadt I om geen nieuwe kerncentrales meer te bouwen en de bestaande te sluiten tussen 2015 en 2025, al naargelang de leeftijd. Latere regeringen hebben dat principe echter uitgehold. Zo besliste de regering Di Rupo in 2012 om de levensduur van Tihange 1 met tien jaar te verlengen, maar bleef 2025 voor de ‘kernuitstap’ einddatum. Het schema zag er toen als volgt uit: sluiting van Doel 1 en 2 in 2015; Doel 3 in 2022; Tihange 2 in 2023; en de laatste 3 reactoren (Tihange 1 en 3, Doel 4) in 2025. In november 2015 kwam er een akkoord tussen regering en eigenaren om Doel-1 en 2 ook tot 2025 in bedrijf te houden. Dat betekent dat in een relatief korte periode (2022-2025) alle kerncentrales gesloten moeten worden.

Dezelfde clausule die toen gebruikt werd om de ‘kernuitstap’ uit te stellen (‘tenzij er stroomtekort dreigt’) staat nu weer in het Energiepact. Afgelopen decennium remde de onzekerheid over de sluiting van de kerncentrales investeringen in gasgestookte centrales of hernieuwbare energie af. Daarmee is 10 jaar verloren gegaan. In dit Energiepact is weer hetzelfde mechanisme ingebouwd. Daarom is scepsis of wantrouwen over dit bereikte akkoord niet verwonderlijk: de grootste elektriciteitsbedrijven –de eigenaren van de kerncentrales- hebben niet veel belang bij investeringen in nieuw vermogen. Elektriciteit uit de oeroude afgeschreven kerncentrales is laag en een investeringsplan ontbreekt voorlopig. Maar toch zijn de reacties overwegend positief, men spreekt van een belangrijke eerste stap. “We zijn opgelucht dat de onzekerheid over de kernuitstap weg is", aldus Greenpeace.

Tegen de levensduurverlenging van Tihange 1 en Doel 1 en 2 is in januari 2016 door hernieuwbare energiecoöperaties een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens onwettelijke staatssteun. Navraag bij Ecopower in België leert dat die klacht in juni 2017 om onduidelijke (politieke) redenen afgewezen is. Ecopower heeft toen om verschillende redenen besloten niet in beroep te gaan.

Dit bericht werd geplaatst in België en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 28 september 2021: België gaat belangrijk therapeutische isotoop met deeltjesversneller produceren

  De Belgische minister van energie, Van Der Straeten, liet er geen twijfel over bestaan: België is marktleider medische isotopen en wil dat blijven. De samenwerking van de wereldleider van versnellertechnologie IBA met het studiecentrum voor kernenergie voor de productie van de medische isotoop Actinium-225 is een nieuwe mijlpaal. Terwijl Nederland vasthoudt aan de Pallas-kernreactor, waarover […]


 • 2 juli 2021: Electrabel plant begin sloop kerncentrales Doel en Tihange in 2025

  De discussie over het openhouden van de kernreactoren Doel-4 en Tihange-3 is voor exploitant Engie, het voormalige Electrabel, een gepasseerd station. Als het aan de uitbater van de Belgische kerncentrales ligt, worden Doel en Tihange in 2025 gesloten om direct daarna de ontmanteling te beginnen. CEO Thierry Saegeman: ‘Ik moet toegeven dat wij ons de […]


 • 26 november 2020: Belgische politiek en 17 jaar Wet op Kernuitstap

  Vorige week liet de eigenaar van de kerncentrales in Doel en Tihange, Engie-Electrabel, weten niet meer te investeren de levensduurverlenging van de zeven kernreactoren. Dit als antwoord op het besluit van de nieuwe Belgische regering om de in 2003 besloten ‘kernuitstap’ door te zetten: in 2025 gaat de laatste kernreactor dicht. En daarmee lijkt het […]


 • 19 juni 2020: 20.000 reacties op Belgische kernafvalplan

  Er is massaal gereageerd op het Belgische plan om hoogradioactief afval ondergronds te bergen: in totaal elfduizend reacties uit België en negenduizend uit omringende landen zijn bij het NIRAS binnegekomen. En dat terwijl de inspraakprocedure zelfs midden in de Corona-lockdown was gestart. Ook de provincie Noord-Brabant, de provincie waar net het Forum voor Democratie aan […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]