Publieksconsultatie over ontwerpbestemmingsplan Pallas-reactor en het ontwerp planMER

Met het publiceren door Gemeente Schagen van het ontwerp bestemmingsplan Pallas is het mogelijk zienswijzen in te dienen over het Bestemmingsplan en het PlanMER. Al vanaf 26 februari tot en met 9 april kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeente Schagen. Maar zienswijzen per email “laten we buiten behandeling”; en dat staat niet in de mededeling op de site van de ANVS.

Pallas moet in 2025 de HFR in Petten vervangen. De stichting Voorbereiding Pallasreactor heeft een bestemmingsplanwijziging aangevraagd om de reactor te kunnen bouwen. Op basis van het geldende bestemmingsplan zou er al een tweede reactor gebouwd kunnen worden. De gevraagde bestemmingsplanwijziging bestaat onder meer uit het vergroten van de bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte van 17,5 naar 24 meter.

Het ontwerp bestemmingsplan, nu gepubliceerd door de gemeente Schagen, voorziet in het “mogelijk maken van de realisatie van het nieuwe reactorgebouw en het secundair koelsysteem.

Merkwaardige dubbelrol Arcadis
Het ontwerp planMer, gemaakt door NRG en Arcadis voor de Stichting Voorbereiding Pallasreactor, brengt de milieueffecten op de omgeving van verschillende uitvoeringsalternatieven in beeld. Merkwaardig is wel dat Arcadis ook het Ontwerp Bestemmingsplan voor de Gemeente Schagen heeft geschreven.

En, in alle eerlijkheid, het bestemmingsplan voor de kernreactor is natuurlijk veel te complex om goed door de gemeenteraad- die het formeel vaststelt- te worden getoetst.
Maar daardoor kan niet worden zeker gesteld dat B&W een goede afweging hebben gemaakt, en dat moeten ze wel doen.

Vreemd is ook dat de nucleaire toezichthouder, de ANVS, pas op 6 maart meldt dat de inspraakperiode op 26 februari al is begonnen.

Behalve de 300 (+bijlages) paginas van de PlanMER is nu dus ook het bestemmingsplan plus allerlei bijlagen van de gemeente van 300+ pagina’s. Die zijn we nu aan het lezen. Maar in die zes weken -minder door de late melding van ANVS- kunnen we natuurlijk ook niet genoeg diepgaand het MER / bestemmingsplan bestuderen. Maar toch, later meer …

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte, tel. 0224-210351. En niet vergeten: het kan niet per email!