Tag archieven: Arcadis

Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor de bouwfase".  Bij de bouw van Pallas, midden in een beschermd natuurgebied, komt veel stikstof vrij. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit soort bouwprojecten alleen kan doorgaan als voor de bouw vaststaat dat die geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Doordat Pallas dat voor de bouwfase niet heeft laten onderzoeken - terwijl de Commissie voor de Milieueffectrapportage dit juist wel had geadviseerd - kan de Kernenergiewetvergunning niet worden verleend en moet Pallas nu alsnog eerst de impact van de stikstof tijdens de bouw onderzoeken. Lees verder

Publieksconsultatie over ontwerpbestemmingsplan Pallas-reactor en het ontwerp planMER

Met het publiceren door Gemeente Schagen van het ontwerp bestemmingsplan Pallas is het mogelijk zienswijzen in te dienen over het Bestemmingsplan en het PlanMER. Al vanaf 26 februari tot en met 9 april kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeente Schagen. Maar zienswijzen per email “laten we buiten behandeling”; en dat staat niet in de mededeling op de site van de ANVS. Lees verder

Pallas: Arcadis ingenieursbureau voor niet-nucleaire deel

pallasbuttonStichting Voorbereiding Pallas heeft het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gekozen als ‘Licensing Engineer’ en ‘Off Plot Scope designer’. Een hele mond vol (samen heet dat LEOPS), maar het betekent dat Arcadis Pallas gaat ondersteunen bij het voorbereiden en schrijven van vergunningsaanvragen en daaraan gerelateerde documenten. De belangrijkste van die reeks vergunningen is de Kernenergiewetvergunning. Lees verder

Arcadis in kernenergie

Eerder deze week bleek al dat Arcadis onderzoek doet naar de infrastructurele inpassing van meerdere kerncentrales in Borssele, maar nu heeft het ook een contract gekregen om "projectmanagement diensten en technische ondersteuning te leveren bij de bouw van de Angra-3 kerncentrale. Banktrack (een internationale organisatie die investeringen van banken in de gaten houdt) heeft een dossier gewijd aan Angra-3 in Brazilië. Bouw van de centrale is al in 1984 gestart (Siemens contract uit 1975) en in 1986 stilgelegd door financiële problemen. 70% van de materialen ligt al vanaf die tijd opgeslagen (te roesten) op het terrein. Bouw is nog steeds niet hervat in verband met financiële problemen.

Evaluatie Kernenergiewet

Het Eindrapport Evaluatie Kernenergiewet is gepubliceerd. Deze evaluatie is door de voorganger van de huidige minister van VROM al aangekondigd. De evaluatie is een voorbereiding op een eventuele gehele herziening van de Kernenergiewet. Of die herziening er komt wordt pas bekeken na de "afronding van het wetsvoorstel Wijziging Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag)" Het rapport is geschreven door STEM. STEM is het samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Milieurecht, Maastrichts Europees instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, het Instituut voor Milieuvraagstukken en Arcadis.