PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Deze uitspraak zou ook grote gevolgen kunnen hebben voor de geplande bouw van de Pallasreactor, midden in de Pettemerduinen - een beschermd natuurgebied.

In de Europese Unie geldt de regel dat wie in de buurt van beschermde natuur een activiteit wil ondernemen waarbij stikstof vrijkomt, ervoor moet waken dat die natuur er niet onder lijdt. Nederland bedacht daarvoor in 2015 een instrument, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Boeren plaatsen bijvoorbeeld luchtwassers bij hun stallen en in de natuur wordt actief stikstof verwijderd door te maaien en te plaggen. Het positieve effect van dit soort maatregelen is echter niet bewezen, terwijl Europese regels dat wél vereisen.

Met de uitspraak van 29 mei heeft de Raad van State, in navolging van het Europese Hof vorig jaar, de Nederlandse stikstofaanpak nu ongeldig verklaard. En vergunningen afgeven op basis van de PAS mag nu dus niet meer.

Deze uitspraak kan ook grote gevolgen hebben voor de Pallas kernreactor, waarbij, zo staat in de milieueffectrapportage, grote hoeveelheden stikstof vrijkomen. Maar in opdracht van Pallas kwam Arcadis daarna met nieuw onderzoek waarin de hoge berekende stikstofdepositie door de bouw van de reactor in het Natura 2000-gebied bijna helemaal verdween: Arcadis stelt dat de extra stikstof te verwaarlozen is. Daarnaast kwam Arcadis tot de conclusie dat “de natuur er beter voor staat dan voorheen”.

Bijzonder is echter dat Pallas bij de gemeente helemaal geen vergunning aangevraagd heeft in het kader van de PAS-regeling en in de laatste versie van de MER word gesteld dat PAS niet van toepassing zou zijn. Hierover, en over een aantal andere zaken, zal de Raad van State zich buigen. Er zijn in ieder geval twee beroepschriften ingediend die vraagtekens plaatsen bij de afgegeven omgevingsvergunning, waarin, onder andere, de omzeiling van de PAS-regelgeving aan de kaak wordt gesteld.

To be continued.

Dit bericht werd geplaatst in , , en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 4 november 2022: Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

  Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor […]


 • 21 februari 2020: ‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

  Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg […]


 • 12 maart 2020: RvS akkoord met hogere stikstofdepositie door bouw Pallas

  Gisteren 11 maart, verrassend snel, deed de Raad van State uitspraak in de zaak van oa. Stichting Duinbehoud tegen het bestemmingsplan van de gemeente Schagen dat de bouw van de Pallasreactor mogelijk moet maken. Alle bezwaren zijn verworpen. De Raad van State gaat akkoord met een veel hogere stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied dan […]


 • 1 augustus 2018: Pallas-reactor: gemeente reageert op zienswijzen; hoorzittingen september

  Gemeente Schagen adviseert positief aan de gemeenteraad over het wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. De gemeente heeft gisteren reactie gegeven op de 224 punten die die in het voorjaar tijdens de inspraakperiode zijn ingediend. Begin september zijn er hoorzittingen gepland waar insprekers nog kunnen reageren op reactie van de […]


 • 1 mei 2018: Commissie MER over locatie Pallas: keuze voor Petten onduidelijk

  Het is onduidelijk op welke argumenten Petten gekozen is als locatie voor de nieuw te bouwen Pallasreactor. Of milieuargumenten hierbij een rol hebben gespeeld is “niet toetsbaar”, hoewel duidelijk geadviseerd was om die afweging inzichtelijk te maken. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over het eerder dit jaar […]


 • 10 februari 2016: Pallas: MER–procedure bestemmingsplan begint

  Vanaf 12 februari tot en met 24 maart 2016 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage voor de nieuwe nucleaire reactor, Pallas, ter inzage. In deze periode kan iedereen commentaar geven (’zienswijzen indienen’). Deze zogenaamde Plan-MER procedure, ingediend bij de gemeente Schagen, gaat over de locatie op het NRG-terrein in Petten; het bestemmingsplan voorziet niet in een nucleaire […]