Terug bij af: wie gaat ontmanteling Dodewaard betalen?

De ‘out-of-court settlement’ tussen de eigenaren van de stilgelegde kerncentrale Dodewaard en de Staat is mislukt. De onderhandelingen waren noodzakelijk omdat de dekking voor de kosten van de ontmanteling van de kerncentrale onvoldoende is en waren een laatste poging om er buiten de rechtbank om uit te komen. In door Laka opgeduikelde documenten bleek dat bij de Kabinetsformatie vorig jaar er al rekening mee werd gehouden dat het Rijk tot €200 miljoen kwijt kon zijn aan de ontmanteling van de in 1997 stilgelegde kerncentrale. Dat lijkt nu onontkoombaar.

In maart 1997 –precies dertig jaar na inbedrijfname- werd Nederlands' eerste kerncentrale Dodewaard buiten bedrijf gesteld, volgens de eigenaar door een gebrek aan perspectief voor kernenergie. Na enkele jaren touwtrekken werd door druk van de eigenaren gekozen voor uitgestelde ontmanteling in 2040. Die beslissing was op economische gronden: zo was de ontmanteling goedkoper omdat ze nog 40 jaar rente zouden krijgen op het gereserveerde bedrag.
Rond de eeuwwisseling werd -zoals de hele elektriciteitssector- ook de gesloten Dodewaard geprivatiseerd. Zo kwam GKN, inclusief de spaarpot voor de ontmanteling, uiteindelijk in handen van de huidige eigenaren onder de paraplu van de vennootschap NEA (Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor). De bedoeling was dat de kerncentrale overgedragen zou worden aan de Covra, maar die ging in 2006 niet akkoord met de hoeveelheid gespaard geld die ze daarvoor zou krijgen.

Vanaf 2007 is er ruzie over de kosten van ontmanteling: volgens de verschillende ministeries is de dekking van de eigenaren voor de kosten onvoldoende. Dat resulteerde in jarenlang getouwtrek, openlijk geruzie, een rechtszaak (hier een overzicht) en een -laatste- poging om tot een vergelijk te komen buiten te rechtbank om. En die gesprekken met de achterliggende eigenaren van Dodewaard zijn nu mislukt.

De ‘achterliggende eigenaren’ is een interessant stelletje bedrijven. Kerncentrale Dodewaard heet officieel GKN (Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland) en dat is via de vennootschap NEA in handen van Engie, EPZ, Nuon en Uniper. Allemaal bedrijven met ook andere kerncentrales dus: Engie –via Electrabel zeven Belgische; EPZ Borssele; Nuon via moeder Vattenfall Zweedse en Duitse en tenslotte Uniper is sinds enige tijd een nieuwe dochter van het Duitse E.on waarin alle vieze onderdelen (kolen en kern) zijn ondergebracht en waarmee Eon zelf als groen bedrijf verder kan.

De ontmantelingspot is ondertussen ‘aangegroeid’ tot ruim €60 miljoen. Volgens GKN en NEA is dat over 27 jaar voldoende om de kosten, door henzelf geraamd op 160 miljoen euro, te dekken. Volgens de Staat is dat volstrekt onvoldoende: In 2007 ging de Covra al uit van €230 miljoen.

EPZ, Nuon, Engie en Uniper zeggen dat het bedrag dat ze gespaard hebben voldoende zal zijn voor de kosten van ontmanteling en dat ze verder ook geen geld hebben, want geen inkomsten- de kerncentrale –het enige ‘asset’ van NEA is immers gesloten. De minister van Financiën was daar in november 2016 niet van onder de indruk: “Toen de KCD werd gebouwd was al bekend dat deze na verloop van tijd ontmanteld moest worden. Ook was bekend dat daar hoge kosten mee gemoeid zijn en dat een kerncentrale na sluiting geen inkomsten meer oplevert. Het was dus ook voor de energiebedrijven vanaf het begin duidelijk dat er na sluiting van hun kerncentrale voldoende geld moest zijn voor de ontmanteling.
Daarbij komt dat het ministerie van Financiën in de rechtbank becijferde dat NEA tussen 2002 en 2009 wel €850 miljoen aan dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Snelle ontmanteling Dodewaard?
In december maakte Laka documenten uit de kabinetsformatie bekend waaruit blijkt dat rekening werd gehouden dat de Staat tot €200 miljoen zou moeten kunnen betalen voor de ontmanteling van Dodewaard.
In die documenten staat ook een overweging die nu wel eens een stuk dichterbij zou kunnen gekomen zijn: “Het lijkt vanuit organisatorische en financiële overwegingen verstandig de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard op korte termijn te starten en niet pas in 2045 zoals voorzien.

Dit bericht werd geplaatst in Kerncentrale Dodewaard, Ontmanteling en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 5 juni 2023: Handen lijken toch op elkaar voor eerdere sloop Dodewaard

  Toen in 1997 kerncentrale Dodewaard gesloten werd, pleitte vrijwel iedereen voor een snelle ontmanteling, ook Laka dat voorrekende dat de eigenaar GKN van plan was te weinig te sparen, maar de GKN vond het goedkoper om 45 jaar te wachten. Ondertussen is in de Kernenergiewet opgenomen dat ontmanteling van kerncentrales meteen na buitenbedrijfstelling moet beginnen. […]


 • 30 mei 2023: Achterliggende aandeelhouders roomden Dodewaard met 1,5 miljard af

  Tot nu toe leek het alsof de achterliggende aandeelhouders van de gesloten kerncentrale Dodewaard "slechts" € 850 miljoen aan dividend van NEA hadden ontvangen. Het Financiële Dagblad komt uit op haast het dubbele: € 1,5 miljard. Dat bedrag blijkt uit een nalopen door het FD van de Jaarrekeningen van BV Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor, de  eigenaar […]


 • 17 mei 2023: De vervuiler betaalt niet de ontmanteling van Dodewaard

  De staat gaat de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard betalen. De eigenaren en het kabinet hebben daarover een overeenkomst gesloten. Bij kernenergie kan het allemaal, 50 jaar beweren dat er voldoende geld is, 15 jaar bakkeleien met de staat over hoe duur de ontmanteling wordt, twee keer door de Raad van State in het ongelijk […]


 • 20 april 2023: Pyrrusoverwinning milieuorganisatie in dossier sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft van de Raad van State een tik op de vingers gekregen omdat ze Laka's handhavingsverzoek over het ontoereikende sloopfonds van kerncentrale Dodewaard onterecht had afgewezen. Laka had de inspectie van IenW officieel gevraagd handhavend op te treden omdat de eigenaar van kerncentrale Dodewaard na vele jaren nog steeds […]


 • 31 oktober 2022: Sloop Dodewaard: wie gaat er voor betalen?

  Afgelopen maandag, 31 oktober, boog de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat ILT haar handhavingsverzoek had […]


 • 28 oktober 2022: Maandag RvS zitting over handhaving sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Maandag buigt de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport het handhavingsverzoek van […]