Meer geld voor Pallas; Kamer binnenkort vertrouwelijk ingelicht

Behalve de bekende lening van € 40 miljoen heeft de geplande Pallasreactor in het recente verleden meerdere keren een financiële bijdrage ontvangen. Dit blijkt uit antwoorden van minister van Medische Zorg Van Ark op vragen van Dik-Faber (CU). Hoeveel geld Pallas extra heeft ontvangen is onduidelijk, evenals onder welke voorwaarden en of voor deze staatssteun toestemming van de Europese Commissie is. Eén van die stiekeme betalingen werd vorig jaar door Laka opgediept uit een onduidelijke restpost. De Kamervragen gingen over de medische isotopenfabriek SHINE die zich mogelijk in Groningen wil vestigen. De minister laat weten dat het kabinet erg voor gelijke kansen is, maar tot nu toe lijken dat vooral intenties voor de bühne en laat het beleid iets anders zien. Voor het eind van het jaar wordt de Kamer vertrouwelijk bijgepraat over de situatie rond Pallas.

Uit de antwoorden van de minister van Medische Zorg Tamara van Ark, blijkt ook dat Pallas pas “zeer recent” een aanvraag heeft ingediend om de lening van € 40 miljoen later terug te betalen. Wat ‘zeer recent’ betekent, zegt de minister niet, maar de lening had, net als bij de provincie Noord-Holland op 30 juni terug betaald moeten zijn. De Kamer heeft over het niet op tijd kunnen terugbetalen nooit iets vernomen, maar zal, na de vragen van Dik-Faber “hier nader over worden geïnformeerd.

Maar de belangrijkste zinsnede in de antwoorden is deze: “Omdat private financiering op dit moment nog niet mogelijk is en de eerste fase van project nog niet is afgerond, hebben mijn ambtsvoorgangers ervoor gekozen Pallas aanvullende leningen te verstrekken.
Begin dit jaar kwamen we achter een stiekeme betaling aan Pallas, verstopt in een onduidelijke restpost ('overig beleidsmatig') op de begroting van VWS. Maar dat was, zo blijkt nu, niet de enige lening.
Welke leningen zijn er aan Pallas gedaan, en welke bedragen, onder welke voorwaarden, in welke posten in welke begroting, waarom zo geheimzinnig, en ook niet onbelangrijk, weet de Europese Commissie van deze staatssteun en heeft ze die goedgekeurd? Voor de officiële lening van 2x € 40 miljoen is er in 2013 goedkeuring gegeven door de EC, maar aan de voorwaarden waaronder die lening gegeven is, is al heel veel veranderd.

De vragen van Carla Dik-Faber (CU) gingen vooral over de vraag of de ‘medische isotopen fabriek‘ van het Amerikaanse SHINE, die zich mogelijk in Groningen wil vestigen, gelijke kansen krijgt als Pallas. De afgelopen 10 jaar heeft het kabinet vol in gezet op de bouw van de Pallasreactor, wat o.a. tot gevolg had dat een andere innovatieve manier om de isotopen te produceren, met het door ASML ontwikkelde Lighthouse, zich tenslotte vestigde in het buitenland (Belgie in dit geval). Die mogelijkheid bestaat ook nu: voor de Europese vestiging van de SHINE-fabriek is Groningen slechts een van de mogelijke vestigingsplaatsen. Maar waar de SHINE fabriek in Europa gebouwd wordt…, overal is het een belangrijke concurrent voor de Pallasreactor.

De minister laat ook nog weten dat ze de Kamer “nog voor het einde van het jaar in een aparte vertrouwelijke (vanwege de lopende onderhandelingen) brief hier nader [over zal] informeren”. Daarbij zal ze ook ingaan “op de precieze stand van zaken ten aanzien van de mogelijkheden voor private financiering en het alternatieve scenario waar ik aan werk.” Dat alternatieve scenario hangt nu ook al heel lang boven de markt, want haar voorgangers hebben het daar ook al herhaaldelijk over gehad. Daar zullen andere marktpartijen toch ook vraagtekens bij hebben.

Dit bericht werd geplaatst in ChristenUnie, Europese Commissie, Medische isotopen, Pallas-kernreactor en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 december 2022: Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

  Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over […]


 • 30 maart 2022: VWS wil nu Oekraïne-oorlog als voorwendsel om kernreactor in Petten te betalen

  'Never waste a good crisis' zullen ze wel bij het ministerie van VWS denken: Nu definitief duidelijk is dat de rekening voor de in Petten gewenste Pallas-kernreactor toch niet kan worden doorgeschoven naar het Europese Coronaherstelfonds, is men op zoek naar een andere manier om de miljardeninvestering te verantwoorden. Eerder was een "sluitende businesscase" het […]


 • 26 januari 2022: EC-rapport medische isotopen: Pallasreactor één van de opties

  Het kabinet gaat in het eerste kwartaal beslissen of er heel veel geld naar de nieuwe Pallasreactor gaat. Belangrijke afweging daarbij is natuurlijk de leveringszekerheid van medische isotopen. Over die ‘voorzieningszekerheid’ is een aanvullend onderzoek gepubliceerd. De nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, stuurde het rapport samen met een reactie, naar de […]


 • 12 maart 2021: Van Ark: Nederlands bouwbedrijf stapte uit Pallas vanwege grote risico

  Minister Van Ark (VVD) van medische zorg stuurde gisteren de in december aangekondigde Kamerbrief over de Pallas-kernreactor. In de brief moest ze erkennen dat Pallas er zelf in december pas achter kwam dat de prijs voor de bestelde kernreactor was verdubbeld. Voor zover daar nog twijfel over was, Pallas kan uitsluitend worden gebouwd wanneer de […]


 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 4 november 2022: COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

  Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe […]