De onverwoestbare hoop op goedkope kernenergie

Het Nuclear Energy Agency (NEA) en het International Energy Agency (IEA) hebben in december 2020 een rapport uitgebracht over de kosten van elektriciteitsopwekking. In de samenvatting staat dat kernenergie vanaf het jaar 2025 de goedkoopste manier is om elektriciteit op te wekken. Uit het rapport zelf blijkt echter dat er aan een hele reeks voorwaarden voldaan moet zijn, wil kernenergie de goedkoopste elektriciteitsbron worden. Opvallend is verder dat de geplande bouwkosten en -tijden niet alleen overschreden worden in het Westen, zoals vaak gesteld wordt, maar ook daar buiten. De conclusie in de samenvatting is dan ook niet niet zozeer gebaseerd op feiten maar op hoopvolle verwachtingen.

(Herman Damveld) Het NEA en het IEA erkennen in het rapport 'Projected Costs of Generating Electricity’, dat de bouw van kerncentrales de afgelopen jaren duurder is uitgevallen dan verwacht, onder meer om dat de bouw veel meer tijd in beslag nam dan gepland. Enkele voorbeelden daarvan staan in tabel 8.2 van het rapport:

Opmerkelijk is dat ook de bouw in China en Rusland langer duurden en duurder werden dan gepland.

Ook al zijn de kosten van de bouw van kerncentrales sterk gestegen, er is hoop, volgens het NEA en het IEA. In hun rapport doen ze net alsof deze verwachtingen al werkelijkheid zijn. Deze organisaties geven aan dat er leereffecten op zullen treden als er op korte termijn een reeks kerncentrales gebouwd zal worden. Dat geeft “een kostenreductie van 20% tot 30% op korte termijn ten opzichte van het huidige niveau.

Daarnaast noemen NEA en IEA nog een aantal randvoorwaarden: gebruik alleen volwassen ontwerpen en verander dat niet. De meest effectieve manier om de bouwkosten te verlagen is seriebouw met meerdere eenheden op dezelfde locatie en/of de bouw van hetzelfde reactorontwerp op verschillende locaties. Ook is het projectmanagement van groot belang met een duidelijke definitie van verantwoordelijkheden op alle niveaus en fasen van het project. “Een sterk en ervaren projectmanagementteam is essentieel om de juiste uitvoering te garanderen en om effectief om te gaan met onverwachte risico’s”. Daarnaast is een voorspelbare en stabiele regelgeving is een voorwaarde voor voorspoedige bouw.

Ook pleiten NEA en IEA voor een actieve rol van de overheid voor het verminderen van risico’s bij de financiering van nieuwe kerncentrales. “Als gevolg hiervan zouden de financieringskosten, die 80% van de totale investeringskosten kunnen vertegenwoordigen, met name de economische prestaties van kernenergie verder kunnen verbeteren.


Herman Damveld heeft begin januari een bijgewerkte versie van 'Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie' gepubliceerd.

Dit bericht werd geplaatst in , , en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Herman Damveld

Herman Damveld leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie, o.a. bij Laka.Gerelateerde berichten:

 

 • 11 oktober 2022: Aandeel atoomstroom daalt sterk; Rusland domineert reactorbouw internationaal

  Het World Nuclear Industry Status Report 2022 geeft in 385 bladzijden een uitgebreid overzicht over de status van kernenergie, inclusief informatie over exploitatie, productie, bouw en ontmanteling van kerncentrales en beoordeelt de status van reactorbouwprogramma's. Het rapport vergelijkt ook de ontwikkeling van kernenergie en hernieuwbare energie wereldwijd. Deze editie bevat een speciaal hoofdstuk over kernenergie […]


 • 24 september 2020: “Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

  Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige […]


 • 28 juni 2024: Russische machines voor splijtstofproductie verbogen in leegstaande meubelzaak

  Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom, heeft haar productiemachines voor splijtstofelementen, die in het geheim en zonder toestemming werden gebouwd, blijkbaar verborgen in een voormalige meubelwinkel op een industrieterrein in het Duitse Lingen. De antikernenergieorganisatie .ausgestrahlt en de alliantie "AgiEL - Atomkraftgegner*innen im Emsland" ontdekten op 27 juni de schuilplaats. Volgens hun informatie bevinden de geheime […]


 • 31 mei 2024: Roel van Duijn: “Regering Wilders gaat afhankelijkheid van Rusland vergroten”

  Ik herinner mij dat ik met Zjenja en haar vriendin Lena aan de wandel was, in het eindeloze bos bij haar datsja en dat Lenitsjka vertelde dat haar man nu in Iran was, waar hij werkte aan de bouw van een Russische atoomcentrale. Het was 2004. ‘O, in Bushehr, vroeg ik, ‘aan de Perzische Golf?’ […]


 • 27 mei 2024: Persbericht Shine: Vergunningsaanvraag in de zomer

  Shine Veendam bericht vandaag dat ze in de zomer alsnog een vergunningsaanvraag gaan indienen om in Veendam een productielocatie voor medische isotopen te mogen bouwen. Dit na eerder bericht van vergunningsverlener ANVS dat het vooroverleg over die vergunning was stilgelegd. Shine lichtte later toe geen diagnostische isotopen meer te zullen produceren, maar alleen nog te […]


 • 27 mei 2024: Kamer roept kabinet op uranium-import uit Rusland te beperken

  Vorige week heeft de de Tweede Kamer een motie van Jesse Klaver aangenomen waarmee het kabinet wordt opgeroepen zich op Europees niveau in te spannen om de import van uranium uit Rusland in te laten perken, en vooruitlopend daarop te onderzoeken hoe de (in)directe import naar Nederland nu al kan worden aangepakt. De Partij van […]