De onverwoestbare hoop op goedkope kernenergie

Het Nuclear Energy Agency (NEA) en het International Energy Agency (IEA) hebben in december 2020 een rapport uitgebracht over de kosten van elektriciteitsopwekking. In de samenvatting staat dat kernenergie vanaf het jaar 2025 de goedkoopste manier is om elektriciteit op te wekken. Uit het rapport zelf blijkt echter dat er aan een hele reeks voorwaarden voldaan moet zijn, wil kernenergie de goedkoopste elektriciteitsbron worden. Opvallend is verder dat de geplande bouwkosten en -tijden niet alleen overschreden worden in het Westen, zoals vaak gesteld wordt, maar ook daar buiten. De conclusie in de samenvatting is dan ook niet niet zozeer gebaseerd op feiten maar op hoopvolle verwachtingen.

(Herman Damveld) Het NEA en het IEA erkennen in het rapport 'Projected Costs of Generating Electricity’, dat de bouw van kerncentrales de afgelopen jaren duurder is uitgevallen dan verwacht, onder meer om dat de bouw veel meer tijd in beslag nam dan gepland. Enkele voorbeelden daarvan staan in tabel 8.2 van het rapport:

Opmerkelijk is dat ook de bouw in China en Rusland langer duurden en duurder werden dan gepland.

Ook al zijn de kosten van de bouw van kerncentrales sterk gestegen, er is hoop, volgens het NEA en het IEA. In hun rapport doen ze net alsof deze verwachtingen al werkelijkheid zijn. Deze organisaties geven aan dat er leereffecten op zullen treden als er op korte termijn een reeks kerncentrales gebouwd zal worden. Dat geeft “een kostenreductie van 20% tot 30% op korte termijn ten opzichte van het huidige niveau.

Daarnaast noemen NEA en IEA nog een aantal randvoorwaarden: gebruik alleen volwassen ontwerpen en verander dat niet. De meest effectieve manier om de bouwkosten te verlagen is seriebouw met meerdere eenheden op dezelfde locatie en/of de bouw van hetzelfde reactorontwerp op verschillende locaties. Ook is het projectmanagement van groot belang met een duidelijke definitie van verantwoordelijkheden op alle niveaus en fasen van het project. “Een sterk en ervaren projectmanagementteam is essentieel om de juiste uitvoering te garanderen en om effectief om te gaan met onverwachte risico’s”. Daarnaast is een voorspelbare en stabiele regelgeving is een voorwaarde voor voorspoedige bouw.

Ook pleiten NEA en IEA voor een actieve rol van de overheid voor het verminderen van risico’s bij de financiering van nieuwe kerncentrales. “Als gevolg hiervan zouden de financieringskosten, die 80% van de totale investeringskosten kunnen vertegenwoordigen, met name de economische prestaties van kernenergie verder kunnen verbeteren.


Herman Damveld heeft begin januari een bijgewerkte versie van 'Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie' gepubliceerd.

Dit bericht werd geplaatst in China, Kosten/budget, Rusland en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Herman Damveld

Herman Damveld leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie, o.a. bij Laka.


Gerelateerde berichten:

 

 • 11 oktober 2022: Aandeel atoomstroom daalt sterk; Rusland domineert reactorbouw internationaal

  Het World Nuclear Industry Status Report 2022 geeft in 385 bladzijden een uitgebreid overzicht over de status van kernenergie, inclusief informatie over exploitatie, productie, bouw en ontmanteling van kerncentrales en beoordeelt de status van reactorbouwprogramma's. Het rapport vergelijkt ook de ontwikkeling van kernenergie en hernieuwbare energie wereldwijd. Deze editie bevat een speciaal hoofdstuk over kernenergie […]


 • 24 september 2020: “Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

  Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige […]


 • 1 december 2022: Reclame Code Commissie: Kerncentrale Borssele misleidt over ‘hergebruik’ kernafval

  EPZ, de uitbater van kerncentrale Borssele, beweert sinds jaar en dag dat ze "95 procent" van de splijtstof opnieuw gebruiken, en dat er maar "5 procent" overblijft als kernafval. Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft, na een klacht van Laka hierover, gisteren geoordeeld dat dit misleidende milieuclaims zijn. In haar uitspraak […]


 • 4 november 2022: Mikhail Dudin weer op komst. Rotterdam mogelijke bestemming

  De Mikhail Dudin, het Russische schip dat met nucleaire lading heen en weer vaart tussen Rusland en West-Europa, is weer vertrokken uit St. Petersburg. De bestemming is al een aantal keer verandert van Duinkerken naar Rotterdam en andersom. We houden er dus rekening mee dat het schip op donderdag Rotterdam kan aandoen. Wat er aan […]


 • 28 oktober 2022: Maandag RvS zitting over handhaving sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Maandag buigt de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport het handhavingsverzoek van […]


 • 21 oktober 2022: Windpark vergelijkbaar met kerncentrale Borssele in 15 maanden online

  De bouw van windpark Hollandse Kust Noord is begonnen. Nou en? Niets bijzonders toch? Toch wel. Zeventig windmolens samen met een vermogen van 759 MW. Dit komt neer op een groene energieproductie van minstens 3,3 TWh per jaar, waarmee het windpark in zo'n 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte kan voorzien. Maar het bijzondere is de […]