Pallas laat zonder fiat Kabinet weg aanleggen door de duinen

Vorige week berichtte de organisatie achter de Pallas kernreactor dat ze opdracht hebben gegeven om in augustus een toegangsweg door de Pettemerduinen aan te leggen. In december 2020 meldde toenmalig minister Van Ark de Kamer nog dat er “concrete en afdwingbare afspraken“ waren gemaakt om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Kabinet een positieve beslissing over Pallas had genomen. Drie weken geleden tilde het Kabinet besluitvorming over Pallas nog over de zomer heen.

Op haar website laat Pallas nu weten dat “in afwachting van het kabinetsbesluit” er voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van de kernreactor: het aanleggen van een werkterrein en een toegangsweg. Voor deze werkzaamheden is een contract aangegaan met KWS, dat "medio augustus" zal beginnen met de werkzaamheden. Voor de tijdelijke toegangsweg van de Westerduinweg naar de PALLAS-site moet een deel van de Zijperzeedijk worden afgegraven.

In een brief aan de Kamer, eind 2020, van toenmalig minister Van Ark, waarin ze een overbruggingssubsidie van € 45 miljoen aan Pallas aankondigde (en waar de Rekenkamer later kritiek op had) stelde de Minister ook: “Deze lening stelt Pallas in staat om in 2021 de voorbereidende werkzaamheden zoals de afronding van het basisontwerp voort te zetten en het verbeterplan uit te voeren.” En, schreef de minister, dat ze: “concrete en afdwingbare afspraken“ zal maken over “kostenbeheersing en temporisering van activiteiten zodat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen”.

Een weg door een kwetsbaar duingebied aanleggen is bij uitstek natuurlijk wel een onomkeerbare stap.

Het lijkt erop als Pallas meent een besluit ten faveure van Pallas af te dwingen door - naast 80 miljoen aan sunk cost, nog meer voldongen feiten te creëren. Eerder de aanvraag van de Kernenergievergunning en nu door een stuk van de zeedijk te laten afgraven.

Dit bericht werd geplaatst in Pallas-kernreactor, Regering en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 februari 2023: VWS vraagt bijdrage uit Groeifonds voor Pallasreactor

  Het ministerie van VWS heeft bij het Nationale Groeifonds subsidie aangevraagd voor de Pallasreactor. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Hoeveel VWS heeft aangevraagd is geheim, maar het kabinet is nog op zoek naar €330 miljoen […]


 • 28 november 2022: Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

  Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd […]


 • 22 september 2022: Voorkomen beter dan genezen? Ministerie financiert kernreactor met bezuiniging vitamine D

  De duivel zit in het detail. Het blijkt dat minister Kuipers (D66) van plan is Pallas, de kernreactor in Petten, te financieren met het geld wat vrijkomt met het schrappen van Vitamine D-suppletie uit het basispakket. Zo'n 1,5 miljoen mensen per jaar - kinderen, ouderen, mensen met een donkere huid en vrouwen - krijgen door […]


 • 20 september 2022: Definitief besluit Pallas verder uitgesteld tot volgend voorjaar

  Het kabinet heeft besloten 129 miljoen beschikbaar te stellen aan Pallas in afwachting van een definitief besluit over investering van 1,65 miljard dat volgend voorjaar wordt verwacht. Dat definitieve besluit hangt van een aantal voorwaarden af, o.a. of ze het volledige bedrag gedekt kunnen krijgen: een deel van de investeringskosten is nu verkregen door de […]


 • 19 september 2022: Kabinet komt op Prinsjesdag met brief over Pallas-kernreactor

  Het Kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om dinsdag, Prinsjesdag, een update over de besluitvorming rondom de Pallas-kernreactor naar de Kamer te sturen. In 2003 is besloten dat de Hoge Flux Reactor vervangen zou moeten. De beoogde opvolger werd de Pallas-kernreactor, te bouwen in de kwetsbare Pettense duinen. Maar sinds die tijd is het medische isotopen-landschap […]


 • 20 juli 2022: Investering in Pallas opnieuw uitgesteld

  En weer is het het Kabinet niet gelukt een beslissing te nemen over de Pallasreactor. Besluitvorming was eerder al uitgesteld tot afgelopen vrijdag, 15 juli. En het opnieuw geen witte rook: de besluitenlijst van de Ministerraad geeft aan dat Pallas wel is besproken in het 'RWIZO' – een onderraad waar besluitvorming wordt voorbereid – maar […]