Pallas laat zonder fiat Kabinet weg aanleggen door de duinen

Vorige week berichtte de organisatie achter de Pallas kernreactor dat ze opdracht hebben gegeven om in augustus een toegangsweg door de Pettemerduinen aan te leggen. In december 2020 meldde toenmalig minister Van Ark de Kamer nog dat er “concrete en afdwingbare afspraken“ waren gemaakt om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Kabinet een positieve beslissing over Pallas had genomen. Drie weken geleden tilde het Kabinet besluitvorming over Pallas nog over de zomer heen.

Op haar website laat Pallas nu weten dat “in afwachting van het kabinetsbesluit” er voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van de kernreactor: het aanleggen van een werkterrein en een toegangsweg. Voor deze werkzaamheden is een contract aangegaan met KWS, dat "medio augustus" zal beginnen met de werkzaamheden. Voor de tijdelijke toegangsweg van de Westerduinweg naar de PALLAS-site moet een deel van de Zijperzeedijk worden afgegraven.

In een brief aan de Kamer, eind 2020, van toenmalig minister Van Ark, waarin ze een overbruggingssubsidie van € 45 miljoen aan Pallas aankondigde (en waar de Rekenkamer later kritiek op had) stelde de Minister ook: “Deze lening stelt Pallas in staat om in 2021 de voorbereidende werkzaamheden zoals de afronding van het basisontwerp voort te zetten en het verbeterplan uit te voeren.” En, schreef de minister, dat ze: “concrete en afdwingbare afspraken“ zal maken over “kostenbeheersing en temporisering van activiteiten zodat er geen onomkeerbare stappen worden gezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen”.

Een weg door een kwetsbaar duingebied aanleggen is bij uitstek natuurlijk wel een onomkeerbare stap.

Het lijkt erop als Pallas meent een besluit ten faveure van Pallas af te dwingen door - naast 80 miljoen aan sunk cost, nog meer voldongen feiten te creëren. Eerder de aanvraag van de Kernenergievergunning en nu door een stuk van de zeedijk te laten afgraven.

Dit bericht werd geplaatst in Pallas-kernreactor, Regering en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 20 juli 2022: Investering in Pallas opnieuw uitgesteld

  En weer is het het Kabinet niet gelukt een beslissing te nemen over de Pallasreactor. Besluitvorming was eerder al uitgesteld tot afgelopen vrijdag, 15 juli. En het opnieuw geen witte rook: de besluitenlijst van de Ministerraad geeft aan dat Pallas wel is besproken in het 'RWIZO' – een onderraad waar besluitvorming wordt voorbereid – maar […]


 • 11 juli 2022: Lokale natuurorganisaties: mogelijke komst Pallas onbegrijpelijk midden in natura-2000 gebied

  In een nieuw rapport van Pettemerduinen, Het Zijper Landschap en Duinbehoud, drie lokale natuur-organisaties, over de noodzakelijkheid van Pallas, wordt korte metten gemaakt met het belangrijkste argument voor de komst van de nieuwe kernreactor: leveringszekerheid van bepaalde medische isotopen. In het document wordt aangetoond dat dit niet klopt, de huidige en toekomstige isotopen worden met […]


 • 9 juni 2022: 20 jaar Pallas. Nieuw rapport analyseert veranderde omstandigheden

  Nog vóór de zomer zegt het Kabinet te willen beslissen of het zo’n € 2 miljard staatssteun gaat verlenen aan de geplande Pallas-kernreactor in Petten, de opvolger van de Hoge Flux Reactor, HFR. De eerste plannen voor Pallas zijn ondertussen bijna twintig jaar oud en is het tien jaar geleden dat het pro­ject al eens […]


 • 16 mei 2022: TU Delft: Claims SHINE over Lutetium realistisch

  Het Ministerie van VWS bereidt een advies voor over hoe diagnoses en behandelingen met medische radio-isotopen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor Nederlandse ziekenhuizen. Ter voorbereiding van dat advies heeft VWS de TU Delft gevraagd de claim dat "op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide Lutetium op basis van SHINE-technologie zal zijn” te […]


 • 30 maart 2022: VWS wil nu Oekraïne-oorlog als voorwendsel om kernreactor in Petten te betalen

  'Never waste a good crisis' zullen ze wel bij het ministerie van VWS denken: Nu definitief duidelijk is dat de rekening voor de in Petten gewenste Pallas-kernreactor toch niet kan worden doorgeschoven naar het Europese Coronaherstelfonds, is men op zoek naar een andere manier om de miljardeninvestering te verantwoorden. Eerder was een "sluitende businesscase" het […]


 • 3 februari 2022: HFR kapot; VWS organiseert ronde tafel over Pallas

  Terwijl minister Kuipers meldt dat uitgevallen Hoge Flux Reactor (HFR) in ieder geval tot 20 februari buiten bedrijf blijft, organiseert zijn ministerie (VWS) volgende week stakeholdersbijeenkomsten over een mogelijke staatsdeelname aan de Pallas-kernreactor. De oude Pettense kernreactor is twee weken geleden niet opgestart nadat er koelwater de kelder in lekte. Internationale vakmedia melden dat de […]