Tag archieven: Belgoprocess

“COVRA in de duinen”: Rijk wil Pallas bij formatie regelen

Uit stukken vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka, blijkt dat het Rijk afgelopen herfst de 'financiële zaken voor NRG-Pallas' in de voorjaarsnota of bij de formatie had willen 'regelen'. Voor NRG's historisch radioactief afval is dat, in de voorjaarsnota, gelukt. Met de formatie wil het alleen nog niet zo vlotten. Mogelijke investeerders in de Pallas kernreactor zijn erg huiverig om in het Pettense kernreactor-project te stappen, onder meer vanwege het loodzware radioactief afval-dossier in Petten. Om Pallas tegemoet te komen wordt er daarom vanuit de overheid gespeeld met de gedachte om kernafvalbeheerder COVRA een dependance in Petten, 'COVRA in de duinen' of  'COVRA Noord', te laten openen, om, in plaats van in Zeeland, reeds in Petten radioactief afval van NRG over te nemen. Met het afval zouden ook de risico's die aan het radioactief afvaldossier kleven van de balans van NRG-Pallas overgaan naar COVRA, en investeerders in Pallas gepaaid. In december bleek alleen dat Pallas sowieso twee keer zo duur werd als eerder aangenomen, en private financiering niet meer reëel was. Maar 'COVRA in de Pettense duinen' is nog niet van tafel.
Lees verder

Belgoprocess gaat historisch afval ECN verwerken

Het Belgische Belgoprocess gaat voor Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het in Petten opgeslagen historisch radioactief afval verwerken. Het gaat om een deel van de circa 1700 vaten die opgeslagen zijn in zogeheten pluggen: betonnen gaten in de grond. Een aantal vaten lekken en zijn kapot.
Belgoprocess gaat laag- en middelradioactief afval verwerken en conditioneren. Dit zal gebeuren in de PAMELA-installatie op site 1 van Belgoprocess te Dessel (België). Zodra het afval verwerkt en geconditioneerd is, gaat het terug naar Nederland om opgeslagen te worden bij Covra. Oktober vorig jaar is met de afvoer van het deel van het afval begonnen dat meteen naar de Covra kan worden vervoerd. Hier meer daarover. Lees verder