Tag archieven: Woo

Wet open overheid (vroeger de Wob)

COVRA houdt accountancy-rapport over kostenschatting eindberging geheim


Onderzoek naar eindberging uit 2018 incompleet, COVRA denkt aan eindberging onder de zeebodem

Vorig jaar diende Laka een Woo-verzoek in over COVRA's kostenschatting voor een radioactief afval eindberging. Op grond van die Woo werden toen twee documenten openbaar gemaakt: een excelsheet en een kostenreview. Maar naar nu blijkt, houdt COVRA een rapport van een accountant over die kostenschatting geheim. Volgens de Woo had dat rapport ook openbaar moeten worden gemaakt. Ook blijkt dat COVRA, alhoewel ze daar wel €5 miljoen subsidie voor kreeg, nooit een onderzoek naar eindberging in klei heeft afgerond, en dat op de achtergrond wordt gedacht aan een eindberging onder de zeebodem.
Lees verder

Pallas wint kort geding: ANVS moet publicatie veiligheidsanalyses uitstellen

De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag uitspraak gedaan in het kort geding wat Pallas en bouwer ICHOS hadden aangespannen tegen het Woo-besluit van de ANVS om de Preliminary Safety Assessment Report (PSAR) van de kernreactor deels openbaar te maken: De kortgedingrechter stelt openbaarmaking uit tot 6 weken na de beslissing op bezwaar. De ANVS stond niet afwijzend tegen het verzoek van Pallas en ICHOS om openbaarmaking op te schorten, zodat ze nog een keer zorgvuldig de bezwaren van ICHOS en Pallas kon toetsen. Die bezwaren spitsen zich vooral toe op "bedrijfsgeheim" en "proliferatie-gevoelig". Lees verder

Kernreactor Pallas spant kort geding aan om stukken geheim te houden

Niet geheel onverwacht kregen we gister bericht van de ANVS, dat "een belanghebbende bij het besluit van 26 februari 2024, waarbij op uw Woo-verzoek is besloten, een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de rechtbank Amsterdam en een pro forma bezwaar heeft ingediend."
Het Woo-verzoek is ondertussen al weer een jaar oud, dus deze vertraging kan er ook wel bij. Lees verder

Journalistiek Woo-verzoek PALLAS laat lang op zich wachten

Noordkop centraal, 7 maart: De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat weten een informatieverzoek over de financiering van de PALLAS-kernreactor in Petten niet tijdig af te handelen.
De onderzoeksredactie van Noordkop Centraal heeft op 3 mei 2023 aan de twee ministeries gevraagd documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. De Woo schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Inmiddels zijn 309 dagen verstreken en nog steeds heeft het ministerie van EZK de documenten niet verstuurd. Het ministerie van VWS deelde de documenten op 4 maart 2024, 264 dagen te laat. Lees verder

Post van het ministerie…

Post van het ministerie. Bezwaar Woo-verzoek kostenschatting eindberging deels gegrond, "Ik verstrek hierbij de informatie thans als twee spreadsheets in excel-bestand (...) Daarbij teken ik nadrukkelijk aan dat het u niet is toegestaan de informatie in de Excel-bestanden aan te brengen."
Bijgesloten: Zes velletjes met kopietjes van tabellen.  ¯\_(ツ)_/¯

ANVS besluit informatie over veiligheid Pallas vrij te geven

Vanmiddag heeft de ANVS besloten om (delen van) de Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) van de Pettense Pallas-reactor openbaar te maken. Laka had hier in maart vorig jaar om gevraagd nadat in februari de kernenergiewetvergunning werd verleend. Het PSAR bevat de veiligheidstechnische onderbouwing van Pallas.
Laka, en twee andere partijen hebben bij de Raad van State beroep in gesteld tegen de vergunning van Pallas. Er is nog geen zittingsdatum bekend.
Lees verder

COVRA sorteert voor op ondergrondse opslag kernafval in Friesland, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant

Kleilagen eindbergingMet de kostenraming van €2,05 miljard sorteert COVRA voor op ondergrondse eindberging van kernafval in klei, dus mogelijk in een strook grofweg van Friesland, Flevoland, Gelderland tot Noord Brabant. Dit blijkt uit informatie die COVRA onder de Woo vrij moest geven na een verzoek van Laka hiertoe.
Het plan van de overheid is om kernafval over een eeuw ondergronds op te slaan in een klei- óf in een zoutlaag. COVRA is verplicht om de kosten voor die eindberging nu al in rekening te brengen bij de producenten van radioactief afval. Uit de door Laka opgevraagde stukken blijkt dat COVRA voor die rekening sinds 2018 de kostenraming voor eindberging in klei gebruikt. Daarmee sorteert de kernafvalverwerker, zonder enig overleg, voor op een besluit hierover van de overheid. Lees verder

Woo-besluit rondleidingen Borsele: “Do’s & don’ts vendorbezoek Frankrijk”

Borssele tot de Kern heeft een Woo-verzoek gedaan naar informatie over de rondleidingen van kerncentrale vendors (bouwers). Het ministerie van economie en kernenergie heeft daar donderdag op besloten. Ze staan niet online en dat zal gezien de feestdagen nog wel even duren dus hebben wij ze maar hier gepubliceerd.

Uit de stukken een kaartje waar EPZ denkt dat twee kerncentrales zouden kunnen worden gebouwd: Lees verder

Subsidie voor kernenergie, maar het kernafval dan?

Het Regieorgaan SIA, onderdeel van de NWO, gaat 1,2 miljoen euro subsidie verdelen voor drie bij hogescholen in te stellen kernenergie-lectoraten. Subsidievoorwaarde is dat de hogescholen samenwerken met Nucleair Nederland: Urenco, EPZ, de COVRA, SHINE of NRG/Pallas. De drie lectoraten komen dan ook uit de koker van Nucleair Nederland: het plan om lectoraten in te stellen staat letterlijk in een in februari vrijgegeven lobbydocument. Met de in te stellen lectoraten wil de Nederlandse Kernenergie-sector concurreren met hoog-technologische sectoren op de arbeidsmarkt. Ondertussen pleit het Rathenau instituut er juist voor dat tijdens de hausse voor kernenergie er juist spijkers met koppen moeten worden geslagen over de uiteindelijke omgang met kernafval. Lees verder

ANVS geeft na bezwaar Laka meer informatie over veroudering kerncentrale Borssele vrij

Vanwege de eerste levensduurverlenging van kerncentrale Borssele moest  exploitant EPZ de veroudering van de kernreactor in kaart brengen. Daarvoor werd in 2013 een nieuw onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat verplicht en moest vermoeiing van veiligheidsrelevante onderdelen worden gemonitord. Laka heeft in januari bij de ANVS een Woo-verzoek ingediend naar deze onderzoeken, waarvan in juli heel veel informatie was zwartgelakt. Deze week heeft de ANVS alsnog, na een bezwaar van Laka, meer informatie vrijgegeven. Daaruit blijkt nu onder meer dat de reactor-PUMA ('Pumpenausfall') in augustus 2018 onvoorziene belastingen van veiligheidsrelevante structuren en componenten veroorzaakte. Uit het in 2018 afgeronde onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat bleek verder dat verbrossing van het austenitisch staal van het kernreactorvat door intense neutronenenstraling gestaag doorgaat, maar, als er verder niks geks gebeurt, het reactorvat tot 2034 wel aan de norm voor verbrossing zal voldoen. Lees verder