CieMer: reserveer mogelijke locaties ondergrondse opslag kernafval

De Commissie voor de Milieueffectrapportage vindt toch echt dat er, gezien de onomkeerbaarheid wat er in de ondergrond gebeurt, haast gemaakt moet worden met de discussie over het reserveren van locaties voor geologische opslag van radioactief afval. De regering reageert tot nu toe altijd met de redenering dat er geen haast bij is, het duurt immers nog 100 jaar voor er sprake is van ondergrondse opslag. Maar in een nieuw advies over de Structuurvisie Ondergrond is de Commissie Mer het daar niet mee eens en vindt dat de discussie over reserveren van mogelijke locaties nu gestart moet worden.

In het op 20 februari gepubliceerde advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zegt de Commissie dat ze “met onderstaande aanbevelingen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming.” Het advies wordt nog eens herhaalt dat de Commissie in november 2015 heeft gegeven over het concept Nationaal Programma Radioactief Afval, namelijk: "de komende drie jaar onder meer onderzoek te doen naar ‘het reserveren van potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval’ en naar ‘het realiseren van beleidsmatige afstemming met andere gebruiksfuncties van de (diepe) ondergrond’". Want, zo zei de Commissie toen, juist het onderzoeksprogramma OPERA en STRONG zouden de mogelijkheid bieden daar al in 2016 een uitspraak over te doen. “Uitstel houdt bovendien het risico in dat lagen die geschikt zijn voor berging van radioactief afval gebruikt zijn voor andere functies.” Bij het reserveren van zoekgebieden denkt de Commissie aan een reservering analoog aan die uit het ‘waarborgingsbeleid vestigingsplaatsen kerncentrales’.

Het kabinet heeft (in 2016) besloten pas in 2100 een besluit te nemen over geologische eindberging van radioactief afval en een klankbordgroep in te stellen die een aantal onderwerpen verder uit moet werken.

De Commissie Mer is het daar niet mee eens en vraagt in het nieuwe advies daarvoor opnieuw aandacht: “Gezien de onomkeerbaarheid van het gebruik van de diepe ondergrond voor andere functies (als een locatie al in gebruik is voor een andere functie is deze niet of nauwelijks meer geschikt te maken voor eindberging van radioactief afval) blijft de Commissie van mening dat het aanbeveling verdient een ruimtelijke reservering voor eindberging reeds nu te agenderen.

Dit kabinet (en alle vorige kabinetten sinds 1978) is er bij gebaat de discussie over mogelijke locaties zo ver mogelijk voor uit te schuiven, gezien de weerstand tegen ondergrondse opslag. Die weerstand en de geschiedenis van het vooruitschuiven wordt voortreffelijk omschreven in het vorig jaar door Herman Damveld geschreven boek ’Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud’. Het boek is via Laka verkrijgbaar.

Dit bericht werd geplaatst in Eindberging, Publicatie, Radioactief afval en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 31 mei 2022: Nieuwe website over kernafval en straling

  Eind 2020 publiceerde Peter Löhnberg ‘Radioactief afval. Waar laten we het?’. Inmiddels kent het boek een tweede druk en is een website online: kernafvalstraling.nl. Op die site, en in zijn boek, geeft Löhnberg, een gepensioneerd onderzoeker, kort en duidelijk aan waarom COVRA in het  onderzoeksprogramma 'OPERA' niet heeft aangetoond dat veilige opslag van radioactief afval […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 13 december 2019: Ook in België problemen met fonds eindberging kernafval

  Engie Electrabel, de eigenaar van de Belgische kerncentrales, moet meer dan 2 miljard euro bijbetalen in het fonds voor de ontmanteling van kerncentrales en de eindopslag van radioactief afval. Reden daarvoor is een wijziging van de eindopslagplannen maar ook de tegenvallende renteopbrengsten van het fonds. Hierdoor groeit het fonds minder dan gepland. Hetzelfde probleem doet […]