Verkiezingen ABP: eindelijk discussie over investeringen?

Tot eind april zijn er verkiezingen voor het ABP-verantwoordingsorgaan. ABP is het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs en staat onder druk  wegens de investeringen die het doet in Engie, de eigenaar van de Belgische kerncentrales Tihange en Doel. ABP wordt ook genoemd als een van de mogelijke investeerders in geplande maar overbodige en onwenselijke Pallas-reactor. Maar regels voor investeringen van het grootste pensioenfonds speelt ogenschijnlijk nauwelijks een rol in deze verkiezingen.

De verkiezingen van het ABP-verantwoordingsorgaan is een manier om invloed uit te oefenen op het investeringsbeleid van het pensioenfonds. Plasterk, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, antwoordde in september 2017 op vragen uit de Kamer over de omstreden investeringen in de Belgische kerncentrales dat werknemers in overheidsdienst en onderwijs verplicht hun pensioenpremies aan het ABP afdragen en kunnen “dus zelf geen directe keuze hebben in de aard en vorm van de beleggingen van dat fonds”. Maar als je het er niet mee eens bent is er is wel inspraak mogelijk, aldus Plasterk, want er is een ‘verantwoordingsorgaan.’  Dat verantwoordingsorgaan is “bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleggingsbeleid en de bestuurskeuzes voor de toekomst”. Kortom, “ambtenaren kunnen via vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid.
ABP wordt ook genoemd als een van de mogelijke investeerders in geplande maar overbodige en onwenselijke Pallas-reactor.

En nu tot en met 30 april, de verkiezingen voor leden van dit verantwoordingsorgaan.

Willen de tegenstanders (m/v) van investeringen in kernenergie zich dan nu bekend maken?