Stuur zienswijze ontwerpvergunning Pallasreactor

Afgelopen juni diende Pallas de aanvraag in voor de Kernenergiewet-vergunning voor de bouw van de reactor en de Waterwetvergunning, nodig voor het innemen en lozen van koelwater voor de reactor. De nucleaire autoriteit ANVS en Rijkswaterstaat hebben op 16 oktober de ontwerpvergunning gepubliceerd. Tot en met 1 december is het mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpvergunning van de ANVS voor de Pallasreactor. Laka heeft een standaardzienswijze opgesteld die eenvoudig naar de bevoegde instanties is te sturen. Het is natuurlijk ook mogelijk die te veranderen en/of uit te breiden. Of er zelf één te maken.

U kunt de zienswijze ook uitprinten en opsturen naar:
ANVS, o.v.v. ‘Zienswijze Ontwerpvergunning PALLAS', Postbus 16001, 2500 BA Den Haag

Postbus.kerninstallatie@anvs.nl [email delivery suppressed change]
Uw naam en adres zoals u deze hieronder typt, worden toegevoegd aan uw email. U hoeft deze niet nog eens toe te voegen.

Stichting Laka analyseert, informeert en activeert al meer dan 30 jaar over en tegen kernenergie. Als u belangrijk vind dat we daar mee door kunnen gaan, steunt u ons dan en doneer via de donatiebutton rechts op deze pagina.