Categorie archief: Kernenergiewet

Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. Een terugblik op de pogingen van de afgelopen jaren om die inspraak via de rechter af te dwingen. Lees verder

Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht blijven, zonder inspraak te organiseren. Dat mag dus niet, zeker niet als het gaat om een controversiële installatie zoals een kerncentrale. Van Veldhoven erkent dit nu ook. Ze stelt voor om hierop de Kernenergiewet aan te passen, maar pas nadat er meer duidelijkheid is in een aantal lopende procedures over de levensduurverlenging van de kerncentrales in Borssele en in Doel (België). Lees verder

Jodiumpillen als hulp in nood bij kernongevallen

(Herman Damveld, update 13-10-2017) De regering maakt in de week van 3 oktober 2017 bekend jodiumpillen per post te zullen verzenden aan 1,2 miljoen huishoudens. Vanaf 9 oktober 2017 krijgen de mensen de pillen thuis, stelde minister Schippers van Volksgezondheid op 1 september jl.: ”Zo heeft de juiste doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand. Zo is Nederland nog beter voorbereid op een mogelijk kernongeval.” Die pillen helpen niet tegen de rest van de radioactieve cocktail die vrijkomt. Het is de bedoeling dat mensen die innemen voordat bij een kernongeval een radioactieve wolk overtrekt. Er zijn ook risico’s verbonden aan het innemen van jodiumtabletten zoals allergie en stoornissen aan de schildklierfunctie.
Dat de regering pillen uitdeelt, laat zien dat we terdege rekening moeten houden met een ernstig kernongeval. Daar komt bij dat verzekeringsmaatschappijen weigeren de schade te dekken die mensen kunnen oplopen door een ongeluk met een kerncentrale. Blijkbaar vinden deze maatschappijen kernenergie een te groot risico en te onveilig. Lees verder

(Te)veel straling op NRG-terrein

Aan de grens van het NRG-terrein is in juli al de hoeveelheid straling gemeten die volgens de Kernenergiewet in een heel jaar is toegestaan. NRG is bezig te onderzoeken waar de hoge straling van afkomstig is. De meting is verricht vlak bij de hal die wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van transport-gereed radioactief afval. Dat is aan de grens van het NRG terrein met het ECN-terrein; en niet aan het buitenhek van de terreingrens. NRG heeft met het eigen transparantiebeleid gebroken en publiceert al een poos niets meer over ongewone gebeurtenissen. Lees verder

NRG blijft weer eens in gebreke

Uit een brief die Minister Schultz (IenM) naar de Kamer heeft gestuurd over de stand van zaken van “verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming” blijkt dat NRG weer eens in gebreke is gebleven. Het bedrijf had in 2016 een ontmantelingsplan voor de HFR aan de nucleaire toezichthouder moeten sturen maar voldeed niet aan de eis.
Lees verder

Toegestane normen tritiumbesmetting nu 50 keer zo hoog

De nucleaire toezichthouder heeft de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het onderzoeksterrein in Petten in een klap 50 keer zo hoog gemaakt. NRG kampt al lang met besmettingen door het radioactieve tritium en het lukt niet om die onder controle te krijgen. Omdat de besmetting buiten het terrein boven de toegestane normen komt heeft de ANVS nu de beslissing genomen om die normen flink te verhogen: van 100 Becquerel naar 5000 Becquerel per liter! Lees verder

EPZ traag met verbeterpunten kerncentrale

iaea-atomsforpeaceWe meldden het al in oktober vorig jaar de aanvullende veiligheidsmaatregelen die de kerncentrale in Borssele moet nemen naar aanleiding van het ongeluk in Fukushima lopen vertraging op. “EPZ heeft moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden”, zoals EPZ het zelf zegt.
Dit is een van de conclusies van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) die de kerncentrale regelmatig bezoekt en naar aanleiding van een inspectie vorig jaar haar rapport publiceerde. Minister Kamp stuurde het 1 mei naar de kamer. “Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt.” Zo staat het ook weer letterlijk op de EPZ-pagina. Maar een belangrijke statutaire doelstelling van de IAEA is de promotie van kernenergie. En dat is een ingewikkelde tweespalt voor de organisatie. Lees verder

Departementale herindeling kernenergie

logo-rijksoverheidPer 1 mei worden de taken van de minister van Economische Zaken op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De ministerraad heeft daartoe, mede naar aanleiding van een advies van het Internationaal Atoomenergieagentschap, begin april besloten. Hiermee wordt de scheiding tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en anderzijds de verantwoordelijkheid voor het energiebeleid duidelijker zichtbaar in de departementale indeling.

De minister van Economische Zaken blijft belast met de positionering van kernenergie in het energiebeleid en de Nederlandse positie op het gebied van nucleair onderzoek, de isotopenproductie en de uraniumverrijking. Andere verantwoordelijkheden op voornoemde gebieden, zoals die van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor stralingsbescherming van patiënten, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor stralingsbescherming van werknemers, en de minister van Buitenlandse Zaken voor non-proliferatie en de internationale coördinatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, blijven in stand.

Doelmatigheid Kernenergiewet en publieke financiering onderzocht

verstandig_met_energie-078Op de laatste dag van 2014 uitgebracht: Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007-2012 door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een (klein) deel van de 330 pagina’s gaat over kernenergie. Onderzocht zijn o.a. de doelmatigheid van de Kernenergiewet en van de publieke financiering van nucleair onderzoek. Over de Kernenergiewet (Kew) is men niet zeer te spreken. Men stelt weliswaar dat het “stelsel van partijen en verplichtingen zoals dat door de wetgever is ontworpen”, op papier sluitend is, maar signaleert: “Tegelijkertijd moet echter opgemerkt worden dat de Kernenergiewet dusdanig complex en ondoorzichtig is dat er moeilijk mee te werken is. De complexiteit vermindert met andere woorden de doelmatigheid van de wet.” (blz 36). Aan het einde van het rapport (blz 289) is de conclusie nog harder: “Het gebrek aan toegankelijkheid zou bovendien voor burgers en belangenorganisaties een hindernis zijn om kennis te nemen van de geldende regels in het geval zij overwegen om in te spreken of bezwaar te maken.” (iets dat we van harte kunnen onderschrijven). Lees verder

IAEA-missie in Nederland

IAEA-IRRSOp de site van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) staat een persbericht over de missie van de IRRS (de Integrated Regulatory Review Service) die het IAEA in de eerste twee weken van november aan Nederland heeft gebracht. En daar zit ook een toespraak van de minister van EZ, Henk Kamp, bij. Helaas ontbreekt dat alles op de website van het ministerie zelf. Minister Kamp zegt eigenlijk alleen maar dat hij niets over de IAEA-missie gaat zeggen omdat hij er eigenlijk niet meer overgaat: (bijna) alles rond kernenergie gaat immers naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Although I am receiving this report in my capacity as minister responsible for nuclear safety and radiation protection, I’ll soon be handing over those powers to the Minister of Infrastructure and the Environment.” Maar ook op de website van dat ministerie (Infrastructuur en Milieu) staat nog helemaal niets over kernenergie of de nieuw op te richten Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Tot zover transparantie.
Het persbericht van de IAEA is vol lof over Nederland, vooral het initiatief om een structuur op te zetten voor overleg met andere landen waar ook door Duitse bedrijven gebouwde kerncentrales in bedrijf zijn. Dit in verband met de uitfasering van kernenergie in Duitsland en dus ook de afnemende kernenergie-betrokkenheid van Duitse bedrijven en instellingen. Lees verder