Inspraakprocedure Kernenergiewetvergunning Pallas begonnen

Vanaf vandaag, 21 oktober, en tot en met 1 december, is het mogelijk te reageren op de ontwerpvergunning die de nucleaire autoriteit ANVS heeft gepubliceerd. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Er zijn een aantal vergunningen nodig, maar de twee waar het nu om gaat zijn de vergunning op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat). ANVS coördineert de communicatie over deze twee vergunning. ANVS en Rijkswaterstaat organiseren een informatie bijeenkomst op 16 november in Petten. Het kabinet moet overigens nog definitief beslissen of de Pallasreactor er komt, dat is nu gepland in maart 2023.

Afgelopen juni diende Pallas de aanvraag in voor de Kernenergie- en Waterwetvergunning, nodig voor het innemen en lozen van koelwater voor de reactor. De aanvraag is beoordeeld en ANVS en Rijkswaterstaat hebben nu de ontwerpvergunning gepubliceerd.
Reageren op de conceptvergunning kan tot en met 1 december. Op woensdag 16 november is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door Rijkswaterstaat en de ANVS over de vergunning en het vergunningsproces in Petten. De ANVS zal de reacties in deze periode al dan niet gebruiken voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning die naar verwachting in februari 2023 gepubliceerd zal worden.

Onderdeel van de Kernenergiewetvergunning is het MER: het milieueffectrapport. In het MER beschrijft Pallas de milieugevolgen van de onderzoeksreactor, zoals wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving. In de ontwerpvergunning is het MER getoetst. De Commissie m.e.r. komt ook nog met een toetsingsadvies over het MER.

Deze vergunning is nog niet voor het opstarten van de kernreactor: het betreft alleen de vergunning voor de bouw. “Onder deze vergunning zijn er nog geen nucleaire risico’s en slechts heel beperkte stralingsrisico’s. Echter, de oprichting van een nucleaire installatie als de Pallasreactor kan alleen dan vergund worden als nu reeds duidelijk is dat het niet onmogelijk is om de toekomstige bedrijfsvoering te zijner tijd ook te vergunnen. Daarom wordt in deze vergunning al getoetst of met het huidige ontwerp de eventueel toekomstige bedrijfsvoering kan voldoen aan de wettelijke criteria, met name met betrekking tot rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten en nucleaire veiligheid.”

En een belangrijke toevoeging:

Echter, die toekomstige beoordeling is geen volledige heroverweging van de huidige  beoordeling van de vergunningaanvraag voor oprichting. Wanneer uit de beoordeling van een toekomstige aanvraag voor ingebruikname blijkt dat de details van het ontwerp en bedrijfsvoering binnen de kaders en aannames vallen van de verleende Kew-vergunning voor oprichting, en de daarvoor geldende wettelijke kaders niet zijn veranderd, zal het huidige oordeel met betrekking tot die kaders niet heroverwogen worden.

Als er nu al bezwaren zijn, bijvoorbeeld over de rechtvaardiging van de kernreactor, moeten die nu al worden ingebracht, in een volgend stadium is dat te laat. Laka zal over enige tijd een voorbeeld inspraak publiceren.

Als achtergrond info, niet perse geschikt als zienswijze, Laka’s uitgebreide motivering waarom we vinden dat de kernreactor er niet hoeft te komen.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Kernenergiewet, Pallas-kernreactor, Vergunningen en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 februari 2023: Pijlsnel verleende kernenergiewetvergunning voor Pettense kernreactor

  Vandaag, 15 februari, heeft de ANVS de definitieve vergunning verleend voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. Pallas is de door de overheid beoogde opvolger van de 60 jaar oude hogeflux-reactor. Het is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning wordt verleend voor de bouw van een kernreactor. Het verlenen van […]


 • 4 januari 2023: Commissie Mer niet overtuigd van stikstofberekening Pallas

  De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft pal voor kerst advies uitgebracht over de milieueffectrapportage van de Pallasreactor en adviseert de ANVS géén vergunning af te geven voordat Pallas de mer heeft aangevuld. Niet geheel onverwacht mist de commissie in het mer onder andere informatie over de stikstofuitstoot van Pallas en de impact hiervan op de […]


 • 4 november 2022: Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

  Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]