Tagarchief: ERDO

Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid van eindberging, maar dat ze geen rol heeft bij, onder andere, het creëren van maatschappelijk draagvlak hiervoor. Maatschappelijk draagvlak voor eindberging is de allerheetste aardappel op het gebied van kernenergie. De verantwoordelijkheid hiervoor, en voor de planning van de eindberging, gaat nu naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en naar de COVRA. Opmerkelijk is dat de Raad van Advies ook adviseert om ruim voor het jaar 2100 te beginnen met het voorbereiden van de eindberging, zoals nu het plan is. Laka had dit al formeel verzocht in 2015; de ANVS wees dit af. Lees verder

Covra: Europese opslag kernafval op tulpvormig eiland in Noordzee

KernafvalHans Codée, tot 1 juni directeur en nu adviseur van de Covra, de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, heeft eind vorige week op een bijeenkomst in Santander (Spanje) een voorstel gedaan om al het Europese radioactief afval centraal op te slaan op een eiland in de Noordzee. Dat eiland in de vorm van een tulp moet dan speciaal daarvoor aangelegd worden, melden Spaanse media.
Volgens de Covra is alles wat Codée voorstelt van te voren besproken, maar wil verder geen mededelingen doen over de status van dit specifieke voorstel. De woordvoerder is met verlof en Codée zelf is afwezig.
Nederland heeft officieel geen plannen voor internationale opslag; volgens de officiële planning gaat Nederland daar pas rond het jaar 2080 over beslissen. In een officiële verkennende studie naar 'lange termijn beheeropties' van de Nederlandse regering van oktober 2013, wordt die optie helemaal niet uitgewerkt: er staat: "Alhoewel een multinationale eindberging op termijn niet wordt uitgesloten, wordt deze optie nog niet uitgewerkt in het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheeropties." Maar de COVRA (100% staatsbedrijf) is wel actief in internationale organisaties die ijveren voor internationale opslag. Zo is Ewoud Verhoef (programma directeur) ook contactpersoon van de European Repository Development Organization (ERDO) Working Group, waarvan de Covra het secretariaat doet.